Αναβαθμισμένες επαγγελματικές διαχειριστικές Bio-εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

Αναβαθμισμένες επαγγελματικές διαχειριστικές Bio-εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

Η Bio-απολυμαντική έχοντας ως υψηλή προτεραιότητα την καθιέρωση επενδύσεων, με καινοτόμα προγράμματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας στις  αναβαθμισμένες επαγγελματικές διαχειριστικές Bio-εφαρμογές, επενδύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της . Η διαφορετικότητα των καινοτόμων υπηρεσιών της, αναδεικνύει την σημαντικότητα της αναβαθμισμένης ποιοτικά αναζωογόνησης, μέσα από τις διαχειριστικές Bio- εφαρμογές στους εσωτερικούς χώρους, αναδεικνύοντας συγχρόνως την επιτακτική ανάγκη τήρησης των κανόνων για την προαγωγή καθαριότητας […]

Full Story »
‘‘Καθαρόν Εστί ’’ 2018 : Προώθηση καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση. 

‘‘Καθαρόν Εστί ’’ 2018 : Προώθηση καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση. 

Η προώθηση καινοτόμων  συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach), ως κινητήρια δύναμη για την  προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής ,βασίζεται στην διαφορετικότητα των πιο σημαντικών γνωρισμάτων στις εφαρμογές καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τεκμηριώνει δε με τα καλύτερα αποτελέσματα  την διάρκεια της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης υποστήριξης ποιοτικών διαχειριστικών εφαρμογών, περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, στους εσωτερικούς  χώρους. Το 2018 είναι ο 7ος  χρόνος για […]

Full Story »
Εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές καθαριότητας εναρμονισμένες στην εξωστρέφεια του σήμερα

Εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές καθαριότητας εναρμονισμένες στην εξωστρέφεια του σήμερα

Η ομάδα του Єvgenikos γνωρίζει ότι η προστασία της υγείας μας ξεκινά από τον εσωτερικό χώρο που ζούμε και εργαζόμαστε. Ανταποκρινόμενοι στο εκωστρέφεια του σήμερα, συνεχίζουμε την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ολοκληρωμένη διαχείριση  επιβλαβών οργανισμών σε κατοικημένες περιοχές, ανανεωμένες και προσαρμοσμένες με περισσότερες επαγγελματικές εμπειρίες αναφοράς, στην προστασία της Υγείας-Πορτογαλίας-Περιβάλλοντος.

Η αύξηση των ιώσεων, των βακτηρίων αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα δημιουργούν αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Μέσα από το εσωτερικό πρόγραμμα, για την υγιεινή διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφαρμόζουμε συμπληρωματικά και την ασφαλή μέθοδο προστασίας των κιβωτίων BiOzone-Carpet Care, βασισμένη σε πρωτοποριακά επαγγελματικά συστήματα που προσφέρουν φυσικές λύσεις για τον άνθρωπο, τα περιουσιακά αντικείμενα και το περιβάλλον.

Η ασφαλής μέθοδος επαγγελματικής απορρύπανσης , προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα στα χαλιά, αφαιρώντας τα αλλεργιογόνα πτώματα των ακάρεων της εσωτερικής σκόνης (σκόνη των ακάρεων) , των μαλλιών, των ζώων, των βακτηρίων, των μυκήτων, των αποθεματοποιημένων παρασιτών στα χαλιά, όπως τα έντομα των χαλιών ,  (Κολεόπτερα (Coleoptero) της οικογένειας Dermestidae),  ή / και (οι σκόνες υφασμάτων σε Κολεόπτερο) . Επιπλέον οφέλη προσφέρουν και την υγεία των καταναλωτών με τη μείωση της “εσωτερικής μόλυνσης” από τους “Ριπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες” , αλλά και την παροχή υγιεινής και ασφάλειας στους εργαζόμενους.

Το σύστημα Hygene Air 200 συμπληρώνει τα νέα πρότυπα, ως μια  «φυσική εναλλακτική λύση»  για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης των υφασμάτων σε «εσωτερικό περιβάλλον θάλαμο» , δημιουργώντας ένα «άγριο περιβάλλον» »« δραματικά ανασταλτικά στην ανάπτυξη, ως μία αντιπαρασιτική ασφάλεια “ σε πολλά είδη παράσιτων (ζωϊκών εχθρών), ταυτόχρονα με την « μικροβιολογική ασφάλεια » των κουτιών, χωρίς τη χρήση χημικών.

Η Єvgenikos ΟΜΑΔΑ ΜΕ Το καινοτόμο Πρόγραμμα Υγιεινή Ζωή , προσόντων προσόντων Ως ΜΙΑ Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική & Υγειονομική Διαχείριση , αναδεικνύει την επικέντρωση της στην πρόληψη, για την «μικροβιολογική ασφάλεια»   των εσωτερικών χώρων. Είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων και μεθόδων υψηλής ποιότητας (μονάδας απορρύπανσης βιο-)  με αντιρρυπαντική τεχνολογία. 

Το καινοτόμο πρόγραμμα Υγιεινής Ζωής  μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με εκπληκτικά αποτελέσματα, απόλυτα και / ή συμπληρωματικά , με τα προγράμματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με τις εφαρμογές και τις μεθόδους που εφαρμόζουν τα είδη , ώστε να αποτελέσουν ένα «προστατευτικό προστατευτικό» για την Προώθηση της Καθαριότητας και Υγιεινής , αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Η μέθοδος  BiOzone-Home Care   βασίζεται στα ίδια λειτουργικά πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών, αλλά με διαφορετικό εξοπλισμό για εφαρμογές εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου (όγκο), μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε εσωτερικούς χώρους. Μέσα από το εσωτερικό πρόγραμμα φροντίδας, με καινοτόμες μεθόδους  ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών , για την υλοποίηση της παροχής υψηλής ποιότητας σύγχρονων υπηρεσιών αλλά και για τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των “ανεπιθύμητων φίλων μας”.

Ένας «ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος» μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλές, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών του για ένα υγιές εσωτερικό περιβάλλον (Healthy Interior Environment)

Με το πλήρες  επαγγελματικό σύστημα φροντίδας  και συντήρησης των εσωτερικών χωρών, καλύπτονται οι επαγγελματικές βιολογικές εφαρμογές απορρύπανσης όλων των χώρων, για την απομάκρυνση των ρύπων, η σκόνη με τους « ερεθιστικούς αλλεργιογόνους»,  ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να καταστρέφει επεξεργάσιμα αντικείμενα .

Οι αιωρούμενες μικροοργανισμοί και τα παράγωγά τους π.χ. (βακτηρίδια, μύκητες, ιώδες, σπόρια, αιωρούμενα σκόνη, κοπράνες ακάριων, μικροσκοπικά «κομμάτια» των εντόμων, μύες των τριχών, αντιγόνα ζώων και πτηνών) όπου υπάρχουν μέχρι ένα βαθμό σε κάθε χώρο, εξουδετερώνονται με η πιστοποίηση ως Ιατρική συσκευή της κατηγορίας II από τον FDA, για εφαρμογές  «περιβαλλοντικών βιοκαυσίμων ανά όγκο»    του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

: Η Βιολογική  απολύμανση  ΣΕ όγκο μπορεί ΝΑ ολοκληρωθεί ΜΕ ΤΗΝ αξιόπιστη ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ όζοντος (Ο 3)  ” Κατηλλωτική Οζονοποίηση ”  (διαδικασία υψηλής απόδοσης για την επαναφορά του όζοντος σε οξυγόνο ),  χωρίς τη χρήση χημικών,  παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια έναντι του ανθρώπου , της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος.

Η μέθοδος  BiOzone-Home Care   μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ ολοκλήρου η συμπληρωματικά για την Υψηλή Ποιότητα της Εξόρυξης όλων των εσωτερικών χώρων, με βάση τα νέα πρότυπα στην εξέλιξη της έννοιας του  “καθαρού εσωτερικού χώρου”,  σε Οικίες, Παιδικοί Σταθμοί, Ιατρεία, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, Ξενοδοχεία, Θέατρα, Κρουαζιέρες, Συνεδριακές Χώρες, Γυμναστήρια, Επαγγελματικοί Χώροι, Φαρμακεία κ.α.

«Όταν η φροντίδα και η υγειονομική περίθαλψη των ασθενών μεταφέρονται στο σπίτι,  τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά και υγειονομικά μέτρα , είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας του απαιτούμενου επιπέδου για μια ασφαλή υλοποίηση υλοποίησης, το είδος του χώρου αλλά και την εναρμόνιση των δαπανών στο μέγιστο δυνατό με το κόστος της μεθόδου που προτείνεται.

Ο Єvgenikos Group ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών μεταφέρεται στο σπίτι, π.χ. (κατ ‘οίκον φροντίδα ή / και κατ’ οίκον νοσηλεία), έχει προσαρμόσει τη μέθοδο  BiOzone- Home Care   για την δημιουργία των “Καθαρών Δωματίων με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς τη χρήση χημικών  (Green Decontamination).

Η επένδυση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις υγιεινής στους χώρους φιλοξενίας, μαζί με την ανάγκη φροντίδας, μας δείχνουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ευαίσθητες αίθουσες των δωματίων, για μια αναβαθμισμένη ποιοτική διαβίωση και στην Τουριστική Υγεία.

Η Єvgenikos Group  έχει συνάψει συνεργασία, με την Ελληνική τουριστική εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων Aegean Rent, για την διατήρηση του στόλου της στα υψηλότερο στάνταρ, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα υγιεινής, με την μέθοδο BiOzone-Auto Care. 

 Η αναβάθμιση του  πληθυσμού σε πολλά είδη παρασίτων, αλλά και η αύξηση των δερματικών λοιμώξεων υψηλής ραδιενέργειας, ιώσεων, βακτηρίων κλπ., Δημιουργώντας αυξανόμενες απαιτήσεις με απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, για ένα καθαρό και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον.

Η προσπάθεια μας, ΤΗΝ αναδεικνύει  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Διαχείρισης Υγειονομικής   στους    PCS Εφαρμοστές στην Περιοχή σας,   προσόντων Ως συμβολή Μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης ΤΟΥ ΒΙΟ-Περιβάλλοντος, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής , εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση. Έχουμε προσαρμόσει το καινοτόμο πρόγραμμα Υγιεινής Ζωής  , για την εφαρμογή των προγνωστικών  μεθόδων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες αντιμετώπισης προβλημάτων, με   άκαρι ψώραςακάρεα σπροπεφάγες Πυροκροτητές ακρυρεαΨύρεςΨύλλοι του σώματος ,  τα-Ptinidae- έντομα αίνιγμαΜούχλα σε στρώμαΜούχλα ΣΕ  Χαλιά , αλλά και για την προεργασία πριν των εφαρμογών στους εσωτερικούς χώρους , ΜΕ  Έντομα υφασμάτων – χαλιώνΑκάρεα των περιστεριώνΚοριούς (κοριούς)ΨύλλουςΤσιμπούρια (κρότωνες) , αλλά και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή  αποδόμησης και / ή επεμβάσεως της μυκοκτονίας, (βλέπε   ΚΕΕΛΠΝΟ: Λεπτομύρωση με  ιδιαίτερα επικίνδυνη μικροβιακή λοίμωξη, κ.λπ.)

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του   ομίλου Єvgenikos , είναι ένα υπερσύγχρονο πολυχώρο πολλαπλών καθαρισμών εφαρμογών, αποτελεί το  Πρότυπο για Καθεστωμένες Μονωτικές Καθαριστικές Μονές Καθαριότητας Πανελλαδικά με Αριθμ. Αδείας ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: 1263 / 15-4-2004, το 2010 αναβαθμισμένο το εσωτερικό της Περιβαλλοντικής Σύστημα Διαχείρισης, με την Υπερσύγχρονη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων DEVICE. Αριθμ. Αδείας Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων: 910/07 / 3-4-2007

Για περισσότερες πληροφορίες, παραμείνετε στην άριστη διάθεση στο τηλ: 2106021011, ή στο e-mail: info@evgenikos.gr

Πηγή:   http://cleaningnews.gr/εναλλακτικές-δια…ιστικές-εφαρμο-2 

Η Καθαριότητα Σήμερα!!

Η Καθαριότητα Σήμερα!!

Η καθαριότητα  είναι η έννοια της επίτευξης και διατήρησης μιας καθαρής κατάστασης, με την ιδιότητα της καθαρότητας απαλλαγμένης από βρωμιά, λεκέδες, σκόνη ή κάτι άλλο ανεπιθύμητο. Η καθαριότητα επιτυγχάνεται συχνά με την  ποιοτική καθαριότητα , συνδέεται με την  υγιεινή και την πρόληψη των ασθενειών, συμβάλλοντας σημαντικά στις ιδέες, όπως η υγεία και η κοινωνική ευεξία . Η υγιεινή, είναι ο οδηγός για μια υγιή ζωή , όπου περιγράφονται οι αρχές και οι μέθοδοι διατήρησης της καλής υγείας.

Η Υγεία , σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν είναι η απλή απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας, αλλά η κατάσταση της πλήρους σωματικής, φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Η διατήρησή της όμως έχει ως προϋπόθεση, τη  σωστή ισορροπία  ανάμεσα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Για την προαγωγή της υγείας δεν επιδιώκεται μόνο η εξέλιξη της ιατρικής και των άλλων επιστημών, αλλά χρειάζεται η συνεργασία των ανθρώπων για την πρόληψη της πρόληψης από σοβαρές ασθένειες.

Μην συγχέετε την καθαριότητα με την καθαρότητα.

Η έννοια της καθαρότητας, ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία ή μια σειρά από συνήθειες για λόγους συντήρησης και πρόληψης , διαφέρει Από ΤΗΝ  καθαρότητα – ΤΗΝ Ιδιότητα ΤΟΥ καθαρού -, Οπως ΤΗΝ Ποιότητα ενός ατόμου: Η Μιας ουσίας , ως μια κατάσταση χωρίς ανάμειξη η / ΚΑΙ απαλλαγής Από ξένο υλικό, κλπ.  Η καθαριότητα, είναι απαραίτητη για την σύγχρονη έννοια της κοινωνικής πεποίθησης . Ένας νοικοκυριός ή εργασιακός χώρος μπορεί να ειπωθεί ότι παρουσιάζει καθαριότητα, – υποθέτω καθαρό – αλλά όχι συνήθως καθαρότητα.

Το πλύσιμο  είναι ένας τρόπος για την επίτευξη φυσικής καθαριότητας, συνήθως με νερό και συχνά με κάποιο είδος σαπουνιού ή απορρυπαντικού.

Πόσο σημαντικό είναι η καθαρισμός;

Ο Καθαρισμός ΕΙΝΑΙ το η διαδικασία που χρησιμοποιείται, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης ύλης από ρύπους, μολυσματικούς παράγοντες και άλλες ακαθαρσίες (όπως βρωμιά), από ένα αντικείμενο ή το περιβάλλον, ΝΑ επιτευκτή ώστε Το καθαρό αποτέλεσμα. Η καθαρισμός πραγματοποιείται σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές μεθόδους. Θεωρείται ως  θεμελιώδης διαδικασία περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε μια συστηματική επιστημονική διαδικασία, όπου τοποθετεί το ανεπιθύμητο υλικό στην σωστή θέση του ή εκεί όπου δεν προκαλεί βλάβη ή δυσμενείς συνέπειες. Η κατανόηση της σπουδαιότητας και της αποτελεσματικότητας του καθαρισμού μας επιτρέπει να εκτιμούμε πλήρως τη χρησιμότητα και τη συμβολή του στην ποιότητα ζωής.

Ενδεικτικά οφέλη της υγιεινής:

Η αύξηση των ιων και των βακτηρίων, αλλά και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα, δημιουργούν την ύπαρξη μιας αυξανόμενης ανάγκης με απαιτήσεις περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξασφαλισμένες υπηρεσίες διαβίωσης ώστε να διατηρηθεί το περιβάλλον καθαρό και υγιεινό. 

Σκεφτείτε απολύμανση  … .το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Οι προκλήσεις για την  «μικροβιολογική ασφάλεια»  οδηγούν σε νέα πρότυπα περιβαλλοντικής και υγειονομικής αποκατάστασης. Η αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων, αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες ΜΕ ΣΕ καινοτόμες υπηρεσίες Εγγραφή υψηλής Ποιότητας ΣΤΗΝ σημερινή Εποχή κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ , ΚΑΙ το η Μιας διαφορετικότητα στις απαιτήσεις ΜΕ υψηλή την προτεραιότητα Ο ΤΗΝ αναβαθμισμένη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,   προάγει ΤΗΝ Προώθηση αγγελίας  Μιας διασφαλισμένης Ποιότητας ΤΩΝ συνθηκών Υγιεινής ΣΤΗΝ εξασφάλιση Το  Bio -Περιβάλλοντος, για μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Η υιοθέτηση της  θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς  θα πρέπει να αγγίζει όλους ανεξαιρέτως. Καθώς οι πληθυσμοί αυξάνονται και ο ένας με τον άλλο μέσω της παγκόσμιας επικοινωνίας μεταφέρουμε την ευαισθητοποίηση και την αυξανόμενη σημασία για ένα καθαρό περιβάλλον. Φυσικά, τα πρότυπα καθαριότητας δεν είναι τα ίδια σε όλο τον κόσμο, καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν με “διαφορετικές έννοιες” για καθαριότητα.

Η καθαριότητα πραγματοποιείται  σε διάφορους χώρους, οι οποίοι διαφέρουν σε κλίμακα και απαιτήσεις όπως:

Καθαρισμός νοικοκυριού : Η υπηρεσία καθαριότητας νοικοκυριού αναφέρεται στην διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας οικογένειας, σε ερεθίσματα ανάλογα με την ημερήσια, εβδομαδιαία, κ.λπ.

Επαγγελματικός καθαρισμός : Με βάση την συμφωνία, οι επιχειρήσεις καθαρισμού εμπορικών γραφείων εφαρμόζουν μια ευρεία ποικιλία μεθόδων καθαρισμού, χημικών ουσιών και εξοπλισμού για να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία καθαρισμού. Η καθαριότητα και η φροντίδα των επαγγελματικών χώρων είναι απαραίτητη όχι μόνο για λόγους ασφάλειας, αλλά κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, μιας και η ψυχολογία ενός εργαζομένου σε ένα άνετο και υγιεινό περιβάλλον εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, η οποία συνδέεται άμεσα με την αυξημένη απόδοση του.

Καθαρισμός υγειονομικής περίθαλψης : Με βάση τη συμφωνία, οι επιχειρήσεις καθαρισμού εφαρμόζουν μεθόδους καθαρισμού με πρωτόκολλα για τον έλεγχο της εξάπλωσης των λοιμώξεων στο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.

Καθαρισμός περιβαλλοντικής αποκατάστασης: Η αντιμετώπιση της απομάκρυνσης ρύπων από το φυσικό περιβάλλον, όπως το έδαφος, τα υπόγεια ύδατα κ.λπ.

Γνωρίζοντας ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός , τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με σωστή ενημέρωση μπορεί να γίνει πρόληψη, για την προάσπιση της υγείας, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε ή να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από σοβαρές ασθένειες.

Ζουμε σε μια εποχή περιβαλλοντικής ανησυχίας , όπου το ενδιαφέρον μας γίνεται μεγαλύτερο για την υγιή κατάσταση του περιβάλλοντος τους. Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί συστατικό στοιχείο της κουλτούρας κάθε κοινωνίας. Με αυτή την έννοια η αξία του περιβάλλοντος, αλλά και η ανάγκη να προστατευθεί και να διαχειριστεί σωστά, θα πρέπει να προχωρήσει σε όλες τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη της ποιότητας ζωής. Το χρέουμε λοιπόν στους εαυτούς μας, κυρίως στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται.

Η πολυπλοκότητα ενός  σύγχρονου και εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος  μπορεί να αντιμετωπιστεί με εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές. Ίσως η εφαρμογή της Ιχνηλασιμότητας από επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διαχείριση των εσωτερικών χώρων θα εξαλείψει την πολυπλοκότητα σε ένα «εξελισσόμενο εσωτερικό περιβάλλον» και, αφετέρου, με τη διασφάλιση του εύρους των πληροφοριών από ένα τέτοιο σύστημα, θα επιτύχει μια   βασική επιχειρησιακή διαδικασία διαχείρισης της ποιότητας, με τη διαφάνεια της ελέγχου της εφαρμογής, για περισσότερη ασφάλεια των καταναλωτών.

Κρατώντας το πράσινο ενώ το διατηρείτε καθαρό

Η αναγκαιότητα επίτευξης άμεσων εφαρμογών στην αποτελεσματική διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου, για την αναβαθμισμένη ποιότητα του τρόπου ζωής.

Ο ορισμός της λέξης  Bio , προέρχεται από το  Bιο (βίος = το ζείν),  όπου με το  Βιο-Περιβάλλον προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους. Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικές εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης  με  πρωτόκολλα επαγγελματικών βιο-εφαρμογών, για την αναβάθμιση ενός αναπτυσσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.

Η έννοια της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου, ιδιωτικού ή δημόσιου, είναι ζωτικής σημασίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πολλές φράσεις ή εννοιών μπορούν να συγκλίνουν προς τον οικολογικό  χώρο , αλλά δεν αναφέρονται ευλόγως και σε καμία περίπτωση στις λέξεις «οικολογικές» και «βιολογικές», καθώς η ενσωμάτωση των βιο-εφαρμογών στην επιχειρηματική πρακτική μας προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα έναντι του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος , γιατί για μας η ιδανική δράση για την προστασία του, ξεκινά από τις περιοχές που ζούμε και εργαζόμαστε.

Η Hygienichome ,  για την ανάπτυξη των καινοτόμων προγραμμάτων του Η Καθαριότητα Σήμερα , αναζητά Σύμβουλους Υγειονομικού ΚΑΙ Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος, όπως (Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγους, Βιολόγους, Βιολογικών Εφαρμογών, Περιβάλλοντος, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημικούς, Τεχνολόγους Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Περιβαλλοντική Φυσικής, κ.λπ.) που θέλουν να αναζητήσουν  “κάτι διαφορετικό” . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους, στο e-mail:  kariera@hygienichome.gr   Ένδειξη:     Η καθαριότητα σήμερα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμείνετε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Σύμβουλος Καθαρισμού

Πηγή:   http://cleaningnews.gr/η-καθαριότητα-εμερα/