Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Στις 30 και 31 Μαρτίου 2019 η  Klintec,  με την υποστήριξη όλων των τμημάτων της  Green Mite Clean  , συμμετείχε στην πρώτη Εκπαιδευτική Ημερίδα για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Περίθαλψης σε Εσωτερικούς Χώρους Διοργάνωσαν στην Αθήνα από την  ADP Development σε συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Καθηγητές ΑΕΙ , στελέχη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αναγνωρισμένοι Ειδικοί Επιστήμονες και Επαγγελματικοί.

Οι παρευρισκόμενοι ήταν επαγγελματίες που ασχολούνταν με την αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανώσεων περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς Χώρους, όπως απολυμαντικές αποθέσεις, εξειδικευμένες βιοαπορρόφησης, βιοκαυσίμων και βιοκαυσίμων , επιτόπιες στρώσεις καθισμάτων καθαρισμού, μοτοποδήλατα καθαρισμού και άλλα μέσα μεταφοράς (λεωφορίες σκάφη). κλπ

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο προσαρμοσμένο στην εξωστρέφεια του σήμερα για την Βελτίωση της αποτελεσματικότητας αλλά και με περισσότερες αναφορές επαγγελματικής βαρύτητας για την προστασία της Υγείας-Πορτογαλίας-Περιβάλλον στην Εσωτερική Περιοχή.

Ο βασικός σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν η κατανόηση των απαιτήσεων των προσφερομένων υπηρεσιών, όπου με τη σωστή καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών, να οργανωθούν συστηματικές και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα, με τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών . Ένα  πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών , ως μια αποτελεσματική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση, που υπερβαίνει τα πρότυπα αποτελεσματικότητας , για την προστασία της Υγείας στους εσωτερικούς χώρους. Η δε προσφερόμενη Εγγύηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες να συνοδεύονται , αν είναι δυνατόν με συγκεκριμένα αποτελέσματα, ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΗΝ Είδος Εκπαίδευση ΤΩΝ ιδιωτών το η Επαγγελματιών Ξενοδοχείατων καταναλωτών,  για την ορθή διαχείριση των λύσεων σε μελλοντικά προβλήματα, δίνοντας μεγάλη σημασία στην ανάλυση των κινδύνων και της επικινδυνότητας τους , αφού είναι πλέον απαραίτητη σε όλα τα πρότυπα .

Ένας  «ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος»  μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλές, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών για ένα υγιές εσωτερικό περιβάλλον (Healthy Interior Environment)

Ο Αναστάσιος Καντάρης,   MSc Chemist of Chemistry of the University of Patras, Υπεύθυνος Ελέγχου Ποιότητας, Προϊοντικός Διαπραγματευτής (Απορρυπαντικά -Καθαριστικά, Βιοκτόνα-Απολυμαντικά), προσέγγισε το θέμα με γενική αναλυτική ενημέρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. ενημέρωση για τις εναρμονισμένες πρακτικές εφαρμογές πάνω σε νέες μεθόδους μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης , τονίζοντας την συστηματική διάγνωση στα προβλήματα. Συγχρόνως δε ανέλυσε το γιατί οι εφαρμοστές, προσόντων Ως Μεταγενέστεροι χρήστες, θα πρέπει να εξετάζουν όλους τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επιδράσουν στην επιτυχημένη εφαρμογή μιας λύσης .

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική και Υγειονομική Διαχείριση , για την αποκατάσταση των προβλημάτων με μέγιστη υγιεινή σε κάθε εσωτερικό περιβάλλοντα χώρου, από τον Ph Ειδικός Ιατρός Εργασίας Θανάση Ευθύμημο MD, M.Sc. MPH, (Επιπτώσεις βλαπτικών παραγόντων των εργασιακών χώρων και του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία). Leadauditor ISO 9001, 54000 Α ναφέρθηκε επισταμένα  ΣΤΑ Ζητήματα ΤΩΝ Βιολογικών παραγόντων , όπου στο σύνολο των οργανισμών που κάποια στιγμή αναπτύσσονται σε ένα ανθρωπογενές περιβάλλον και οι οποίοι κάτω από ορισμένες συνθήκες , μπορεί να αποτελέσουν επικίνδυνες καταστάσεις για την υγείατόσο των ανθρώπων, όσο και των ζώων και των φυτών, αποτελώντας τα  λεγόμενα βιολογικά ρύπων.

Όπως: Μούχλα (χώροι κακής συντήρησης, υψηλή υγρασία),  Διάφορα είδη μυκήτων (πλαστικές επιφάνειες, κόλλες ταπετσαρίας), Κόπρανα από ακάρεα (χαλιά, μοκέτες, σκόνη σπιτιού), Τρίχωμα ποντίκων, αποσύνθεση εντόμων, τρίχωμα κατοικίδιων ζώων (σκυλιά, γάτες, κουνέλια , πτηνά, κοτόπουλα κ.α.), Αλλεργικές αντιδράσεις και ιώσεις από την αύξηση των μικροβίων και των εσωτερικών χώρων των κτιρίων, συγκεντρώνοντας άτομα, Παρουσίαση Legionella στα ψυγεία και μηχανήματα κλιματισμού. (νόσος των λειτονών). Σε απάντηση, στην οποία πρέπει να μεριμνήσει μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Αποδόμησης  σε εσωτερικούς χώρους, τόνισε ότι πρέπει να γίνει από ειδικευμένους εφαρμοστές, με εξοπλισμό για εξειδικευμένες Βιο-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης κατά όγκο, και όχι από άτομο της καθημερινής καθαρότητας.

 

Από τον κ. Ντελέζο Κωνσταντίνο , Λέκτορα Εφαρμογών-Υγιεινολόγος του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έγινε αναφορά με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη του θέματος, για την εισαγωγή στην Διαχείριση Απολυμαντικών Εφαρμογών – Αποκατάσταση δυσάρεστων εσωτερικών χώρων.

Έγινε ανάπτυξη της απορρύπανσης, μέσα στην  ανατομία ενός χαλιού, απαντώντας στο ερώτημα, « αυτό που φαίνεται καθαρό, υγιές είναι» , με πιο πλήρη ανάλυση στο πώς το   “υποθετικό καθαρό” είναι πιο επικίνδυνο από το βρώμικο, ακόμα και όταν το νερό το δοχείο του μηχανήματος δείχνει βρόμικο και από το αντικείμενο οι ρύποι έχουν αφαιρεθεί από 30 έως 60%, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει και η απολύμανση, κ.λπ.

Με δεδομένο ότι  οι ασφαλείς και υγιεινές εσωτερικοί χώροι είναι υποχρεωμένοι από όλους μας, οι επαγγελματίες εφαρμογές για κάθε κλάδο στους εσωτερικούς χώρους πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και κινδύνων. Αυτό το τρίχωμα καθαρίζεται σε ένα στρώμα ή ένα χαλί, καθαρίζει ένα αεραγωγό ή γίνεται ορθή αποδόμηση, και πολύ περισσότερο όταν η εφαρμογή γίνεται μετά από εσφαλμένη ή / και μη αναγνώριση των εντόμων (π.χ. ψεκασμός και “smoking” για κορίτσια, όταν στο χώρο υπήρχε η υγρασία, τα μούχλα και τα Ptinidae-Τα έντομα που δεν έχουν καμία σχέση με τα κορίτσια, δεν τρέφονται με άλλα ζώα με φυτικά και ζωικά υπολείμματα κ.λπ.)

Προσοχή:  Η καθαριότητα και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου,   δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης,  όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης  δεν αντικαθιστούν την καθαριότητα και το πλύσιμο, στα αντικείμενα  και τις επιφάνειες αλλά και τον όγκο (m³) ενός χώρου.

 Από τον κύριο Βροντάκη Ευάγγελο   , Γεωπόνο Τ.Ε – Ειδικών Επιστημονικών Εφαρμογών-, με Δεκάχρονη συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, έγινε αναφορά με πλήρη ανάλυση όλων των υποχρεωτικών δικαιολογητικών εγγράφων , απεντόμωσης / μυοκτονίας, πρέπει ΝΑ που τηρούν ΣΕ ΚΑΘΕ Εργασία που αναλαμβάνουν όσοι φέρουν  ΤΗΝ ειδική αναγγελία εκκίνησης από την ΥΠ.Α.Α.Τ.   , για την αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών ζωικών εχθρών στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά κ.α.)

Συμπεραίνοντας ο κύριος Ευάγγελος Βροντάκης , προτάσσοντας πρώτα, τη Διαχειριστική αποκατάσταση προβλημάτων των «Απεντωμάτων-Μυκοκτονιών»  , στα θέματα Υγείας τόνισε με έμφαση τα ακόλουθα. Η τοποθέτηση ενός χώρου είτε ιδιωτικού είτε επαγγελματικού δεν αρκεί μόνο για την εξάλειψη των προβλημάτων που αφορούν την ύπαρξη οποιουδήποτε ανεπιθύμητου επισκέπτη (mice – insects κ.α.), αλλά με τον κατάλληλο συνδυασμό μεθόδων που θα επιλέξουμε να εφαρμόσουμε, να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τους μικρότερους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που ζει ή εργάζεται.

Ο Καθαρισμός το η γενικότερη εξυγίανση και απολύμανση , μετά από τις κατασταλτικές εφαρμογές που εμείς καλούμαστε να διενεργήσουμε για την αντιμετώπιση οποιονδήποτε παρασίτων μέσα σ ένα χώρο , είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, που θα αναλύσουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το τομέα αυτό .

Η προεργασία για την απομάκρυνση, όχι μόνο των   αλλεργιογόνων παραγόντων  και παρασίτων, αλλά και των μεγάλων ποσοτήτων των αυγών τους. Μυώντας την αναπαραγωγή τους, μειώνεται η  επιβάρυνση του χώρου από υπερβολικές χρήσεις των βιοκτόνων   (κατά περίπου 5/6), τα προβλήματα της  «επικίνδυνου εσωτερικής επιμόλυνσης»,  αλλά και η αποφυγή των δαπανών των πολυάριθμων επισκέψεων αλλά και της «δυσκολίας». Κλπ

Ο Βάρακας Αναστάσιος  -MSc Hotel Management. Α.Σ.Τ.Ε.Ρ., με Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αλληλεγγύης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Ενηλίκων στον Τουρισμό (Αρ.ΠΕ.ΟΠΕΠ / ΕΒ07946) κ.λπ., ανέλυσε την Λειτουργική Διαδικασία Ποιότητας (Housekeeping) από το Τμήμα Καθαριότητας, με έμφαση στην οικιακή φροντίδα για την Μέθοδοι καθαριότητας ειδικών περιπτώσεων . Απαντώντας στο ερώτημα, γιατί η φωτογραφία του ατμοκαθαριστή στο στρώμα, απάντησε ότι, είναι για να αναλύσει ο εκπαιδευτής τα «προς αποφυγή», με βάση τις τεκμηριωμένες απόψεις των προαναφερθέντων Επιστημόνων,   Ντελέζου Κωνσταντίνου , Λέκτορας Εφαρμογών-Υγιειολόγος Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και  Θάνασιου Ευθύμιου , Ph Ειδικός Ιατρό Εργασίας MD, M.Sc. MPH. Επιπλέον έγινε αναφορά για το ότι, ένας υπάλληλος της Υπηρεσία Καθαριότητας Δωματίων,  αν δεν είναι εκπαιδευμένος   δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες Καθαρισμού στρωμάτων, που αναφέρουν τα Κριτήρια 4.27 και 4.1 σε περιπτώσεις λερώματος .κλπ

Έχουν γίνει αναφορές για την ενημέρωση των παραβρισκόμενων, αλλά και για το λόγο ότι είναι και  της μόδας, οι υπάλληλοι καθαριότητας δωματίων να ασχολούνται με εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών ή / και οποιουδήποτε τύπου ατμού (πίεση 4-10 bar για 184,13⁰C) ,  για την καταπολέμηση κοριών, όπου δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για την Υγεία και την ασφάλειά τους όπως οι επαγγελματίες. Έτσι θα είναι εκθέτονται στη μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών , όπου οι επιστημονικές έρευνες δεν μπορούν να την αποκλείσουν , εφόσον υπάρχει η παρουσία των νεκρών κορωνών και των παραγώγων τους (χώματα με αποσύνθεση) σε ένα χώρο. Το σπουδαιότερο δε είναι ότι  «το αποτέλεσμα της εμφάνισης του χημικού κοκτέιλ»   και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του με την εισπνοή, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, όπου μπορούν να συνδεθούν και με τις λοιμώξεις στην δημόσια υγεία.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή  στην επιλογή της μεθόδου, γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, το απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει  αρνητικά αποτελέσματα,  με επιμόλυνση κ.λπ. στα εσωτερικά. 

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων, ” βαθειά γνώση της πράξης ” ΣΕ Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΚΑΙ συνεχή Έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους  προηγμένης Τεχνολογίας (ISCO)  , για την αναγκαιότητα ανάδειξης των   ” πράσινων στρατηγικών ”  στις Bio-εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, ανταποκρινόμαστε πάντα όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, ώστε για να αντιμετωπίζονται με την μεγαλύτερη ασφάλεια οι προκλήσεις των ” μικροβιολογικών κίνδυνων ” και την καλύτερη δυνατή απόδοση των εφαρμογών Bio-Απορρύπανσης, της Bio-Εξυγίανσης αλλά και της Bio-Απολύμανσης . 

Ο Υπουργός Τουρισμού, μαζί με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, αποφασίζουν για τις τεκμηριωμένες αλλαγές, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να μελετήσουν λεπτομερώς την  Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη)  , διότι αν γίνει Υγειονομικός έλεγχος από τις Περιφέρειες-Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, είναι τακτικός είτε έκτακτος ή κατόπιν καταγγελίας , δεν καλύπτονται ούτε με τον   ” Ατμισμό των Στρωμάτων ”  , τους  Βιολογικούς Καθαρισμούς  , με τις   ” πιστοποιημένες υπηρεσίες αντιαλλεργικής προστασίας στρωμάτων ”  κλπ, αλλά ούτε με τους  ” προτεινόμενες φτηνές λύσεις ”  κλπ, διότι οι ευθύνες ίσως να ξεκινήσει  και από την ερμηνεία στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27.

Ένα κριτήριο -απαραίτητο για την Υγεία των φιλοξενούμενων – με τις ασαφειές του, εκτός από το να προκαλεί αμφιβολίες – αμφισβητήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες – ταξιδιώτες, με ή / και χωρίς «ευαισθησίες», αφού δεν μπορούν να είναι σίγουροι για τα τα οποία φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε επιχειρήσεις – εταιρείες παροχής υπηρεσιών στους τομείς της καθαριότητας.

Η εκτεταμένη ανάλυση για τους αυστηρότερους κανόνες στην κατάρτιση τεχνικής μελέτης των εφαρμογών, με την πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή εκ των προτέρων, όπου θα γνωρίζει τι πρέπει να γίνει πριν και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή, η οποία με τα επαγγελματικά πρωτόκολλα εφαρμογής θα συνοδεύεται με τα ISO / HACCP   και θα συνοδεύεται με κάθε προσφορά. Πέραν των νέων υγειονομικών διατάξεων , για χώρους φιλοξενίας , π.χ ( ξενοδοχειακές μονάδες , ιαματικός τουρισμός, θεραμαλισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κατοικίες χώροι διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στην Δημόσια Υγεία.

Για όλους τους προαναφερθέντες ως ένα παζλ άρχισε να «κουμπώνουν» μεταξύ τους, όταν ο κύριος Παπαγεωργίου Ηλίας άρχισε να αναλύει τη σημασία της πίστης εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης.

Όλα αυτά προϋποθέτουν και απαιτούν πως η κάθε βεβαίωση-Πιστοποίηση που αποκτάμε πρέπει να αξιοποιήσουμε ως εργαλείο σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα και όχι ως ένα “καλό αγαθό που αγοράσαμε” για να διακοσμήσουμε το τείχος.

Ο κύριος Παπαγεωργίου Ηλίας, έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, είναι Επικεφαλής Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης και ασχολείται με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων από το 1998. Επίσης έχει σχεδιάσει και προτείνει προγράμματα απευθυνόμενα σε συστήματα συμβούλων διαχείρισης από το 1999. κλπ

Η διαφορά μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εσωτερικούς χώρους δίνει την ευκαιρία να αναδειχθεί η πραγματικότητα, αλλά και η ευκαιρία να αναληφθούν κοινές δράσεις ».

Έτσι οι παρευρισκόμενοι έφευγαν με τις καλύτερες επιδόσεις, άλλοι και οι συνδιοργανωτές να έχουν πετύχει το σκοπό τους, με την αποτελεσματική επιτυχία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου. Με την πρωτοβουλία των παραθεριστών τέθηκαν νέοι στόχοι, δείχνοντας τις μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν βοηθοί σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης, για την πραγματοποίηση νέων σεμιναρίων.

Είναι πλέον απαραίτητη η αναπροσαρμογή της οπτικής αντίληψης   όλων ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες που θα επενδύσουν  στην σταθερή οικοδόμηση συνεργασιών  ως θεσμού μεταξύ του Ερευνητή της Διαγνωστικής και της Ενημέρωσης των Εσωτερικών Χώρων και των Επαγγελματικών Εφαρμοστών των παρεχόμενων υπηρεσίες, χαράσσοντας έτσι μια κοινή πορεία για το μέλλον.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμείνετε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail:  vgenis@otenet.gr

Υ.Γ: Θα είμαι στην διάθεση, για οποιονδήποτε φορέα θα μπορούσε να φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Σύμβουλος Καθαρισμού

Πηγή: http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1386