Αναβαθμισμένες επαγγελματικές διαχειριστικές Bio-εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

Αναβαθμισμένες επαγγελματικές διαχειριστικές Bio-εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

Η Bio-απολυμαντική έχοντας ως υψηλή προτεραιότητα την καθιέρωση επενδύσεων, με καινοτόμα προγράμματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας στις  αναβαθμισμένες επαγγελματικές διαχειριστικές Bio-εφαρμογές, επενδύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της . Η διαφορετικότητα των καινοτόμων υπηρεσιών της, αναδεικνύει την σημαντικότητα της αναβαθμισμένης ποιοτικά αναζωογόνησης, μέσα από τις διαχειριστικές Bio- εφαρμογές στους εσωτερικούς χώρους, αναδεικνύοντας συγχρόνως την επιτακτική ανάγκη τήρησης των κανόνων για την προαγωγή καθαριότητας […]

Full Story »
‘‘Καθαρόν Εστί ’’ 2018 : Προώθηση καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση. 

‘‘Καθαρόν Εστί ’’ 2018 : Προώθηση καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση. 

Η προώθηση καινοτόμων  συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach), ως κινητήρια δύναμη για την  προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής ,βασίζεται στην διαφορετικότητα των πιο σημαντικών γνωρισμάτων στις εφαρμογές καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τεκμηριώνει δε με τα καλύτερα αποτελέσματα  την διάρκεια της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης υποστήριξης ποιοτικών διαχειριστικών εφαρμογών, περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, στους εσωτερικούς  χώρους. Το 2018 είναι ο 7ος  χρόνος για […]

Full Story »
Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Στις 30 και 31 Μαρτίου 2019 η  Klintec,  με την υποστήριξη όλων των τμημάτων της  Green Mite Clean  , συμμετείχε στην πρώτη Εκπαιδευτική Ημερίδα για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Περίθαλψης σε Εσωτερικούς Χώρους Διοργάνωσαν στην Αθήνα από την  ADP Development σε συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Καθηγητές ΑΕΙ , στελέχη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αναγνωρισμένοι Ειδικοί Επιστήμονες και Επαγγελματικοί.

Οι παρευρισκόμενοι ήταν επαγγελματίες που ασχολούνταν με την αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανώσεων περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς Χώρους, όπως απολυμαντικές αποθέσεις, εξειδικευμένες βιοαπορρόφησης, βιοκαυσίμων και βιοκαυσίμων , επιτόπιες στρώσεις καθισμάτων καθαρισμού, μοτοποδήλατα καθαρισμού και άλλα μέσα μεταφοράς (λεωφορίες σκάφη). κλπ

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο προσαρμοσμένο στην εξωστρέφεια του σήμερα για την Βελτίωση της αποτελεσματικότητας αλλά και με περισσότερες αναφορές επαγγελματικής βαρύτητας για την προστασία της Υγείας-Πορτογαλίας-Περιβάλλον στην Εσωτερική Περιοχή.

Ο βασικός σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν η κατανόηση των απαιτήσεων των προσφερομένων υπηρεσιών, όπου με τη σωστή καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών, να οργανωθούν συστηματικές και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα, με τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών . Ένα  πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών , ως μια αποτελεσματική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση, που υπερβαίνει τα πρότυπα αποτελεσματικότητας , για την προστασία της Υγείας στους εσωτερικούς χώρους. Η δε προσφερόμενη Εγγύηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες να συνοδεύονται , αν είναι δυνατόν με συγκεκριμένα αποτελέσματα, ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΗΝ Είδος Εκπαίδευση ΤΩΝ ιδιωτών το η Επαγγελματιών Ξενοδοχείατων καταναλωτών,  για την ορθή διαχείριση των λύσεων σε μελλοντικά προβλήματα, δίνοντας μεγάλη σημασία στην ανάλυση των κινδύνων και της επικινδυνότητας τους , αφού είναι πλέον απαραίτητη σε όλα τα πρότυπα .

Ένας  «ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος»  μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλές, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών για ένα υγιές εσωτερικό περιβάλλον (Healthy Interior Environment)

Ο Αναστάσιος Καντάρης,   MSc Chemist of Chemistry of the University of Patras, Υπεύθυνος Ελέγχου Ποιότητας, Προϊοντικός Διαπραγματευτής (Απορρυπαντικά -Καθαριστικά, Βιοκτόνα-Απολυμαντικά), προσέγγισε το θέμα με γενική αναλυτική ενημέρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. ενημέρωση για τις εναρμονισμένες πρακτικές εφαρμογές πάνω σε νέες μεθόδους μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης , τονίζοντας την συστηματική διάγνωση στα προβλήματα. Συγχρόνως δε ανέλυσε το γιατί οι εφαρμοστές, προσόντων Ως Μεταγενέστεροι χρήστες, θα πρέπει να εξετάζουν όλους τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επιδράσουν στην επιτυχημένη εφαρμογή μιας λύσης .

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική και Υγειονομική Διαχείριση , για την αποκατάσταση των προβλημάτων με μέγιστη υγιεινή σε κάθε εσωτερικό περιβάλλοντα χώρου, από τον Ph Ειδικός Ιατρός Εργασίας Θανάση Ευθύμημο MD, M.Sc. MPH, (Επιπτώσεις βλαπτικών παραγόντων των εργασιακών χώρων και του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία). Leadauditor ISO 9001, 54000 Α ναφέρθηκε επισταμένα  ΣΤΑ Ζητήματα ΤΩΝ Βιολογικών παραγόντων , όπου στο σύνολο των οργανισμών που κάποια στιγμή αναπτύσσονται σε ένα ανθρωπογενές περιβάλλον και οι οποίοι κάτω από ορισμένες συνθήκες , μπορεί να αποτελέσουν επικίνδυνες καταστάσεις για την υγείατόσο των ανθρώπων, όσο και των ζώων και των φυτών, αποτελώντας τα  λεγόμενα βιολογικά ρύπων.

Όπως: Μούχλα (χώροι κακής συντήρησης, υψηλή υγρασία),  Διάφορα είδη μυκήτων (πλαστικές επιφάνειες, κόλλες ταπετσαρίας), Κόπρανα από ακάρεα (χαλιά, μοκέτες, σκόνη σπιτιού), Τρίχωμα ποντίκων, αποσύνθεση εντόμων, τρίχωμα κατοικίδιων ζώων (σκυλιά, γάτες, κουνέλια , πτηνά, κοτόπουλα κ.α.), Αλλεργικές αντιδράσεις και ιώσεις από την αύξηση των μικροβίων και των εσωτερικών χώρων των κτιρίων, συγκεντρώνοντας άτομα, Παρουσίαση Legionella στα ψυγεία και μηχανήματα κλιματισμού. (νόσος των λειτονών). Σε απάντηση, στην οποία πρέπει να μεριμνήσει μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Αποδόμησης  σε εσωτερικούς χώρους, τόνισε ότι πρέπει να γίνει από ειδικευμένους εφαρμοστές, με εξοπλισμό για εξειδικευμένες Βιο-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης κατά όγκο, και όχι από άτομο της καθημερινής καθαρότητας.

 

Από τον κ. Ντελέζο Κωνσταντίνο , Λέκτορα Εφαρμογών-Υγιεινολόγος του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έγινε αναφορά με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη του θέματος, για την εισαγωγή στην Διαχείριση Απολυμαντικών Εφαρμογών – Αποκατάσταση δυσάρεστων εσωτερικών χώρων.

Έγινε ανάπτυξη της απορρύπανσης, μέσα στην  ανατομία ενός χαλιού, απαντώντας στο ερώτημα, « αυτό που φαίνεται καθαρό, υγιές είναι» , με πιο πλήρη ανάλυση στο πώς το   “υποθετικό καθαρό” είναι πιο επικίνδυνο από το βρώμικο, ακόμα και όταν το νερό το δοχείο του μηχανήματος δείχνει βρόμικο και από το αντικείμενο οι ρύποι έχουν αφαιρεθεί από 30 έως 60%, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει και η απολύμανση, κ.λπ.

Με δεδομένο ότι  οι ασφαλείς και υγιεινές εσωτερικοί χώροι είναι υποχρεωμένοι από όλους μας, οι επαγγελματίες εφαρμογές για κάθε κλάδο στους εσωτερικούς χώρους πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και κινδύνων. Αυτό το τρίχωμα καθαρίζεται σε ένα στρώμα ή ένα χαλί, καθαρίζει ένα αεραγωγό ή γίνεται ορθή αποδόμηση, και πολύ περισσότερο όταν η εφαρμογή γίνεται μετά από εσφαλμένη ή / και μη αναγνώριση των εντόμων (π.χ. ψεκασμός και “smoking” για κορίτσια, όταν στο χώρο υπήρχε η υγρασία, τα μούχλα και τα Ptinidae-Τα έντομα που δεν έχουν καμία σχέση με τα κορίτσια, δεν τρέφονται με άλλα ζώα με φυτικά και ζωικά υπολείμματα κ.λπ.)

Προσοχή:  Η καθαριότητα και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου,   δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης,  όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης  δεν αντικαθιστούν την καθαριότητα και το πλύσιμο, στα αντικείμενα  και τις επιφάνειες αλλά και τον όγκο (m³) ενός χώρου.

 Από τον κύριο Βροντάκη Ευάγγελο   , Γεωπόνο Τ.Ε – Ειδικών Επιστημονικών Εφαρμογών-, με Δεκάχρονη συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, έγινε αναφορά με πλήρη ανάλυση όλων των υποχρεωτικών δικαιολογητικών εγγράφων , απεντόμωσης / μυοκτονίας, πρέπει ΝΑ που τηρούν ΣΕ ΚΑΘΕ Εργασία που αναλαμβάνουν όσοι φέρουν  ΤΗΝ ειδική αναγγελία εκκίνησης από την ΥΠ.Α.Α.Τ.   , για την αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών ζωικών εχθρών στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά κ.α.)

Συμπεραίνοντας ο κύριος Ευάγγελος Βροντάκης , προτάσσοντας πρώτα, τη Διαχειριστική αποκατάσταση προβλημάτων των «Απεντωμάτων-Μυκοκτονιών»  , στα θέματα Υγείας τόνισε με έμφαση τα ακόλουθα. Η τοποθέτηση ενός χώρου είτε ιδιωτικού είτε επαγγελματικού δεν αρκεί μόνο για την εξάλειψη των προβλημάτων που αφορούν την ύπαρξη οποιουδήποτε ανεπιθύμητου επισκέπτη (mice – insects κ.α.), αλλά με τον κατάλληλο συνδυασμό μεθόδων που θα επιλέξουμε να εφαρμόσουμε, να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τους μικρότερους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που ζει ή εργάζεται.

Ο Καθαρισμός το η γενικότερη εξυγίανση και απολύμανση , μετά από τις κατασταλτικές εφαρμογές που εμείς καλούμαστε να διενεργήσουμε για την αντιμετώπιση οποιονδήποτε παρασίτων μέσα σ ένα χώρο , είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, που θα αναλύσουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το τομέα αυτό .

Η προεργασία για την απομάκρυνση, όχι μόνο των   αλλεργιογόνων παραγόντων  και παρασίτων, αλλά και των μεγάλων ποσοτήτων των αυγών τους. Μυώντας την αναπαραγωγή τους, μειώνεται η  επιβάρυνση του χώρου από υπερβολικές χρήσεις των βιοκτόνων   (κατά περίπου 5/6), τα προβλήματα της  «επικίνδυνου εσωτερικής επιμόλυνσης»,  αλλά και η αποφυγή των δαπανών των πολυάριθμων επισκέψεων αλλά και της «δυσκολίας». Κλπ

Ο Βάρακας Αναστάσιος  -MSc Hotel Management. Α.Σ.Τ.Ε.Ρ., με Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αλληλεγγύης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Ενηλίκων στον Τουρισμό (Αρ.ΠΕ.ΟΠΕΠ / ΕΒ07946) κ.λπ., ανέλυσε την Λειτουργική Διαδικασία Ποιότητας (Housekeeping) από το Τμήμα Καθαριότητας, με έμφαση στην οικιακή φροντίδα για την Μέθοδοι καθαριότητας ειδικών περιπτώσεων . Απαντώντας στο ερώτημα, γιατί η φωτογραφία του ατμοκαθαριστή στο στρώμα, απάντησε ότι, είναι για να αναλύσει ο εκπαιδευτής τα «προς αποφυγή», με βάση τις τεκμηριωμένες απόψεις των προαναφερθέντων Επιστημόνων,   Ντελέζου Κωνσταντίνου , Λέκτορας Εφαρμογών-Υγιειολόγος Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και  Θάνασιου Ευθύμιου , Ph Ειδικός Ιατρό Εργασίας MD, M.Sc. MPH. Επιπλέον έγινε αναφορά για το ότι, ένας υπάλληλος της Υπηρεσία Καθαριότητας Δωματίων,  αν δεν είναι εκπαιδευμένος   δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες Καθαρισμού στρωμάτων, που αναφέρουν τα Κριτήρια 4.27 και 4.1 σε περιπτώσεις λερώματος .κλπ

Έχουν γίνει αναφορές για την ενημέρωση των παραβρισκόμενων, αλλά και για το λόγο ότι είναι και  της μόδας, οι υπάλληλοι καθαριότητας δωματίων να ασχολούνται με εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών ή / και οποιουδήποτε τύπου ατμού (πίεση 4-10 bar για 184,13⁰C) ,  για την καταπολέμηση κοριών, όπου δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για την Υγεία και την ασφάλειά τους όπως οι επαγγελματίες. Έτσι θα είναι εκθέτονται στη μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών , όπου οι επιστημονικές έρευνες δεν μπορούν να την αποκλείσουν , εφόσον υπάρχει η παρουσία των νεκρών κορωνών και των παραγώγων τους (χώματα με αποσύνθεση) σε ένα χώρο. Το σπουδαιότερο δε είναι ότι  «το αποτέλεσμα της εμφάνισης του χημικού κοκτέιλ»   και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του με την εισπνοή, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, όπου μπορούν να συνδεθούν και με τις λοιμώξεις στην δημόσια υγεία.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή  στην επιλογή της μεθόδου, γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, το απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει  αρνητικά αποτελέσματα,  με επιμόλυνση κ.λπ. στα εσωτερικά. 

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων, ” βαθειά γνώση της πράξης ” ΣΕ Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΚΑΙ συνεχή Έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους  προηγμένης Τεχνολογίας (ISCO)  , για την αναγκαιότητα ανάδειξης των   ” πράσινων στρατηγικών ”  στις Bio-εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, ανταποκρινόμαστε πάντα όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, ώστε για να αντιμετωπίζονται με την μεγαλύτερη ασφάλεια οι προκλήσεις των ” μικροβιολογικών κίνδυνων ” και την καλύτερη δυνατή απόδοση των εφαρμογών Bio-Απορρύπανσης, της Bio-Εξυγίανσης αλλά και της Bio-Απολύμανσης . 

Ο Υπουργός Τουρισμού, μαζί με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, αποφασίζουν για τις τεκμηριωμένες αλλαγές, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να μελετήσουν λεπτομερώς την  Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη)  , διότι αν γίνει Υγειονομικός έλεγχος από τις Περιφέρειες-Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, είναι τακτικός είτε έκτακτος ή κατόπιν καταγγελίας , δεν καλύπτονται ούτε με τον   ” Ατμισμό των Στρωμάτων ”  , τους  Βιολογικούς Καθαρισμούς  , με τις   ” πιστοποιημένες υπηρεσίες αντιαλλεργικής προστασίας στρωμάτων ”  κλπ, αλλά ούτε με τους  ” προτεινόμενες φτηνές λύσεις ”  κλπ, διότι οι ευθύνες ίσως να ξεκινήσει  και από την ερμηνεία στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27.

Ένα κριτήριο -απαραίτητο για την Υγεία των φιλοξενούμενων – με τις ασαφειές του, εκτός από το να προκαλεί αμφιβολίες – αμφισβητήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες – ταξιδιώτες, με ή / και χωρίς «ευαισθησίες», αφού δεν μπορούν να είναι σίγουροι για τα τα οποία φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε επιχειρήσεις – εταιρείες παροχής υπηρεσιών στους τομείς της καθαριότητας.

Η εκτεταμένη ανάλυση για τους αυστηρότερους κανόνες στην κατάρτιση τεχνικής μελέτης των εφαρμογών, με την πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή εκ των προτέρων, όπου θα γνωρίζει τι πρέπει να γίνει πριν και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή, η οποία με τα επαγγελματικά πρωτόκολλα εφαρμογής θα συνοδεύεται με τα ISO / HACCP   και θα συνοδεύεται με κάθε προσφορά. Πέραν των νέων υγειονομικών διατάξεων , για χώρους φιλοξενίας , π.χ ( ξενοδοχειακές μονάδες , ιαματικός τουρισμός, θεραμαλισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κατοικίες χώροι διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στην Δημόσια Υγεία.

Για όλους τους προαναφερθέντες ως ένα παζλ άρχισε να «κουμπώνουν» μεταξύ τους, όταν ο κύριος Παπαγεωργίου Ηλίας άρχισε να αναλύει τη σημασία της πίστης εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης.

Όλα αυτά προϋποθέτουν και απαιτούν πως η κάθε βεβαίωση-Πιστοποίηση που αποκτάμε πρέπει να αξιοποιήσουμε ως εργαλείο σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα και όχι ως ένα “καλό αγαθό που αγοράσαμε” για να διακοσμήσουμε το τείχος.

Ο κύριος Παπαγεωργίου Ηλίας, έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, είναι Επικεφαλής Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης και ασχολείται με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων από το 1998. Επίσης έχει σχεδιάσει και προτείνει προγράμματα απευθυνόμενα σε συστήματα συμβούλων διαχείρισης από το 1999. κλπ

Η διαφορά μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εσωτερικούς χώρους δίνει την ευκαιρία να αναδειχθεί η πραγματικότητα, αλλά και η ευκαιρία να αναληφθούν κοινές δράσεις ».

Έτσι οι παρευρισκόμενοι έφευγαν με τις καλύτερες επιδόσεις, άλλοι και οι συνδιοργανωτές να έχουν πετύχει το σκοπό τους, με την αποτελεσματική επιτυχία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου. Με την πρωτοβουλία των παραθεριστών τέθηκαν νέοι στόχοι, δείχνοντας τις μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν βοηθοί σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης, για την πραγματοποίηση νέων σεμιναρίων.

Είναι πλέον απαραίτητη η αναπροσαρμογή της οπτικής αντίληψης   όλων ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες που θα επενδύσουν  στην σταθερή οικοδόμηση συνεργασιών  ως θεσμού μεταξύ του Ερευνητή της Διαγνωστικής και της Ενημέρωσης των Εσωτερικών Χώρων και των Επαγγελματικών Εφαρμοστών των παρεχόμενων υπηρεσίες, χαράσσοντας έτσι μια κοινή πορεία για το μέλλον.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμείνετε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail:  vgenis@otenet.gr

Υ.Γ: Θα είμαι στην διάθεση, για οποιονδήποτε φορέα θα μπορούσε να φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Σύμβουλος Καθαρισμού

Πηγή: http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1386

Ανοιξιάτικη καθαριότητα  με περισσότερο ψάξιμο στην ερεύνα αγοράς !!

Ανοιξιάτικη καθαριότητα  με περισσότερο ψάξιμο στην ερεύνα αγοράς !!

Η άνοιξη – η αρχή της πιο όμορφης εποχής για τους περισσότερους ανθρώπους – συμπίπτει με την αρχή των καταναλωτών  στην έρευνα αγοράς  για την  καθαριότητα του Ανοιξιάτικου , με τις “πιο οικονομικές λύσεις”  . Η  συμβατική καθαριότητα , ή ο συμβατικός τρόπος που μέχρι τώρα γνώριζε στην καθημερινότητά σας, ανήκει  πλέον στο παρελθόν. Η εμπιστοσύνη για την ανάληψη δράσης για την ανοιξιάτικη καθαριότητα δεν είναι μια «αγγαρεία» , ένα κυνήγι της Κινέζικης ή μια τελετή της σχολαστικής περιποίησης για να φύγει η «συσσωρευμένη σκόνη», ούτε ούτε το Περσικό έθιμο που απαιτεί το «τρακονίμαμα του σπιτιού», ένα τελετή προετοιμασίας για την Πρωτοχρονιά τους την άνοιξη (21 Μαρτίου).

Αν και οι επιστήμονες αναφέρουν ότι, στις ανεπτυγμένες αστικές κοινωνίες οι συνθήκες υγιεινής δεν επιτρέπουν πλέον την εκδήλωση σοβαρών επιδημιών στις οποίες εμπλέκονται και έντομα , (ακάρεα, κατσαρίδες ) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ τρωκτικά  : Η άλλοι (ζωικοί εχθροί), εν τούτης ο κατάλογος των παθογόνων μικροοργανισμών και παρασίτων, που μεταδίδονται από ή μέσω αυτών των ” απρόσκλητων φίλων ” μας, συνεχίζει να είναι ακόμα πολύ μεγάλος.

Δεν είναι μικρότερης σημασίας, όπως το αλλεργικό αλλεργικό άσθμα που προκαλείται από την πιο  επιβαρυμένη επιμόλυνση  με  «αιωρούμενα ρυπογόνα μικροβιακά φορτία» ή από τα  περιττώματα των ακάρεων   της οικιακής σκόνης, όπου, μαζί με τα βακτηρίδια της επικίνδυνης και πολύτιμης μούχλας, δημιουργούν συχνές διαταραχές υγείας  , λόγος του μυκήτος Aspergillus που τρέφονται και με τα πτωχάκια των ακάρεων, ή ακόμη και από τα μικρά τεμάχια των κουταριδίων και / ή τα μικροτρίχτια των τρωκτικών.

«Η ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας, δεν είναι ούτε δαπάνη ούτε πολυτέλεια, αλλά υποχρέωση έναντι των ανθρώπων μας αλλά και του περιβάλλοντος»

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το τι μπορεί να προκύψει μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή αποδόμησης σε Κορυους (Bed Bugs) , Ψύλλους, Ακάρεα , Άκαρι της ψώρας , Πυρκαγιά ακάρεα , Ψείρες του σώματος , Ακάρεα των περιστεριών , Τσιμπούρια , Έντομα υφασμάτων – χαλιών , κλπ), ακόμη και για τα  κούκλες  – έντομα υψηλού κινδύνου για την δημόσια υγεία – όπου τα αιωρούμενα μικροσκοπικά τεμάχια τους μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα υγείας αλλά και   για τους «άγνωστους κινδύνους» μετά ο καθαρισμός των στρωμάτων . Πρέπει να γίνει ενημέρωση και μετά από κάθε άμεση ή / και στοχευμένη μυκοκτονία επέμβαση , (βλ.   ΚΕΕΛΠΝΟ: Λεπσπερόλυση  ιδιαίτερα βαριάς μικροβιακής μολύνσεως, κ.λ.π.), με την υποχρεωτική εφαρμογή  καθαρισμού και   περιβαλλοντικής βιοκαύσεως κατά όγκου  . Η βιολογική απολύμανση χωρίς τη χρήση χημικών (Green Decontamination ) , αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί και με την αξιόπιστη εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου  Απολύμανση Ολόκληρου Χώρου, διότι δεν γνωρίζουμε πχ οι κούρριδες και οι ποντίκοι από που έχουν περάσει. 

Προσοχή : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδα κλπ δεν Απολυμαίνονται.

Η διάκριση ανάμεσα στα εποπτικά μέτρα ελέγχου και στη συστηματική παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας. Ίσως οι πολλές αντενδείξεις , μπορούν πλέων να μας πείσουν για την επικινδυνότητα της επιμόλυνση των εσωτερικών χώρων.Η ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον.  Όπως λένε οι Βρετανοί ειδικοί «το καλύτερο εντομοκτόνο είναι η καθαριότητα» και ότι «το πιο δραστικό όπλο κατά των προσβολών είναι ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό σύστημα απορρύπανσης» (ειδική σκούπα-Μπουχέλος 2000),αλλά και ποιο πρόσφατα στον Οδηγό Ορθής Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς- έντομα (2015). Σελίδα 27 (π.χ. ειδικές σκούπες). Για την αντιμετώπιση των ποικίλων οργανισμών , περιβαλλοντικής και υγειονομικής σημασίας, στους κατοικημένους χώρους , πέραν των πληροφοριών επί της μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας αυτών, χρειάζεται και πλήρης ενημέρωση των διάφορων μεθόδων και πρακτικών μαζί με τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών τους.

Η καθαριότητα , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα, πλύσιμο και εξυγίανση, αντικειμένων, επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Ένας υγιής εσωτερικός χώρος χρειάζεται συστηματικά επιμελημένη συντήρηση, (σε τακτά χρονικά διαστήματα), αλλά και εξειδικευμένες επαγγελματικές Bio- εφαρμογές , δυο φορές ανά έτος  (μ/ο), ως  ‘‘ Φυσική εναλλακτική λύση ’’ για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς την χρήση χημικών (Green Decontamination), αλλά και για  την προστασία από τους  ‘‘ άγνωστους περιβαλλοντικούς κινδύνους’’, εξασφαλίζοντας έτσι μια ‘’Ασπίδα προστασίας ’’ με την αποτελεσματικότερη «μικροβιολογική ασφάλεια».  Η ολιστική προσέγγιση στις συνθήκες υγιεινής των εσωτερικών χώρων , ξεπερνώντας τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας στην ανάπτυξη μιας ‘’Υγιέστερης Διαβίωσης’’ , μέσα από την ανάπτυξη εφαρμογών προηγμένης τεχνολογίας, με εναλλακτικές τεχνολογίες ελέγχου , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, για την καλύτερη δυνατή απόδοση στους εσωτερικούς χώρους, αναβαθμίζει την έννοια της προστιθέμενης αξίας  των εξειδικευμένων υπηρεσιών, με διεργασίες οξειδωτικών παραγόντων, όπως (Ozone  O³), ή το (H2O2) κλπ

Οι καταναλωτές, αν και δεν έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται , δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν.

Πολλοί ενασχολούμενοι με εφαρμογές περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους κατοικημένους χώρους, με τις Νέες μεθόδους Marketing προσέγγισης που χρησιμοποιούν ερμηνεύουν την ‘’διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας’’, κατά το δοκούν , ή/και με παραπληροφόρηση , που επιχειρείται ακόμα από ‘’επιστήμονες εφαρμοστές ΄΄, όπως με την μέθοδο ΄΄Ατμιζμού των στρωμάτων ΄΄,   αλλά και με τα περί  Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια. Ίσως και να μην γνωρίζουν για τις αρνητικές συνέπειες του υποτίθεται καθαρού ,αλλά  δεν εξαλείφει και το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων, που μπορεί να προκύψει χωρίς την απαραίτητη πληροφόρηση , ακόμα και με την χαμηλή ποιότητα καθαρισμού  των χαλιών αλλά και τις πολυδάπανες ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό, διότι  δεν είναι άμεσα έντονες και ορατές στους καταναλωτές.

Χαλιά: Η επιβάρυνση των χαλιών δεν οφείλεται μονό από την χρήση, την αιθαλομίχλη, η την αφρικανική σκόνη, αλλά και λόγω των οικονομικών συνθηκών. Είναι πλέον καιρός να ξεχάσουμε ότι, αυτό το ΄΄ βρώμικο αντικείμενο ΄΄ του σπιτιού θέλει καθάρισμα κάθε άνοιξη. Η ελλιπής ενημέρωση , “εμπλέκει” τους καταναλωτές, όταν κάνουν μισές εφαρμογές στο σκούπισμα, πλύσιμο, στέγνωμα φύλαξη, επιβαρύνοντας το εσωτερικό περιβάλλον, αλλά και έναν επαγγελματία που ασχολείται με τον καθαρισμό  των αντικειμένων στους εσωτερικούς χώρους, (χαλιά-μοκέτες, σαλόνια, στρώματα κλπ), όταν με τις φτηνές λύσεις καθαρισμού και την ‘‘εγγύηση της χαμηλότερης τιμής’’, δεν κάνει αυτά που ορίζει η εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής και τήρησης μιας πλήρους ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ο προβληματισμός των καταναλωτών γίνετε μεγαλύτερος, όταν παραλαμβάνουν τα χαλιά που φαίνονται καθαρά, αλλά μέσα ίσως να έχουν ”ξεπλυμένη στερεή βρωμιά με επικίνδυνα ρυπογόνα μικροβιακά φορτία”  ,ακόμα και αν είναι ΄΄ Μυρωδάτα ΄΄  και ψάχνουν να δουν πως θα το αντιμετωπίσουν.

Bio-Εφαρμογές Επαγγελματικής Απορρύπανσης: Είναι προτιμότερο οι καταναλωτές κάθε χρόνο να παρέχουν στα χαλιά τους Εξειδικευμένη Φροντίδα Συντήρησης, σε επίπεδο υπηρεσιών για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, βασιζόμενο στην καθιέρωση των άμεσων Bio-εφαρμογών ,με Επαγγελματική Απορρύπανση και Αναζωογόνηση ώστε να αφαιρεθούν, “ρυπογόνα μικροβιακά φορτία”, βακτηρίδια, μύκητες, τρίχες, άμμο, κλπ και παρέχοντας τους Επαγγελματικό πλύσιμο, κάθε 2- 3 χρόνια.

Προσοχή: Η ανάδειξη της επικεντρωμένης πρόληψης για «μικροβιολογική ασφάλεια» από την στην Δημόσια Υγιεινή των εσωτερικών χώρων, προσδιορίζει την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων ‘‘περιβαλλοντολογικής  Bio – εξυγίανσης ανά όγκο » ,χωρίς την χρήση χημικών (Green Decontamination)  απέναντι στα προβλήματα της “ εσωτερικής επιμόλυνσης’’,  αναδεικνύοντας δε απαραίτητη την ανάπτυξη των εξειδικευμένων προγραμμάτων με μεθόδους υψηλής ποιότητας για εφαρμογές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.  Έτσι θα γίνεται Οικονομία από έξοδα σε πλυσίματα, λιγότερες σπατάλες σε ενέργεια, νερό, απορρυπαντικά, αλλά και από την εξουδετέρωση της ανακυκλωνόμενης επιμόλυνσης, ώστε να μειωθούν σημαντικά και τα προβλήματα υγείας.

Η αναβαθμισμένη ποιοτικά καθαριότητα σε όλα τα είδη χαλιών – ταπήτων, μοκετών, αλλάζει την ατμόσφαιρα του εσωτερικού περιβάλλοντος, περιορίζοντας κατά πολύ, συμπτώματα ασθενειών από την αύξηση μικροβίων και βακτηριδίων, μειώνοντας παράλληλα της αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις, έτσι ώστε  για να ζείτε καλύτερα .

Bio-απορρύπανση στρωμάτων:  Το πόσο ‘’υποτίθεται καθαρά ’’ και υγιεινά είναι, μετά από ένα ‘’Bio-λογικό καθαρισμό’, ποιοι «άγνωστοι κίνδυνοι» μπορεί να προκύψουν από την επιμόλυνση των εσωτερικών χώρων   θα πρεπει να το ψάχνετε  περισσότερο.  Η διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών για “καθαρούς εσωτερικούς χώρους” απέναντι στην υγιεινή διαβίωση, δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της πραγματικότητας, ώστε να ανακαλύψτε και ‘σεις τις καινοτόμες Bio-εφαρμογές Διαχείρισης των υπνοδωματίων και γενικά των εσωτερικών χώρων, με εξειδικευμένες εφαρμογές καθαρισμού Bio-απορρύπανσης στρωμάτων, με αναζωογόνηση για αφαίρεση αλλεργιογόνων περιττωμάτων των ακάρεων, αλλά και μείωση από  ‘‘ρυπογόνους μολυσματικούς παράγοντες ”, βακτηρίδια, βακτηρίδια, μύκητες.

Επιπλέον τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών  του προγράμματος Healthy Interior Environment, για της παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών,  απαιτούν την χρησιμοποίηση του κατοχυρωμένου συστήματος  ‘‘περιβαλλοντολογικής απολύμανσης κατά όγκο Bio-Εξυγίανσης  ’’ . Πιστοποιημένο ως Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ από τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’

Ωστόσο δε, η αύξηση της ανθεκτικότητας των ιών και των βακτηρίων μαζί με την επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντός, μας ‘‘υπογραμμίζουν’’ επίσης την επείγουσα ανάγκη ώστε να χρησιμοποιούμε, επαγγελματικά συστήματα και μεθόδους με υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά με συλλογικότητα η/και σε συνδυασμό, ως  ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, σπόρια μυκήτων, επιβλαβή βακτήρια, σε κατοικημένους χώρους, για τα  “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς τη χρήση χημικών (Green Decontamination). Οι Bio – Διαχειριστικές Εφαρμογές έκτος από τις Bio – Εφαρμογές Χαλιών και Στρωμάτων μπορούν να γίνουν και σε Σαλόνια, Επαγγελματικούς Χώρους, Ιατρεία Φροντίδας Μικρών Ζώων, αλλά και για όσους φιλοξενούν ζώα.

Είναι πλέον καιρός ο κάθε πολίτης να αντιληφθεί ότι είναι στο χέρι του να απαιτεί ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον, για τον ίδιο και την οικογένειά του και γενικά  τους συνανθρώπους, προστατεύοντας τους από τους κινδύνους της  ‘‘ανεξέλεγκτης χρήσης’’ βιοκτόνων  που έχουν εισέλθει στην καθημερινότητά μας. Όπως επίσης οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν για  Απεντομώσεις –Μυοκτονίες,  τις αναρτημένες εταιρείες –επιχειρήσεις που βρίσκονται στις Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  (βάσει του Ν.3919/2011) του ΥΠ.Α.Α.Τ,  ή προβάλλονται ηλεκτρονικά  και αναγράφονται τα στοιχεία του επιστήμονα με τον αριθ αναγγελίας  και το Link στην καρτέλα του  στο ΥΠ.Α.Α.Τ., και ο υπεύθυνος επιστήμονας θα παρευρίσκεται στον χώρο εφαρμογής.

Αλλά και για οποιανδήποτε εργασία στους εσωτερικούς χώρους , (για όλες τις εφαρμογές καθαρισμού, πλυσιμάτων, απολυμάνσεων , κλπ), οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν αναλυτικά , τι θα γίνει πριν ή/και μετά από οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμογής, όπου θα πρέπει να καλύπτονται  πλήρως  οι ανάγκες για αντιμετώπιση προβλημάτων, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Θα συνεχίζω να επισημαίνω ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στην ερεύνα αγοράς για την Ανοιξιάτικη καθαριότητα με περισσότερο ψάξιμο, για τις ‘’οικονομικότερες λύσεις’’.

 

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμείνετε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail:  vgenis@otenet.gr

Υ.Γ: Θα είμαι στην διάθεση, για οποιονδήποτε φορέα θα μπορούσε να φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Σύμβουλος Καθαρισμού

Πηγή http://cleaningnews.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%b%C3%B3%CE%B9%CE%81%CE%B9%CE%B9%CE%BA % ce% b7-% ce% ba% ce% b1% ce% b8% ce% b1% cf% 81% ce% b9% cf% 8c% cf% 84% ce% b7% cf% 84% % ce% bc% ce% b5 /