Αναβαθμισμένες επαγγελματικές διαχειριστικές Bio-εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

Αναβαθμισμένες επαγγελματικές διαχειριστικές Bio-εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

Η Bio-απολυμαντική έχοντας ως υψηλή προτεραιότητα την καθιέρωση επενδύσεων, με καινοτόμα προγράμματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας στις  αναβαθμισμένες επαγγελματικές διαχειριστικές Bio-εφαρμογές, επενδύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της . Η διαφορετικότητα των καινοτόμων υπηρεσιών της, αναδεικνύει την σημαντικότητα της αναβαθμισμένης ποιοτικά αναζωογόνησης, μέσα από τις διαχειριστικές Bio- εφαρμογές στους εσωτερικούς χώρους, αναδεικνύοντας συγχρόνως την επιτακτική ανάγκη τήρησης των κανόνων για την προαγωγή καθαριότητας […]

Full Story »
‘‘Καθαρόν Εστί ’’ 2018 : Προώθηση καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση. 

‘‘Καθαρόν Εστί ’’ 2018 : Προώθηση καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση. 

Η προώθηση καινοτόμων  συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach), ως κινητήρια δύναμη για την  προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής ,βασίζεται στην διαφορετικότητα των πιο σημαντικών γνωρισμάτων στις εφαρμογές καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τεκμηριώνει δε με τα καλύτερα αποτελέσματα  την διάρκεια της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης υποστήριξης ποιοτικών διαχειριστικών εφαρμογών, περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, στους εσωτερικούς  χώρους. Το 2018 είναι ο 7ος  χρόνος για […]

Full Story »
Η Καθαριότητα Σήμερα!!

Η Καθαριότητα Σήμερα!!

Η καθαριότητα  είναι η έννοια της επίτευξης και διατήρησης μιας καθαρής κατάστασης, με την ιδιότητα της καθαρότητας απαλλαγμένης από βρωμιά, λεκέδες, σκόνη ή κάτι άλλο ανεπιθύμητο. Η καθαριότητα επιτυγχάνεται συχνά με την  ποιοτική καθαριότητα , συνδέεται με την  υγιεινή και την πρόληψη των ασθενειών, συμβάλλοντας σημαντικά στις ιδέες, όπως η υγεία και η κοινωνική ευεξία . Η υγιεινή, είναι ο οδηγός για μια υγιή ζωή , όπου περιγράφονται οι αρχές και οι μέθοδοι διατήρησης της καλής υγείας.

Η Υγεία , σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν είναι η απλή απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας, αλλά η κατάσταση της πλήρους σωματικής, φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Η διατήρησή της όμως έχει ως προϋπόθεση, τη  σωστή ισορροπία  ανάμεσα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Για την προαγωγή της υγείας δεν επιδιώκεται μόνο η εξέλιξη της ιατρικής και των άλλων επιστημών, αλλά χρειάζεται η συνεργασία των ανθρώπων για την πρόληψη της πρόληψης από σοβαρές ασθένειες.

Μην συγχέετε την καθαριότητα με την καθαρότητα.

Η έννοια της καθαρότητας, ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία ή μια σειρά από συνήθειες για λόγους συντήρησης και πρόληψης , διαφέρει Από ΤΗΝ  καθαρότητα – ΤΗΝ Ιδιότητα ΤΟΥ καθαρού -, Οπως ΤΗΝ Ποιότητα ενός ατόμου: Η Μιας ουσίας , ως μια κατάσταση χωρίς ανάμειξη η / ΚΑΙ απαλλαγής Από ξένο υλικό, κλπ.  Η καθαριότητα, είναι απαραίτητη για την σύγχρονη έννοια της κοινωνικής πεποίθησης . Ένας νοικοκυριός ή εργασιακός χώρος μπορεί να ειπωθεί ότι παρουσιάζει καθαριότητα, – υποθέτω καθαρό – αλλά όχι συνήθως καθαρότητα.

Το πλύσιμο  είναι ένας τρόπος για την επίτευξη φυσικής καθαριότητας, συνήθως με νερό και συχνά με κάποιο είδος σαπουνιού ή απορρυπαντικού.

Πόσο σημαντικό είναι η καθαρισμός;

Ο Καθαρισμός ΕΙΝΑΙ το η διαδικασία που χρησιμοποιείται, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης ύλης από ρύπους, μολυσματικούς παράγοντες και άλλες ακαθαρσίες (όπως βρωμιά), από ένα αντικείμενο ή το περιβάλλον, ΝΑ επιτευκτή ώστε Το καθαρό αποτέλεσμα. Η καθαρισμός πραγματοποιείται σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές μεθόδους. Θεωρείται ως  θεμελιώδης διαδικασία περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε μια συστηματική επιστημονική διαδικασία, όπου τοποθετεί το ανεπιθύμητο υλικό στην σωστή θέση του ή εκεί όπου δεν προκαλεί βλάβη ή δυσμενείς συνέπειες. Η κατανόηση της σπουδαιότητας και της αποτελεσματικότητας του καθαρισμού μας επιτρέπει να εκτιμούμε πλήρως τη χρησιμότητα και τη συμβολή του στην ποιότητα ζωής.

Ενδεικτικά οφέλη της υγιεινής:

Η αύξηση των ιων και των βακτηρίων, αλλά και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα, δημιουργούν την ύπαρξη μιας αυξανόμενης ανάγκης με απαιτήσεις περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξασφαλισμένες υπηρεσίες διαβίωσης ώστε να διατηρηθεί το περιβάλλον καθαρό και υγιεινό. 

Σκεφτείτε απολύμανση  … .το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Οι προκλήσεις για την  «μικροβιολογική ασφάλεια»  οδηγούν σε νέα πρότυπα περιβαλλοντικής και υγειονομικής αποκατάστασης. Η αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων, αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες ΜΕ ΣΕ καινοτόμες υπηρεσίες Εγγραφή υψηλής Ποιότητας ΣΤΗΝ σημερινή Εποχή κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ , ΚΑΙ το η Μιας διαφορετικότητα στις απαιτήσεις ΜΕ υψηλή την προτεραιότητα Ο ΤΗΝ αναβαθμισμένη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,   προάγει ΤΗΝ Προώθηση αγγελίας  Μιας διασφαλισμένης Ποιότητας ΤΩΝ συνθηκών Υγιεινής ΣΤΗΝ εξασφάλιση Το  Bio -Περιβάλλοντος, για μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Η υιοθέτηση της  θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς  θα πρέπει να αγγίζει όλους ανεξαιρέτως. Καθώς οι πληθυσμοί αυξάνονται και ο ένας με τον άλλο μέσω της παγκόσμιας επικοινωνίας μεταφέρουμε την ευαισθητοποίηση και την αυξανόμενη σημασία για ένα καθαρό περιβάλλον. Φυσικά, τα πρότυπα καθαριότητας δεν είναι τα ίδια σε όλο τον κόσμο, καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν με “διαφορετικές έννοιες” για καθαριότητα.

Η καθαριότητα πραγματοποιείται  σε διάφορους χώρους, οι οποίοι διαφέρουν σε κλίμακα και απαιτήσεις όπως:

Καθαρισμός νοικοκυριού : Η υπηρεσία καθαριότητας νοικοκυριού αναφέρεται στην διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας οικογένειας, σε ερεθίσματα ανάλογα με την ημερήσια, εβδομαδιαία, κ.λπ.

Επαγγελματικός καθαρισμός : Με βάση την συμφωνία, οι επιχειρήσεις καθαρισμού εμπορικών γραφείων εφαρμόζουν μια ευρεία ποικιλία μεθόδων καθαρισμού, χημικών ουσιών και εξοπλισμού για να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία καθαρισμού. Η καθαριότητα και η φροντίδα των επαγγελματικών χώρων είναι απαραίτητη όχι μόνο για λόγους ασφάλειας, αλλά κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, μιας και η ψυχολογία ενός εργαζομένου σε ένα άνετο και υγιεινό περιβάλλον εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, η οποία συνδέεται άμεσα με την αυξημένη απόδοση του.

Καθαρισμός υγειονομικής περίθαλψης : Με βάση τη συμφωνία, οι επιχειρήσεις καθαρισμού εφαρμόζουν μεθόδους καθαρισμού με πρωτόκολλα για τον έλεγχο της εξάπλωσης των λοιμώξεων στο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.

Καθαρισμός περιβαλλοντικής αποκατάστασης: Η αντιμετώπιση της απομάκρυνσης ρύπων από το φυσικό περιβάλλον, όπως το έδαφος, τα υπόγεια ύδατα κ.λπ.

Γνωρίζοντας ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός , τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με σωστή ενημέρωση μπορεί να γίνει πρόληψη, για την προάσπιση της υγείας, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε ή να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από σοβαρές ασθένειες.

Ζουμε σε μια εποχή περιβαλλοντικής ανησυχίας , όπου το ενδιαφέρον μας γίνεται μεγαλύτερο για την υγιή κατάσταση του περιβάλλοντος τους. Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί συστατικό στοιχείο της κουλτούρας κάθε κοινωνίας. Με αυτή την έννοια η αξία του περιβάλλοντος, αλλά και η ανάγκη να προστατευθεί και να διαχειριστεί σωστά, θα πρέπει να προχωρήσει σε όλες τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη της ποιότητας ζωής. Το χρέουμε λοιπόν στους εαυτούς μας, κυρίως στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται.

Η πολυπλοκότητα ενός  σύγχρονου και εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος  μπορεί να αντιμετωπιστεί με εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές. Ίσως η εφαρμογή της Ιχνηλασιμότητας από επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διαχείριση των εσωτερικών χώρων θα εξαλείψει την πολυπλοκότητα σε ένα «εξελισσόμενο εσωτερικό περιβάλλον» και, αφετέρου, με τη διασφάλιση του εύρους των πληροφοριών από ένα τέτοιο σύστημα, θα επιτύχει μια   βασική επιχειρησιακή διαδικασία διαχείρισης της ποιότητας, με τη διαφάνεια της ελέγχου της εφαρμογής, για περισσότερη ασφάλεια των καταναλωτών.

Κρατώντας το πράσινο ενώ το διατηρείτε καθαρό

Η αναγκαιότητα επίτευξης άμεσων εφαρμογών στην αποτελεσματική διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου, για την αναβαθμισμένη ποιότητα του τρόπου ζωής.

Ο ορισμός της λέξης  Bio , προέρχεται από το  Bιο (βίος = το ζείν),  όπου με το  Βιο-Περιβάλλον προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους. Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικές εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης  με  πρωτόκολλα επαγγελματικών βιο-εφαρμογών, για την αναβάθμιση ενός αναπτυσσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.

Η έννοια της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου, ιδιωτικού ή δημόσιου, είναι ζωτικής σημασίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πολλές φράσεις ή εννοιών μπορούν να συγκλίνουν προς τον οικολογικό  χώρο , αλλά δεν αναφέρονται ευλόγως και σε καμία περίπτωση στις λέξεις «οικολογικές» και «βιολογικές», καθώς η ενσωμάτωση των βιο-εφαρμογών στην επιχειρηματική πρακτική μας προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα έναντι του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος , γιατί για μας η ιδανική δράση για την προστασία του, ξεκινά από τις περιοχές που ζούμε και εργαζόμαστε.

Η Hygienichome ,  για την ανάπτυξη των καινοτόμων προγραμμάτων του Η Καθαριότητα Σήμερα , αναζητά Σύμβουλους Υγειονομικού ΚΑΙ Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος, όπως (Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγους, Βιολόγους, Βιολογικών Εφαρμογών, Περιβάλλοντος, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημικούς, Τεχνολόγους Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Περιβαλλοντική Φυσικής, κ.λπ.) που θέλουν να αναζητήσουν  “κάτι διαφορετικό” . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους, στο e-mail:  kariera@hygienichome.gr   Ένδειξη:     Η καθαριότητα σήμερα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμείνετε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Σύμβουλος Καθαρισμού

Πηγή:   http://cleaningnews.gr/η-καθαριότητα-εμερα/ 

Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!

Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!

Τρεις ‘’σύνθετες’’ λέξεις κλειδιά που θα τις συναντάμε, όλο και πιο συχνά, στην καθημερινότητα μας.

Αυτό γιατί οι προκλήσεις ,για την «μικροβιολογική ασφάλεια» , από τους κίνδυνους των  επανεμφανιζόμενων προβλημάτων  που είχαν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα μας, οδηγώντας  και  το υπουργείο υγείας στην έκδοση οδηγιών , για την προστασία μας από τους ‘‘ άγνωστους περιβαλλοντικούς κινδύνους’’. Η διασφάλιση ενός καθαρού και υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για όλους μάς. Μπορούμε να την εξασφαλίσουμε , όταν η χρήση του στην καθημερινότητα μας, αναβαθμίζεται σε υψηλότερα επίπεδα, ως μια αποτελεσματικότερη ‘’Ασπίδα προστασίας ’’.

Απορρύπανση : Είναι η ενέργεια απομάκρυνσης κάθε ορατού οργανικού ρύπου (π.χ αίμα, ιστοί) ή ανόργανου ορατού ρύπου (π.χ. σκόνη σε επιφάνεια ), ή/και μη ορατού ρύπου (π.χ. περιττώματα ακάρεων -σκόνη σε στρώμα, χαλιά, σαλόνι ), οπού βρίσκονται αντίστοιχα προσκολλημένος . Οι μέθοδοι απορρύπανσης και  εξυγίανσης αποσκοπούν στην ανάληψη ενεργειών και δράσεων για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου. Σαν διαδικασία ο καθαρισμός – απορρύπανση  και η εξυγίανση είναι απαραίτητη προϋπόθεση , να προηγούνται της απολύμανσης , αλλά και μετά αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Εξυγίανση : Η αύξηση των ιών και των βακτηρίων, μαζί με την αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικούς εχθρούς), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις . Οι παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-εφαρμογών,  απαιτούν την χρησιμοποίηση του κατοχυρωμένου συστήματος  ‘‘περιβαλλοντολογικής απολύμανσης κατά όγκο Bio-Εξυγίανσης’’ ,για τις εφαρμογές όλων των χώρων με τις πολύπλοκες επιφάνειες, ώστε να κρατήσουμε το εσωτερικό περιβάλλον καθαρό και υγιεινό’. Πιστοποιημένο για τη δέσμευση σωματιδίων και τον χαρακτηρισμό  ως Ιατρικής Συσκευής Τάξης ΙΙ , θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο” με τη βέλτιστη προστασία.

Απολύμανση :Για τους ειδικούς ο ορισμός απολύμανση, είναι η διαδικασία εφαρμογής μεθόδων για την στοχευμένη μείωση των παθογόνων μικροβίων κατά 5 λογαριθμικές μονάδες (για δε τους ιούς κατά 4 λογαριθμικές μονάδες). Μπορούμε επίσης να πούμε ότι «απολύμανση» είναι η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,999% (για δε τους ιούς κατά 99,99%).

Προσοχή: Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται για χημικές μεθόδους απολύμανσης πρέπει να έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων)

Μέσα από το  Purerefreshing, ένα  πρόγραμμα ειδικευμένων μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας – ‘’πράσινων στρατηγικών’’– για επί τόπου διεργασίες χημικής οξείδωσης (ISCO), έχουν γίνει  αναφορές για χρήση αυτών των φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών και μεθόδων σε εσωτερικούς χώρους. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση τους ως εναλλακτικές τεχνολογίες ελέγχου, μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, σπόριων μυκήτων, επιβλαβών βακτηρίων στους εσωτερικούς  χώρους , πρέπει να γίνονται  με παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σεβασμό στις ανάγκες των ανθρώπων,   σε αέρια μορφή, ή/και υδατική μορφή ( ομίχλης-αερόλυμα) , εφαρμόζοντας με απόλυτη ασφάλεια τα αυστηρά υγειονομικά πρότυπα, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής.

Οι εφαρμογές επί τόπου διεργασιών χημικής οξείδωσης (ISCO), με (συγκεκριμένη αναφορά σε χημικές διεργασίες που χρησιμοποιούν  υπεροξείδιο του υδρογόνου { ( hydrogen peroxide) (H 2 O 2 ) } και  ενισχυμένο με συνδυασμούς αργύρου  (silver), υπεροξικού οξέως (peracetic acid), διοξείδιο χλωρίου { Chloordioxide (ClO2 )} , όζοντος (O 3),  υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, ελεγχόμενη ή και τροποποιημένη ατμόσφαιρα κλπ , συνεχίζουν να κερδίζουν διαρκώς έδαφος και σε κατοικημένους χώρους. Θεωρούνται δε φιλικές προς τις ανάγκες των ανθρώπων αλλά και για το περιβάλλον. 

Οι εφαρμογές των επί τόπου διεργασιών χημικής οξείδωσης , χρησιμοποιούνται και  για την  περιβαλλοντική αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, προκειμένου να μειωθούν ως προς το πλείστον, οι συγκεντρώσεις στοχευόμενων περιβαλλοντικών ρύπων (απομάκρυνση ανεπιθύμητων συστατικών- ακαθαρσιών -ρυπογόνου μικροβιακού φορτίου, μολυσματικού υλικού κλπ), σε αποδεκτά επίπεδα.

Η μέθοδος BiOzone  εφαρμόζει την ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’, η όποια μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με συλλογικότητα η/και σε συνδυασμό, ως  ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, μυκήτων, επιβλαβών βακτήριων, σε κατοικημένους χώρους, για τα “Καθαρα Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς τη χρήση χημικών (Green Decontamination), αφού θεωρείται φιλική προς τις ανάγκες των ανθρώπων.

Το τμήμα του BioSanitizers με τις σύγχρονες και πρακτικές μεθόδους εναέριας και επιφανειακής απολύμανσης σε υδατική μορφή (ξηρής ομίχλης-αερόλυμα)  Whole Room Disinfection , ως μια αποτελεσματική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση που ξεπερνά τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Έχει υιοθέτηση μια εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση, τηρώντας τις διαδικασίες ‘‘Ιχνηλασιμότητας’’ -με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – για την αποδοτικότερη χρήση των εφαρμοσμένων εναλλακτικών λύσεων. Με αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων για τις Bio-απολυμαντικές εφαρμογές μπορεί και  παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικά ευέλικτες λύσεις, εφαρμόζοντας με απόλυτη ασφάλεια τα αυστηρά υγειονομικά πρότυπα, σε ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων, των ιών, κλπ.

Η ανάπτυξη αυτών των μεθόδων μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά σε, Ξενοδοχεία,  Εστιατόρια, Χώροι φιλοξενίας, Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Ιατρεία φροντίδας υγείας, Φαρμακεία, Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, Επαγγελματικοί χώροι, Κέντρα Αποκατάστασης (Hospitality), Χώροι συνεδριάσεων, Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί σταθμοί – σχολεία, Fitness & Αθλητικές εγκαταστάσεις, Γυμναστήρια, Καμπίνες Πλοίων, Κατοικίες -Σπίτια ,  Κτηνιατρικά ιατρεία- κλινικές,  Healthful Pets, Υπηρεσίες τροφίμων, Αποκατάσταση μούχλας,

Υ.Γ : Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν),  όπου με το Bio -Περιβάλλον  μας προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους. Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, για τις αποτελεσματικά επαγγελματικές Bio- εφαρμογές πρέπει να εφαρμόζονται, ως  εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές  για την αναβάθμιση ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος. Αυτό γιατί πολλές φράσεις  ή/και  έννοιες μπορεί να συγκλίνουν  προς τον ‘‘οικολογικό χώρο’’, αλλά δεν αναφέρομαι ευσυνείδητα και επ’ ουδενί στις λέξεις ‘’οικολογικός’’, ‘’βιολογικός’’, μιας και η ενσωμάτωση του Bιο-Περιβάλλοντος  στην επιχειρηματική πρακτική μας, προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα απέναντι στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διότι για μας η ιδανική δράση για την προστασία του, ξεκάνει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε.

Πληροφορίες με email στο vgenis@otenet.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  http://cleaningnews.gr/bio-απορρύπανση-…ση-bio-απολύμανσ/