Η Καθαριότητα Σήμερα!!

Η καθαριότητα  είναι η έννοια της επίτευξης και διατήρησης μιας καθαρής κατάστασης, με την ιδιότητα της καθαρότητας απαλλαγμένης από βρωμιά, λεκέδες, σκόνη ή κάτι άλλο ανεπιθύμητο. Η καθαριότητα επιτυγχάνεται συχνά με την  ποιοτική καθαριότητα , συνδέεται με την  υγιεινή και την πρόληψη των ασθενειών, συμβάλλοντας σημαντικά στις ιδέες, όπως η υγεία και η κοινωνική ευεξία . Η υγιεινή, είναι ο οδηγός για μια υγιή ζωή , όπου περιγράφονται οι αρχές και οι μέθοδοι διατήρησης της καλής υγείας.

Η Υγεία , σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν είναι η απλή απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας, αλλά η κατάσταση της πλήρους σωματικής, φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Η διατήρησή της όμως έχει ως προϋπόθεση, τη  σωστή ισορροπία  ανάμεσα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Για την προαγωγή της υγείας δεν επιδιώκεται μόνο η εξέλιξη της ιατρικής και των άλλων επιστημών, αλλά χρειάζεται η συνεργασία των ανθρώπων για την πρόληψη της πρόληψης από σοβαρές ασθένειες.

Μην συγχέετε την καθαριότητα με την καθαρότητα.

Η έννοια της καθαρότητας, ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία ή μια σειρά από συνήθειες για λόγους συντήρησης και πρόληψης , διαφέρει Από ΤΗΝ  καθαρότητα – ΤΗΝ Ιδιότητα ΤΟΥ καθαρού -, Οπως ΤΗΝ Ποιότητα ενός ατόμου: Η Μιας ουσίας , ως μια κατάσταση χωρίς ανάμειξη η / ΚΑΙ απαλλαγής Από ξένο υλικό, κλπ.  Η καθαριότητα, είναι απαραίτητη για την σύγχρονη έννοια της κοινωνικής πεποίθησης . Ένας νοικοκυριός ή εργασιακός χώρος μπορεί να ειπωθεί ότι παρουσιάζει καθαριότητα, – υποθέτω καθαρό – αλλά όχι συνήθως καθαρότητα.

Το πλύσιμο  είναι ένας τρόπος για την επίτευξη φυσικής καθαριότητας, συνήθως με νερό και συχνά με κάποιο είδος σαπουνιού ή απορρυπαντικού.

Πόσο σημαντικό είναι η καθαρισμός;

Ο Καθαρισμός ΕΙΝΑΙ το η διαδικασία που χρησιμοποιείται, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης ύλης από ρύπους, μολυσματικούς παράγοντες και άλλες ακαθαρσίες (όπως βρωμιά), από ένα αντικείμενο ή το περιβάλλον, ΝΑ επιτευκτή ώστε Το καθαρό αποτέλεσμα. Η καθαρισμός πραγματοποιείται σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές μεθόδους. Θεωρείται ως  θεμελιώδης διαδικασία περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε μια συστηματική επιστημονική διαδικασία, όπου τοποθετεί το ανεπιθύμητο υλικό στην σωστή θέση του ή εκεί όπου δεν προκαλεί βλάβη ή δυσμενείς συνέπειες. Η κατανόηση της σπουδαιότητας και της αποτελεσματικότητας του καθαρισμού μας επιτρέπει να εκτιμούμε πλήρως τη χρησιμότητα και τη συμβολή του στην ποιότητα ζωής.

Ενδεικτικά οφέλη της υγιεινής:

Η αύξηση των ιων και των βακτηρίων, αλλά και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα, δημιουργούν την ύπαρξη μιας αυξανόμενης ανάγκης με απαιτήσεις περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξασφαλισμένες υπηρεσίες διαβίωσης ώστε να διατηρηθεί το περιβάλλον καθαρό και υγιεινό. 

Σκεφτείτε απολύμανση  … .το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Οι προκλήσεις για την  «μικροβιολογική ασφάλεια»  οδηγούν σε νέα πρότυπα περιβαλλοντικής και υγειονομικής αποκατάστασης. Η αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων, αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες ΜΕ ΣΕ καινοτόμες υπηρεσίες Εγγραφή υψηλής Ποιότητας ΣΤΗΝ σημερινή Εποχή κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ , ΚΑΙ το η Μιας διαφορετικότητα στις απαιτήσεις ΜΕ υψηλή την προτεραιότητα Ο ΤΗΝ αναβαθμισμένη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,   προάγει ΤΗΝ Προώθηση αγγελίας  Μιας διασφαλισμένης Ποιότητας ΤΩΝ συνθηκών Υγιεινής ΣΤΗΝ εξασφάλιση Το  Bio -Περιβάλλοντος, για μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Η υιοθέτηση της  θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς  θα πρέπει να αγγίζει όλους ανεξαιρέτως. Καθώς οι πληθυσμοί αυξάνονται και ο ένας με τον άλλο μέσω της παγκόσμιας επικοινωνίας μεταφέρουμε την ευαισθητοποίηση και την αυξανόμενη σημασία για ένα καθαρό περιβάλλον. Φυσικά, τα πρότυπα καθαριότητας δεν είναι τα ίδια σε όλο τον κόσμο, καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν με “διαφορετικές έννοιες” για καθαριότητα.

Η καθαριότητα πραγματοποιείται  σε διάφορους χώρους, οι οποίοι διαφέρουν σε κλίμακα και απαιτήσεις όπως:

Καθαρισμός νοικοκυριού : Η υπηρεσία καθαριότητας νοικοκυριού αναφέρεται στην διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας οικογένειας, σε ερεθίσματα ανάλογα με την ημερήσια, εβδομαδιαία, κ.λπ.

Επαγγελματικός καθαρισμός : Με βάση την συμφωνία, οι επιχειρήσεις καθαρισμού εμπορικών γραφείων εφαρμόζουν μια ευρεία ποικιλία μεθόδων καθαρισμού, χημικών ουσιών και εξοπλισμού για να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία καθαρισμού. Η καθαριότητα και η φροντίδα των επαγγελματικών χώρων είναι απαραίτητη όχι μόνο για λόγους ασφάλειας, αλλά κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, μιας και η ψυχολογία ενός εργαζομένου σε ένα άνετο και υγιεινό περιβάλλον εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, η οποία συνδέεται άμεσα με την αυξημένη απόδοση του.

Καθαρισμός υγειονομικής περίθαλψης : Με βάση τη συμφωνία, οι επιχειρήσεις καθαρισμού εφαρμόζουν μεθόδους καθαρισμού με πρωτόκολλα για τον έλεγχο της εξάπλωσης των λοιμώξεων στο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.

Καθαρισμός περιβαλλοντικής αποκατάστασης: Η αντιμετώπιση της απομάκρυνσης ρύπων από το φυσικό περιβάλλον, όπως το έδαφος, τα υπόγεια ύδατα κ.λπ.

Γνωρίζοντας ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός , τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με σωστή ενημέρωση μπορεί να γίνει πρόληψη, για την προάσπιση της υγείας, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε ή να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από σοβαρές ασθένειες.

Ζουμε σε μια εποχή περιβαλλοντικής ανησυχίας , όπου το ενδιαφέρον μας γίνεται μεγαλύτερο για την υγιή κατάσταση του περιβάλλοντος τους. Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί συστατικό στοιχείο της κουλτούρας κάθε κοινωνίας. Με αυτή την έννοια η αξία του περιβάλλοντος, αλλά και η ανάγκη να προστατευθεί και να διαχειριστεί σωστά, θα πρέπει να προχωρήσει σε όλες τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη της ποιότητας ζωής. Το χρέουμε λοιπόν στους εαυτούς μας, κυρίως στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται.

Η πολυπλοκότητα ενός  σύγχρονου και εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος  μπορεί να αντιμετωπιστεί με εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές. Ίσως η εφαρμογή της Ιχνηλασιμότητας από επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διαχείριση των εσωτερικών χώρων θα εξαλείψει την πολυπλοκότητα σε ένα «εξελισσόμενο εσωτερικό περιβάλλον» και, αφετέρου, με τη διασφάλιση του εύρους των πληροφοριών από ένα τέτοιο σύστημα, θα επιτύχει μια   βασική επιχειρησιακή διαδικασία διαχείρισης της ποιότητας, με τη διαφάνεια της ελέγχου της εφαρμογής, για περισσότερη ασφάλεια των καταναλωτών.

Κρατώντας το πράσινο ενώ το διατηρείτε καθαρό

Η αναγκαιότητα επίτευξης άμεσων εφαρμογών στην αποτελεσματική διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου, για την αναβαθμισμένη ποιότητα του τρόπου ζωής.

Ο ορισμός της λέξης  Bio , προέρχεται από το  Bιο (βίος = το ζείν),  όπου με το  Βιο-Περιβάλλον προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους. Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικές εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης  με  πρωτόκολλα επαγγελματικών βιο-εφαρμογών, για την αναβάθμιση ενός αναπτυσσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.

Η έννοια της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου, ιδιωτικού ή δημόσιου, είναι ζωτικής σημασίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πολλές φράσεις ή εννοιών μπορούν να συγκλίνουν προς τον οικολογικό  χώρο , αλλά δεν αναφέρονται ευλόγως και σε καμία περίπτωση στις λέξεις «οικολογικές» και «βιολογικές», καθώς η ενσωμάτωση των βιο-εφαρμογών στην επιχειρηματική πρακτική μας προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα έναντι του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος , γιατί για μας η ιδανική δράση για την προστασία του, ξεκινά από τις περιοχές που ζούμε και εργαζόμαστε.

Η Hygienichome ,  για την ανάπτυξη των καινοτόμων προγραμμάτων του Η Καθαριότητα Σήμερα , αναζητά Σύμβουλους Υγειονομικού ΚΑΙ Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος, όπως (Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγους, Βιολόγους, Βιολογικών Εφαρμογών, Περιβάλλοντος, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημικούς, Τεχνολόγους Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Περιβαλλοντική Φυσικής, κ.λπ.) που θέλουν να αναζητήσουν  “κάτι διαφορετικό” . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους, στο e-mail:  kariera@hygienichome.gr   Ένδειξη:     Η καθαριότητα σήμερα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμείνετε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Σύμβουλος Καθαρισμού

Πηγή:   http://cleaningnews.gr/η-καθαριότητα-εμερα/