Ενημέρωση

Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Στις 30 και 31 Μαρτίου 2019 η  Klintec,  με την υποστήριξη όλων των τμημάτων της  Green Mite Clean  , συμμετείχε στην πρώτη Εκπαιδευτική Ημερίδα για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Περίθαλψης σε Εσωτερικούς Χώρους Διοργάνωσαν στην Αθήνα από την  ADP Development σε συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Καθηγητές ΑΕΙ , στελέχη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αναγνωρισμένοι Ειδικοί Επιστήμονες και Επαγγελματικοί.

Οι παρευρισκόμενοι ήταν επαγγελματίες που ασχολούνταν με την αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανώσεων περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς Χώρους, όπως απολυμαντικές αποθέσεις, εξειδικευμένες βιοαπορρόφησης, βιοκαυσίμων και βιοκαυσίμων , επιτόπιες στρώσεις καθισμάτων καθαρισμού, μοτοποδήλατα καθαρισμού και άλλα μέσα μεταφοράς (λεωφορίες σκάφη). κλπ

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο προσαρμοσμένο στην εξωστρέφεια του σήμερα για την Βελτίωση της αποτελεσματικότητας αλλά και με περισσότερες αναφορές επαγγελματικής βαρύτητας για την προστασία της Υγείας-Πορτογαλίας-Περιβάλλον στην Εσωτερική Περιοχή.

Ο βασικός σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν η κατανόηση των απαιτήσεων των προσφερομένων υπηρεσιών, όπου με τη σωστή καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών, να οργανωθούν συστηματικές και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα, με τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών . Ένα  πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών , ως μια αποτελεσματική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση, που υπερβαίνει τα πρότυπα αποτελεσματικότητας , για την προστασία της Υγείας στους εσωτερικούς χώρους. Η δε προσφερόμενη Εγγύηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες να συνοδεύονται , αν είναι δυνατόν με συγκεκριμένα αποτελέσματα, ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΗΝ Είδος Εκπαίδευση ΤΩΝ ιδιωτών το η Επαγγελματιών Ξενοδοχείατων καταναλωτών,  για την ορθή διαχείριση των λύσεων σε μελλοντικά προβλήματα, δίνοντας μεγάλη σημασία στην ανάλυση των κινδύνων και της επικινδυνότητας τους , αφού είναι πλέον απαραίτητη σε όλα τα πρότυπα .

Ένας  «ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος»  μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλές, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών για ένα υγιές εσωτερικό περιβάλλον (Healthy Interior Environment)

Ο Αναστάσιος Καντάρης,   MSc Chemist of Chemistry of the University of Patras, Υπεύθυνος Ελέγχου Ποιότητας, Προϊοντικός Διαπραγματευτής (Απορρυπαντικά -Καθαριστικά, Βιοκτόνα-Απολυμαντικά), προσέγγισε το θέμα με γενική αναλυτική ενημέρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. ενημέρωση για τις εναρμονισμένες πρακτικές εφαρμογές πάνω σε νέες μεθόδους μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης , τονίζοντας την συστηματική διάγνωση στα προβλήματα. Συγχρόνως δε ανέλυσε το γιατί οι εφαρμοστές, προσόντων Ως Μεταγενέστεροι χρήστες, θα πρέπει να εξετάζουν όλους τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επιδράσουν στην επιτυχημένη εφαρμογή μιας λύσης .

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική και Υγειονομική Διαχείριση , για την αποκατάσταση των προβλημάτων με μέγιστη υγιεινή σε κάθε εσωτερικό περιβάλλοντα χώρου, από τον Ph Ειδικός Ιατρός Εργασίας Θανάση Ευθύμημο MD, M.Sc. MPH, (Επιπτώσεις βλαπτικών παραγόντων των εργασιακών χώρων και του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία). Leadauditor ISO 9001, 54000 Α ναφέρθηκε επισταμένα  ΣΤΑ Ζητήματα ΤΩΝ Βιολογικών παραγόντων , όπου στο σύνολο των οργανισμών που κάποια στιγμή αναπτύσσονται σε ένα ανθρωπογενές περιβάλλον και οι οποίοι κάτω από ορισμένες συνθήκες , μπορεί να αποτελέσουν επικίνδυνες καταστάσεις για την υγείατόσο των ανθρώπων, όσο και των ζώων και των φυτών, αποτελώντας τα  λεγόμενα βιολογικά ρύπων.

Όπως: Μούχλα (χώροι κακής συντήρησης, υψηλή υγρασία),  Διάφορα είδη μυκήτων (πλαστικές επιφάνειες, κόλλες ταπετσαρίας), Κόπρανα από ακάρεα (χαλιά, μοκέτες, σκόνη σπιτιού), Τρίχωμα ποντίκων, αποσύνθεση εντόμων, τρίχωμα κατοικίδιων ζώων (σκυλιά, γάτες, κουνέλια , πτηνά, κοτόπουλα κ.α.), Αλλεργικές αντιδράσεις και ιώσεις από την αύξηση των μικροβίων και των εσωτερικών χώρων των κτιρίων, συγκεντρώνοντας άτομα, Παρουσίαση Legionella στα ψυγεία και μηχανήματα κλιματισμού. (νόσος των λειτονών). Σε απάντηση, στην οποία πρέπει να μεριμνήσει μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Αποδόμησης  σε εσωτερικούς χώρους, τόνισε ότι πρέπει να γίνει από ειδικευμένους εφαρμοστές, με εξοπλισμό για εξειδικευμένες Βιο-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης κατά όγκο, και όχι από άτομο της καθημερινής καθαρότητας.

 

Από τον κ. Ντελέζο Κωνσταντίνο , Λέκτορα Εφαρμογών-Υγιεινολόγος του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έγινε αναφορά με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη του θέματος, για την εισαγωγή στην Διαχείριση Απολυμαντικών Εφαρμογών – Αποκατάσταση δυσάρεστων εσωτερικών χώρων.

Έγινε ανάπτυξη της απορρύπανσης, μέσα στην  ανατομία ενός χαλιού, απαντώντας στο ερώτημα, « αυτό που φαίνεται καθαρό, υγιές είναι» , με πιο πλήρη ανάλυση στο πώς το   “υποθετικό καθαρό” είναι πιο επικίνδυνο από το βρώμικο, ακόμα και όταν το νερό το δοχείο του μηχανήματος δείχνει βρόμικο και από το αντικείμενο οι ρύποι έχουν αφαιρεθεί από 30 έως 60%, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει και η απολύμανση, κ.λπ.

Με δεδομένο ότι  οι ασφαλείς και υγιεινές εσωτερικοί χώροι είναι υποχρεωμένοι από όλους μας, οι επαγγελματίες εφαρμογές για κάθε κλάδο στους εσωτερικούς χώρους πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και κινδύνων. Αυτό το τρίχωμα καθαρίζεται σε ένα στρώμα ή ένα χαλί, καθαρίζει ένα αεραγωγό ή γίνεται ορθή αποδόμηση, και πολύ περισσότερο όταν η εφαρμογή γίνεται μετά από εσφαλμένη ή / και μη αναγνώριση των εντόμων (π.χ. ψεκασμός και “smoking” για κορίτσια, όταν στο χώρο υπήρχε η υγρασία, τα μούχλα και τα Ptinidae-Τα έντομα που δεν έχουν καμία σχέση με τα κορίτσια, δεν τρέφονται με άλλα ζώα με φυτικά και ζωικά υπολείμματα κ.λπ.)

Προσοχή:  Η καθαριότητα και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου,   δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης,  όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης  δεν αντικαθιστούν την καθαριότητα και το πλύσιμο, στα αντικείμενα  και τις επιφάνειες αλλά και τον όγκο (m³) ενός χώρου.

 Από τον κύριο Βροντάκη Ευάγγελο   , Γεωπόνο Τ.Ε – Ειδικών Επιστημονικών Εφαρμογών-, με Δεκάχρονη συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, έγινε αναφορά με πλήρη ανάλυση όλων των υποχρεωτικών δικαιολογητικών εγγράφων , απεντόμωσης / μυοκτονίας, πρέπει ΝΑ που τηρούν ΣΕ ΚΑΘΕ Εργασία που αναλαμβάνουν όσοι φέρουν  ΤΗΝ ειδική αναγγελία εκκίνησης από την ΥΠ.Α.Α.Τ.   , για την αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών ζωικών εχθρών στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά κ.α.)

Συμπεραίνοντας ο κύριος Ευάγγελος Βροντάκης , προτάσσοντας πρώτα, τη Διαχειριστική αποκατάσταση προβλημάτων των «Απεντωμάτων-Μυκοκτονιών»  , στα θέματα Υγείας τόνισε με έμφαση τα ακόλουθα. Η τοποθέτηση ενός χώρου είτε ιδιωτικού είτε επαγγελματικού δεν αρκεί μόνο για την εξάλειψη των προβλημάτων που αφορούν την ύπαρξη οποιουδήποτε ανεπιθύμητου επισκέπτη (mice – insects κ.α.), αλλά με τον κατάλληλο συνδυασμό μεθόδων που θα επιλέξουμε να εφαρμόσουμε, να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τους μικρότερους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που ζει ή εργάζεται.

Ο Καθαρισμός το η γενικότερη εξυγίανση και απολύμανση , μετά από τις κατασταλτικές εφαρμογές που εμείς καλούμαστε να διενεργήσουμε για την αντιμετώπιση οποιονδήποτε παρασίτων μέσα σ ένα χώρο , είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, που θα αναλύσουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το τομέα αυτό .

Η προεργασία για την απομάκρυνση, όχι μόνο των   αλλεργιογόνων παραγόντων  και παρασίτων, αλλά και των μεγάλων ποσοτήτων των αυγών τους. Μυώντας την αναπαραγωγή τους, μειώνεται η  επιβάρυνση του χώρου από υπερβολικές χρήσεις των βιοκτόνων   (κατά περίπου 5/6), τα προβλήματα της  «επικίνδυνου εσωτερικής επιμόλυνσης»,  αλλά και η αποφυγή των δαπανών των πολυάριθμων επισκέψεων αλλά και της «δυσκολίας». Κλπ

Ο Βάρακας Αναστάσιος  -MSc Hotel Management. Α.Σ.Τ.Ε.Ρ., με Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αλληλεγγύης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Ενηλίκων στον Τουρισμό (Αρ.ΠΕ.ΟΠΕΠ / ΕΒ07946) κ.λπ., ανέλυσε την Λειτουργική Διαδικασία Ποιότητας (Housekeeping) από το Τμήμα Καθαριότητας, με έμφαση στην οικιακή φροντίδα για την Μέθοδοι καθαριότητας ειδικών περιπτώσεων . Απαντώντας στο ερώτημα, γιατί η φωτογραφία του ατμοκαθαριστή στο στρώμα, απάντησε ότι, είναι για να αναλύσει ο εκπαιδευτής τα «προς αποφυγή», με βάση τις τεκμηριωμένες απόψεις των προαναφερθέντων Επιστημόνων,   Ντελέζου Κωνσταντίνου , Λέκτορας Εφαρμογών-Υγιειολόγος Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και  Θάνασιου Ευθύμιου , Ph Ειδικός Ιατρό Εργασίας MD, M.Sc. MPH. Επιπλέον έγινε αναφορά για το ότι, ένας υπάλληλος της Υπηρεσία Καθαριότητας Δωματίων,  αν δεν είναι εκπαιδευμένος   δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες Καθαρισμού στρωμάτων, που αναφέρουν τα Κριτήρια 4.27 και 4.1 σε περιπτώσεις λερώματος .κλπ

Έχουν γίνει αναφορές για την ενημέρωση των παραβρισκόμενων, αλλά και για το λόγο ότι είναι και  της μόδας, οι υπάλληλοι καθαριότητας δωματίων να ασχολούνται με εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών ή / και οποιουδήποτε τύπου ατμού (πίεση 4-10 bar για 184,13⁰C) ,  για την καταπολέμηση κοριών, όπου δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για την Υγεία και την ασφάλειά τους όπως οι επαγγελματίες. Έτσι θα είναι εκθέτονται στη μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών , όπου οι επιστημονικές έρευνες δεν μπορούν να την αποκλείσουν , εφόσον υπάρχει η παρουσία των νεκρών κορωνών και των παραγώγων τους (χώματα με αποσύνθεση) σε ένα χώρο. Το σπουδαιότερο δε είναι ότι  «το αποτέλεσμα της εμφάνισης του χημικού κοκτέιλ»   και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του με την εισπνοή, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, όπου μπορούν να συνδεθούν και με τις λοιμώξεις στην δημόσια υγεία.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή  στην επιλογή της μεθόδου, γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, το απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει  αρνητικά αποτελέσματα,  με επιμόλυνση κ.λπ. στα εσωτερικά. 

Με εμπειρία 35 χρόνων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων, ” βαθειά γνώση της πράξης ” ΣΕ Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΚΑΙ συνεχή Έρευνα στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους  προηγμένης Τεχνολογίας (ISCO)  , για την αναγκαιότητα ανάδειξης των   ” πράσινων στρατηγικών ”  στις Bio-εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, ανταποκρινόμαστε πάντα όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, ώστε για να αντιμετωπίζονται με την μεγαλύτερη ασφάλεια οι προκλήσεις των ” μικροβιολογικών κίνδυνων ” και την καλύτερη δυνατή απόδοση των εφαρμογών Bio-Απορρύπανσης, της Bio-Εξυγίανσης αλλά και της Bio-Απολύμανσης . 

Ο Υπουργός Τουρισμού, μαζί με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, αποφασίζουν για τις τεκμηριωμένες αλλαγές, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να μελετήσουν λεπτομερώς την  Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη)  , διότι αν γίνει Υγειονομικός έλεγχος από τις Περιφέρειες-Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, είναι τακτικός είτε έκτακτος ή κατόπιν καταγγελίας , δεν καλύπτονται ούτε με τον   ” Ατμισμό των Στρωμάτων ”  , τους  Βιολογικούς Καθαρισμούς  , με τις   ” πιστοποιημένες υπηρεσίες αντιαλλεργικής προστασίας στρωμάτων ”  κλπ, αλλά ούτε με τους  ” προτεινόμενες φτηνές λύσεις ”  κλπ, διότι οι ευθύνες ίσως να ξεκινήσει  και από την ερμηνεία στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27.

Ένα κριτήριο -απαραίτητο για την Υγεία των φιλοξενούμενων – με τις ασαφειές του, εκτός από το να προκαλεί αμφιβολίες – αμφισβητήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες – ταξιδιώτες, με ή / και χωρίς «ευαισθησίες», αφού δεν μπορούν να είναι σίγουροι για τα τα οποία φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε επιχειρήσεις – εταιρείες παροχής υπηρεσιών στους τομείς της καθαριότητας.

Η εκτεταμένη ανάλυση για τους αυστηρότερους κανόνες στην κατάρτιση τεχνικής μελέτης των εφαρμογών, με την πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή εκ των προτέρων, όπου θα γνωρίζει τι πρέπει να γίνει πριν και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή, η οποία με τα επαγγελματικά πρωτόκολλα εφαρμογής θα συνοδεύεται με τα ISO / HACCP   και θα συνοδεύεται με κάθε προσφορά. Πέραν των νέων υγειονομικών διατάξεων , για χώρους φιλοξενίας , π.χ ( ξενοδοχειακές μονάδες , ιαματικός τουρισμός, θεραμαλισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κατοικίες χώροι διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στην Δημόσια Υγεία.

Για όλους τους προαναφερθέντες ως ένα παζλ άρχισε να «κουμπώνουν» μεταξύ τους, όταν ο κύριος Παπαγεωργίου Ηλίας άρχισε να αναλύει τη σημασία της πίστης εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης.

Όλα αυτά προϋποθέτουν και απαιτούν πως η κάθε βεβαίωση-Πιστοποίηση που αποκτάμε πρέπει να αξιοποιήσουμε ως εργαλείο σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα και όχι ως ένα “καλό αγαθό που αγοράσαμε” για να διακοσμήσουμε το τείχος.

Ο κύριος Παπαγεωργίου Ηλίας, έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, είναι Επικεφαλής Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης και ασχολείται με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων από το 1998. Επίσης έχει σχεδιάσει και προτείνει προγράμματα απευθυνόμενα σε συστήματα συμβούλων διαχείρισης από το 1999. κλπ

Η διαφορά μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εσωτερικούς χώρους δίνει την ευκαιρία να αναδειχθεί η πραγματικότητα, αλλά και η ευκαιρία να αναληφθούν κοινές δράσεις ».

Έτσι οι παρευρισκόμενοι έφευγαν με τις καλύτερες επιδόσεις, άλλοι και οι συνδιοργανωτές να έχουν πετύχει το σκοπό τους, με την αποτελεσματική επιτυχία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου. Με την πρωτοβουλία των παραθεριστών τέθηκαν νέοι στόχοι, δείχνοντας τις μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν βοηθοί σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης, για την πραγματοποίηση νέων σεμιναρίων.

Είναι πλέον απαραίτητη η αναπροσαρμογή της οπτικής αντίληψης   όλων ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες που θα επενδύσουν  στην σταθερή οικοδόμηση συνεργασιών  ως θεσμού μεταξύ του Ερευνητή της Διαγνωστικής και της Ενημέρωσης των Εσωτερικών Χώρων και των Επαγγελματικών Εφαρμοστών των παρεχόμενων υπηρεσίες, χαράσσοντας έτσι μια κοινή πορεία για το μέλλον.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμείνετε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail:  vgenis@otenet.gr

Υ.Γ: Θα είμαι στην διάθεση, για οποιονδήποτε φορέα θα μπορούσε να φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Σύμβουλος Καθαρισμού

Πηγή: http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1386

Ανοιξιάτικη καθαριότητα  με περισσότερο ψάξιμο στην ερεύνα αγοράς !!

Η άνοιξη – η αρχή της πιο όμορφης εποχής για τους περισσότερους ανθρώπους – συμπίπτει με την αρχή των καταναλωτών  στην έρευνα αγοράς  για την  καθαριότητα του Ανοιξιάτικου , με τις “πιο οικονομικές λύσεις”  . Η  συμβατική καθαριότητα , ή ο συμβατικός τρόπος που μέχρι τώρα γνώριζε στην καθημερινότητά σας, ανήκει  πλέον στο παρελθόν. Η εμπιστοσύνη για την ανάληψη δράσης για την ανοιξιάτικη καθαριότητα δεν είναι μια «αγγαρεία» , ένα κυνήγι της Κινέζικης ή μια τελετή της σχολαστικής περιποίησης για να φύγει η «συσσωρευμένη σκόνη», ούτε ούτε το Περσικό έθιμο που απαιτεί το «τρακονίμαμα του σπιτιού», ένα τελετή προετοιμασίας για την Πρωτοχρονιά τους την άνοιξη (21 Μαρτίου).

Αν και οι επιστήμονες αναφέρουν ότι, στις ανεπτυγμένες αστικές κοινωνίες οι συνθήκες υγιεινής δεν επιτρέπουν πλέον την εκδήλωση σοβαρών επιδημιών στις οποίες εμπλέκονται και έντομα , (ακάρεα, κατσαρίδες ) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ τρωκτικά  : Η άλλοι (ζωικοί εχθροί), εν τούτης ο κατάλογος των παθογόνων μικροοργανισμών και παρασίτων, που μεταδίδονται από ή μέσω αυτών των ” απρόσκλητων φίλων ” μας, συνεχίζει να είναι ακόμα πολύ μεγάλος.

Δεν είναι μικρότερης σημασίας, όπως το αλλεργικό αλλεργικό άσθμα που προκαλείται από την πιο  επιβαρυμένη επιμόλυνση  με  «αιωρούμενα ρυπογόνα μικροβιακά φορτία» ή από τα  περιττώματα των ακάρεων   της οικιακής σκόνης, όπου, μαζί με τα βακτηρίδια της επικίνδυνης και πολύτιμης μούχλας, δημιουργούν συχνές διαταραχές υγείας  , λόγος του μυκήτος Aspergillus που τρέφονται και με τα πτωχάκια των ακάρεων, ή ακόμη και από τα μικρά τεμάχια των κουταριδίων και / ή τα μικροτρίχτια των τρωκτικών.

«Η ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας, δεν είναι ούτε δαπάνη ούτε πολυτέλεια, αλλά υποχρέωση έναντι των ανθρώπων μας αλλά και του περιβάλλοντος»

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το τι μπορεί να προκύψει μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή αποδόμησης σε Κορυους (Bed Bugs) , Ψύλλους, Ακάρεα , Άκαρι της ψώρας , Πυρκαγιά ακάρεα , Ψείρες του σώματος , Ακάρεα των περιστεριών , Τσιμπούρια , Έντομα υφασμάτων – χαλιών , κλπ), ακόμη και για τα  κούκλες  – έντομα υψηλού κινδύνου για την δημόσια υγεία – όπου τα αιωρούμενα μικροσκοπικά τεμάχια τους μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα υγείας αλλά και   για τους «άγνωστους κινδύνους» μετά ο καθαρισμός των στρωμάτων . Πρέπει να γίνει ενημέρωση και μετά από κάθε άμεση ή / και στοχευμένη μυκοκτονία επέμβαση , (βλ.   ΚΕΕΛΠΝΟ: Λεπσπερόλυση  ιδιαίτερα βαριάς μικροβιακής μολύνσεως, κ.λ.π.), με την υποχρεωτική εφαρμογή  καθαρισμού και   περιβαλλοντικής βιοκαύσεως κατά όγκου  . Η βιολογική απολύμανση χωρίς τη χρήση χημικών (Green Decontamination ) , αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί και με την αξιόπιστη εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου  Απολύμανση Ολόκληρου Χώρου, διότι δεν γνωρίζουμε πχ οι κούρριδες και οι ποντίκοι από που έχουν περάσει. 

Προσοχή : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδα κλπ δεν Απολυμαίνονται.

Η διάκριση ανάμεσα στα εποπτικά μέτρα ελέγχου και στη συστηματική παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας. Ίσως οι πολλές αντενδείξεις , μπορούν πλέων να μας πείσουν για την επικινδυνότητα της επιμόλυνση των εσωτερικών χώρων.Η ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον.  Όπως λένε οι Βρετανοί ειδικοί «το καλύτερο εντομοκτόνο είναι η καθαριότητα» και ότι «το πιο δραστικό όπλο κατά των προσβολών είναι ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό σύστημα απορρύπανσης» (ειδική σκούπα-Μπουχέλος 2000),αλλά και ποιο πρόσφατα στον Οδηγό Ορθής Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς- έντομα (2015). Σελίδα 27 (π.χ. ειδικές σκούπες). Για την αντιμετώπιση των ποικίλων οργανισμών , περιβαλλοντικής και υγειονομικής σημασίας, στους κατοικημένους χώρους , πέραν των πληροφοριών επί της μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας αυτών, χρειάζεται και πλήρης ενημέρωση των διάφορων μεθόδων και πρακτικών μαζί με τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών τους.

Η καθαριότητα , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα, πλύσιμο και εξυγίανση, αντικειμένων, επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Ένας υγιής εσωτερικός χώρος χρειάζεται συστηματικά επιμελημένη συντήρηση, (σε τακτά χρονικά διαστήματα), αλλά και εξειδικευμένες επαγγελματικές Bio- εφαρμογές , δυο φορές ανά έτος  (μ/ο), ως  ‘‘ Φυσική εναλλακτική λύση ’’ για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς την χρήση χημικών (Green Decontamination), αλλά και για  την προστασία από τους  ‘‘ άγνωστους περιβαλλοντικούς κινδύνους’’, εξασφαλίζοντας έτσι μια ‘’Ασπίδα προστασίας ’’ με την αποτελεσματικότερη «μικροβιολογική ασφάλεια».  Η ολιστική προσέγγιση στις συνθήκες υγιεινής των εσωτερικών χώρων , ξεπερνώντας τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας στην ανάπτυξη μιας ‘’Υγιέστερης Διαβίωσης’’ , μέσα από την ανάπτυξη εφαρμογών προηγμένης τεχνολογίας, με εναλλακτικές τεχνολογίες ελέγχου , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, για την καλύτερη δυνατή απόδοση στους εσωτερικούς χώρους, αναβαθμίζει την έννοια της προστιθέμενης αξίας  των εξειδικευμένων υπηρεσιών, με διεργασίες οξειδωτικών παραγόντων, όπως (Ozone  O³), ή το (H2O2) κλπ

Οι καταναλωτές, αν και δεν έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται , δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν.

Πολλοί ενασχολούμενοι με εφαρμογές περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους κατοικημένους χώρους, με τις Νέες μεθόδους Marketing προσέγγισης που χρησιμοποιούν ερμηνεύουν την ‘’διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας’’, κατά το δοκούν , ή/και με παραπληροφόρηση , που επιχειρείται ακόμα από ‘’επιστήμονες εφαρμοστές ΄΄, όπως με την μέθοδο ΄΄Ατμιζμού των στρωμάτων ΄΄,   αλλά και με τα περί  Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια. Ίσως και να μην γνωρίζουν για τις αρνητικές συνέπειες του υποτίθεται καθαρού ,αλλά  δεν εξαλείφει και το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων, που μπορεί να προκύψει χωρίς την απαραίτητη πληροφόρηση , ακόμα και με την χαμηλή ποιότητα καθαρισμού  των χαλιών αλλά και τις πολυδάπανες ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό, διότι  δεν είναι άμεσα έντονες και ορατές στους καταναλωτές.

Χαλιά: Η επιβάρυνση των χαλιών δεν οφείλεται μονό από την χρήση, την αιθαλομίχλη, η την αφρικανική σκόνη, αλλά και λόγω των οικονομικών συνθηκών. Είναι πλέον καιρός να ξεχάσουμε ότι, αυτό το ΄΄ βρώμικο αντικείμενο ΄΄ του σπιτιού θέλει καθάρισμα κάθε άνοιξη. Η ελλιπής ενημέρωση , “εμπλέκει” τους καταναλωτές, όταν κάνουν μισές εφαρμογές στο σκούπισμα, πλύσιμο, στέγνωμα φύλαξη, επιβαρύνοντας το εσωτερικό περιβάλλον, αλλά και έναν επαγγελματία που ασχολείται με τον καθαρισμό  των αντικειμένων στους εσωτερικούς χώρους, (χαλιά-μοκέτες, σαλόνια, στρώματα κλπ), όταν με τις φτηνές λύσεις καθαρισμού και την ‘‘εγγύηση της χαμηλότερης τιμής’’, δεν κάνει αυτά που ορίζει η εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής και τήρησης μιας πλήρους ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ο προβληματισμός των καταναλωτών γίνετε μεγαλύτερος, όταν παραλαμβάνουν τα χαλιά που φαίνονται καθαρά, αλλά μέσα ίσως να έχουν ”ξεπλυμένη στερεή βρωμιά με επικίνδυνα ρυπογόνα μικροβιακά φορτία”  ,ακόμα και αν είναι ΄΄ Μυρωδάτα ΄΄  και ψάχνουν να δουν πως θα το αντιμετωπίσουν.

Bio-Εφαρμογές Επαγγελματικής Απορρύπανσης: Είναι προτιμότερο οι καταναλωτές κάθε χρόνο να παρέχουν στα χαλιά τους Εξειδικευμένη Φροντίδα Συντήρησης, σε επίπεδο υπηρεσιών για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, βασιζόμενο στην καθιέρωση των άμεσων Bio-εφαρμογών ,με Επαγγελματική Απορρύπανση και Αναζωογόνηση ώστε να αφαιρεθούν, “ρυπογόνα μικροβιακά φορτία”, βακτηρίδια, μύκητες, τρίχες, άμμο, κλπ και παρέχοντας τους Επαγγελματικό πλύσιμο, κάθε 2- 3 χρόνια.

Προσοχή: Η ανάδειξη της επικεντρωμένης πρόληψης για «μικροβιολογική ασφάλεια» από την στην Δημόσια Υγιεινή των εσωτερικών χώρων, προσδιορίζει την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων ‘‘περιβαλλοντολογικής  Bio – εξυγίανσης ανά όγκο » ,χωρίς την χρήση χημικών (Green Decontamination)  απέναντι στα προβλήματα της “ εσωτερικής επιμόλυνσης’’,  αναδεικνύοντας δε απαραίτητη την ανάπτυξη των εξειδικευμένων προγραμμάτων με μεθόδους υψηλής ποιότητας για εφαρμογές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.  Έτσι θα γίνεται Οικονομία από έξοδα σε πλυσίματα, λιγότερες σπατάλες σε ενέργεια, νερό, απορρυπαντικά, αλλά και από την εξουδετέρωση της ανακυκλωνόμενης επιμόλυνσης, ώστε να μειωθούν σημαντικά και τα προβλήματα υγείας.

Η αναβαθμισμένη ποιοτικά καθαριότητα σε όλα τα είδη χαλιών – ταπήτων, μοκετών, αλλάζει την ατμόσφαιρα του εσωτερικού περιβάλλοντος, περιορίζοντας κατά πολύ, συμπτώματα ασθενειών από την αύξηση μικροβίων και βακτηριδίων, μειώνοντας παράλληλα της αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις, έτσι ώστε  για να ζείτε καλύτερα .

Bio-απορρύπανση στρωμάτων:  Το πόσο ‘’υποτίθεται καθαρά ’’ και υγιεινά είναι, μετά από ένα ‘’Bio-λογικό καθαρισμό’, ποιοι «άγνωστοι κίνδυνοι» μπορεί να προκύψουν από την επιμόλυνση των εσωτερικών χώρων   θα πρεπει να το ψάχνετε  περισσότερο.  Η διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών για “καθαρούς εσωτερικούς χώρους” απέναντι στην υγιεινή διαβίωση, δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της πραγματικότητας, ώστε να ανακαλύψτε και ‘σεις τις καινοτόμες Bio-εφαρμογές Διαχείρισης των υπνοδωματίων και γενικά των εσωτερικών χώρων, με εξειδικευμένες εφαρμογές καθαρισμού Bio-απορρύπανσης στρωμάτων, με αναζωογόνηση για αφαίρεση αλλεργιογόνων περιττωμάτων των ακάρεων, αλλά και μείωση από  ‘‘ρυπογόνους μολυσματικούς παράγοντες ”, βακτηρίδια, βακτηρίδια, μύκητες.

Επιπλέον τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών  του προγράμματος Healthy Interior Environment, για της παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών,  απαιτούν την χρησιμοποίηση του κατοχυρωμένου συστήματος  ‘‘περιβαλλοντολογικής απολύμανσης κατά όγκο Bio-Εξυγίανσης  ’’ . Πιστοποιημένο ως Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ από τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’

Ωστόσο δε, η αύξηση της ανθεκτικότητας των ιών και των βακτηρίων μαζί με την επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντός, μας ‘‘υπογραμμίζουν’’ επίσης την επείγουσα ανάγκη ώστε να χρησιμοποιούμε, επαγγελματικά συστήματα και μεθόδους με υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά με συλλογικότητα η/και σε συνδυασμό, ως  ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, σπόρια μυκήτων, επιβλαβή βακτήρια, σε κατοικημένους χώρους, για τα  “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς τη χρήση χημικών (Green Decontamination). Οι Bio – Διαχειριστικές Εφαρμογές έκτος από τις Bio – Εφαρμογές Χαλιών και Στρωμάτων μπορούν να γίνουν και σε Σαλόνια, Επαγγελματικούς Χώρους, Ιατρεία Φροντίδας Μικρών Ζώων, αλλά και για όσους φιλοξενούν ζώα.

Είναι πλέον καιρός ο κάθε πολίτης να αντιληφθεί ότι είναι στο χέρι του να απαιτεί ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον, για τον ίδιο και την οικογένειά του και γενικά  τους συνανθρώπους, προστατεύοντας τους από τους κινδύνους της  ‘‘ανεξέλεγκτης χρήσης’’ βιοκτόνων  που έχουν εισέλθει στην καθημερινότητά μας. Όπως επίσης οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν για  Απεντομώσεις –Μυοκτονίες,  τις αναρτημένες εταιρείες –επιχειρήσεις που βρίσκονται στις Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  (βάσει του Ν.3919/2011) του ΥΠ.Α.Α.Τ,  ή προβάλλονται ηλεκτρονικά  και αναγράφονται τα στοιχεία του επιστήμονα με τον αριθ αναγγελίας  και το Link στην καρτέλα του  στο ΥΠ.Α.Α.Τ., και ο υπεύθυνος επιστήμονας θα παρευρίσκεται στον χώρο εφαρμογής.

Αλλά και για οποιανδήποτε εργασία στους εσωτερικούς χώρους , (για όλες τις εφαρμογές καθαρισμού, πλυσιμάτων, απολυμάνσεων , κλπ), οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν αναλυτικά , τι θα γίνει πριν ή/και μετά από οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμογής, όπου θα πρέπει να καλύπτονται  πλήρως  οι ανάγκες για αντιμετώπιση προβλημάτων, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Θα συνεχίζω να επισημαίνω ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στην ερεύνα αγοράς για την Ανοιξιάτικη καθαριότητα με περισσότερο ψάξιμο, για τις ‘’οικονομικότερες λύσεις’’.

 

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμείνετε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail:  vgenis@otenet.gr

Υ.Γ: Θα είμαι στην διάθεση, για οποιονδήποτε φορέα θα μπορούσε να φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Σύμβουλος Καθαρισμού

Πηγή http://cleaningnews.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%b%C3%B3%CE%B9%CE%81%CE%B9%CE%B9%CE%BA % ce% b7-% ce% ba% ce% b1% ce% b8% ce% b1% cf% 81% ce% b9% cf% 8c% cf% 84% ce% b7% cf% 84% % ce% bc% ce% b5 /

Εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές καθαριότητας εναρμονισμένες στην εξωστρέφεια του σήμερα

Η ομάδα του Єvgenikos γνωρίζει ότι η προστασία της υγείας μας ξεκινά από τον εσωτερικό χώρο που ζούμε και εργαζόμαστε. Ανταποκρινόμενοι στο εκωστρέφεια του σήμερα, συνεχίζουμε την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ολοκληρωμένη διαχείριση  επιβλαβών οργανισμών σε κατοικημένες περιοχές, ανανεωμένες και προσαρμοσμένες με περισσότερες επαγγελματικές εμπειρίες αναφοράς, στην προστασία της Υγείας-Πορτογαλίας-Περιβάλλοντος.

Η αύξηση των ιώσεων, των βακτηρίων αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα δημιουργούν αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Μέσα από το εσωτερικό πρόγραμμα, για την υγιεινή διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφαρμόζουμε συμπληρωματικά και την ασφαλή μέθοδο προστασίας των κιβωτίων BiOzone-Carpet Care, βασισμένη σε πρωτοποριακά επαγγελματικά συστήματα που προσφέρουν φυσικές λύσεις για τον άνθρωπο, τα περιουσιακά αντικείμενα και το περιβάλλον.

Η ασφαλής μέθοδος επαγγελματικής απορρύπανσης , προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα στα χαλιά, αφαιρώντας τα αλλεργιογόνα πτώματα των ακάρεων της εσωτερικής σκόνης (σκόνη των ακάρεων) , των μαλλιών, των ζώων, των βακτηρίων, των μυκήτων, των αποθεματοποιημένων παρασιτών στα χαλιά, όπως τα έντομα των χαλιών ,  (Κολεόπτερα (Coleoptero) της οικογένειας Dermestidae),  ή / και (οι σκόνες υφασμάτων σε Κολεόπτερο) . Επιπλέον οφέλη προσφέρουν και την υγεία των καταναλωτών με τη μείωση της “εσωτερικής μόλυνσης” από τους “Ριπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες” , αλλά και την παροχή υγιεινής και ασφάλειας στους εργαζόμενους.

Το σύστημα Hygene Air 200 συμπληρώνει τα νέα πρότυπα, ως μια  «φυσική εναλλακτική λύση»  για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης των υφασμάτων σε «εσωτερικό περιβάλλον θάλαμο» , δημιουργώντας ένα «άγριο περιβάλλον» »« δραματικά ανασταλτικά στην ανάπτυξη, ως μία αντιπαρασιτική ασφάλεια “ σε πολλά είδη παράσιτων (ζωϊκών εχθρών), ταυτόχρονα με την « μικροβιολογική ασφάλεια » των κουτιών, χωρίς τη χρήση χημικών.

Η Єvgenikos ΟΜΑΔΑ ΜΕ Το καινοτόμο Πρόγραμμα Υγιεινή Ζωή , προσόντων προσόντων Ως ΜΙΑ Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική & Υγειονομική Διαχείριση , αναδεικνύει την επικέντρωση της στην πρόληψη, για την «μικροβιολογική ασφάλεια»   των εσωτερικών χώρων. Είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων και μεθόδων υψηλής ποιότητας (μονάδας απορρύπανσης βιο-)  με αντιρρυπαντική τεχνολογία. 

Το καινοτόμο πρόγραμμα Υγιεινής Ζωής  μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με εκπληκτικά αποτελέσματα, απόλυτα και / ή συμπληρωματικά , με τα προγράμματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με τις εφαρμογές και τις μεθόδους που εφαρμόζουν τα είδη , ώστε να αποτελέσουν ένα «προστατευτικό προστατευτικό» για την Προώθηση της Καθαριότητας και Υγιεινής , αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Η μέθοδος  BiOzone-Home Care   βασίζεται στα ίδια λειτουργικά πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών, αλλά με διαφορετικό εξοπλισμό για εφαρμογές εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου (όγκο), μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε εσωτερικούς χώρους. Μέσα από το εσωτερικό πρόγραμμα φροντίδας, με καινοτόμες μεθόδους  ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών , για την υλοποίηση της παροχής υψηλής ποιότητας σύγχρονων υπηρεσιών αλλά και για τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των “ανεπιθύμητων φίλων μας”.

Ένας «ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος» μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλές, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών του για ένα υγιές εσωτερικό περιβάλλον (Healthy Interior Environment)

Με το πλήρες  επαγγελματικό σύστημα φροντίδας  και συντήρησης των εσωτερικών χωρών, καλύπτονται οι επαγγελματικές βιολογικές εφαρμογές απορρύπανσης όλων των χώρων, για την απομάκρυνση των ρύπων, η σκόνη με τους « ερεθιστικούς αλλεργιογόνους»,  ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να καταστρέφει επεξεργάσιμα αντικείμενα .

Οι αιωρούμενες μικροοργανισμοί και τα παράγωγά τους π.χ. (βακτηρίδια, μύκητες, ιώδες, σπόρια, αιωρούμενα σκόνη, κοπράνες ακάριων, μικροσκοπικά «κομμάτια» των εντόμων, μύες των τριχών, αντιγόνα ζώων και πτηνών) όπου υπάρχουν μέχρι ένα βαθμό σε κάθε χώρο, εξουδετερώνονται με η πιστοποίηση ως Ιατρική συσκευή της κατηγορίας II από τον FDA, για εφαρμογές  «περιβαλλοντικών βιοκαυσίμων ανά όγκο»    του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

: Η Βιολογική  απολύμανση  ΣΕ όγκο μπορεί ΝΑ ολοκληρωθεί ΜΕ ΤΗΝ αξιόπιστη ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ όζοντος (Ο 3)  ” Κατηλλωτική Οζονοποίηση ”  (διαδικασία υψηλής απόδοσης για την επαναφορά του όζοντος σε οξυγόνο ),  χωρίς τη χρήση χημικών,  παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια έναντι του ανθρώπου , της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος.

Η μέθοδος  BiOzone-Home Care   μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ ολοκλήρου η συμπληρωματικά για την Υψηλή Ποιότητα της Εξόρυξης όλων των εσωτερικών χώρων, με βάση τα νέα πρότυπα στην εξέλιξη της έννοιας του  “καθαρού εσωτερικού χώρου”,  σε Οικίες, Παιδικοί Σταθμοί, Ιατρεία, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, Ξενοδοχεία, Θέατρα, Κρουαζιέρες, Συνεδριακές Χώρες, Γυμναστήρια, Επαγγελματικοί Χώροι, Φαρμακεία κ.α.

«Όταν η φροντίδα και η υγειονομική περίθαλψη των ασθενών μεταφέρονται στο σπίτι,  τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά και υγειονομικά μέτρα , είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας του απαιτούμενου επιπέδου για μια ασφαλή υλοποίηση υλοποίησης, το είδος του χώρου αλλά και την εναρμόνιση των δαπανών στο μέγιστο δυνατό με το κόστος της μεθόδου που προτείνεται.

Ο Єvgenikos Group ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών μεταφέρεται στο σπίτι, π.χ. (κατ ‘οίκον φροντίδα ή / και κατ’ οίκον νοσηλεία), έχει προσαρμόσει τη μέθοδο  BiOzone- Home Care   για την δημιουργία των “Καθαρών Δωματίων με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς τη χρήση χημικών  (Green Decontamination).

Η επένδυση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις υγιεινής στους χώρους φιλοξενίας, μαζί με την ανάγκη φροντίδας, μας δείχνουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ευαίσθητες αίθουσες των δωματίων, για μια αναβαθμισμένη ποιοτική διαβίωση και στην Τουριστική Υγεία.

Η Єvgenikos Group  έχει συνάψει συνεργασία, με την Ελληνική τουριστική εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων Aegean Rent, για την διατήρηση του στόλου της στα υψηλότερο στάνταρ, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα υγιεινής, με την μέθοδο BiOzone-Auto Care. 

 Η αναβάθμιση του  πληθυσμού σε πολλά είδη παρασίτων, αλλά και η αύξηση των δερματικών λοιμώξεων υψηλής ραδιενέργειας, ιώσεων, βακτηρίων κλπ., Δημιουργώντας αυξανόμενες απαιτήσεις με απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, για ένα καθαρό και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον.

Η προσπάθεια μας, ΤΗΝ αναδεικνύει  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Διαχείρισης Υγειονομικής   στους    PCS Εφαρμοστές στην Περιοχή σας,   προσόντων Ως συμβολή Μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης ΤΟΥ ΒΙΟ-Περιβάλλοντος, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής , εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση. Έχουμε προσαρμόσει το καινοτόμο πρόγραμμα Υγιεινής Ζωής  , για την εφαρμογή των προγνωστικών  μεθόδων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες αντιμετώπισης προβλημάτων, με   άκαρι ψώραςακάρεα σπροπεφάγες Πυροκροτητές ακρυρεαΨύρεςΨύλλοι του σώματος ,  τα-Ptinidae- έντομα αίνιγμαΜούχλα σε στρώμαΜούχλα ΣΕ  Χαλιά , αλλά και για την προεργασία πριν των εφαρμογών στους εσωτερικούς χώρους , ΜΕ  Έντομα υφασμάτων – χαλιώνΑκάρεα των περιστεριώνΚοριούς (κοριούς)ΨύλλουςΤσιμπούρια (κρότωνες) , αλλά και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή  αποδόμησης και / ή επεμβάσεως της μυκοκτονίας, (βλέπε   ΚΕΕΛΠΝΟ: Λεπτομύρωση με  ιδιαίτερα επικίνδυνη μικροβιακή λοίμωξη, κ.λπ.)

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του   ομίλου Єvgenikos , είναι ένα υπερσύγχρονο πολυχώρο πολλαπλών καθαρισμών εφαρμογών, αποτελεί το  Πρότυπο για Καθεστωμένες Μονωτικές Καθαριστικές Μονές Καθαριότητας Πανελλαδικά με Αριθμ. Αδείας ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: 1263 / 15-4-2004, το 2010 αναβαθμισμένο το εσωτερικό της Περιβαλλοντικής Σύστημα Διαχείρισης, με την Υπερσύγχρονη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων DEVICE. Αριθμ. Αδείας Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων: 910/07 / 3-4-2007

Για περισσότερες πληροφορίες, παραμείνετε στην άριστη διάθεση στο τηλ: 2106021011, ή στο e-mail: info@evgenikos.gr

Πηγή:   http://cleaningnews.gr/εναλλακτικές-δια…ιστικές-εφαρμο-2 

Η Καθαριότητα Σήμερα!!

Η καθαριότητα  είναι η έννοια της επίτευξης και διατήρησης μιας καθαρής κατάστασης, με την ιδιότητα της καθαρότητας απαλλαγμένης από βρωμιά, λεκέδες, σκόνη ή κάτι άλλο ανεπιθύμητο. Η καθαριότητα επιτυγχάνεται συχνά με την  ποιοτική καθαριότητα , συνδέεται με την  υγιεινή και την πρόληψη των ασθενειών, συμβάλλοντας σημαντικά στις ιδέες, όπως η υγεία και η κοινωνική ευεξία . Η υγιεινή, είναι ο οδηγός για μια υγιή ζωή , όπου περιγράφονται οι αρχές και οι μέθοδοι διατήρησης της καλής υγείας.

Η Υγεία , σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν είναι η απλή απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας, αλλά η κατάσταση της πλήρους σωματικής, φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Η διατήρησή της όμως έχει ως προϋπόθεση, τη  σωστή ισορροπία  ανάμεσα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Για την προαγωγή της υγείας δεν επιδιώκεται μόνο η εξέλιξη της ιατρικής και των άλλων επιστημών, αλλά χρειάζεται η συνεργασία των ανθρώπων για την πρόληψη της πρόληψης από σοβαρές ασθένειες.

Μην συγχέετε την καθαριότητα με την καθαρότητα.

Η έννοια της καθαρότητας, ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία ή μια σειρά από συνήθειες για λόγους συντήρησης και πρόληψης , διαφέρει Από ΤΗΝ  καθαρότητα – ΤΗΝ Ιδιότητα ΤΟΥ καθαρού -, Οπως ΤΗΝ Ποιότητα ενός ατόμου: Η Μιας ουσίας , ως μια κατάσταση χωρίς ανάμειξη η / ΚΑΙ απαλλαγής Από ξένο υλικό, κλπ.  Η καθαριότητα, είναι απαραίτητη για την σύγχρονη έννοια της κοινωνικής πεποίθησης . Ένας νοικοκυριός ή εργασιακός χώρος μπορεί να ειπωθεί ότι παρουσιάζει καθαριότητα, – υποθέτω καθαρό – αλλά όχι συνήθως καθαρότητα.

Το πλύσιμο  είναι ένας τρόπος για την επίτευξη φυσικής καθαριότητας, συνήθως με νερό και συχνά με κάποιο είδος σαπουνιού ή απορρυπαντικού.

Πόσο σημαντικό είναι η καθαρισμός;

Ο Καθαρισμός ΕΙΝΑΙ το η διαδικασία που χρησιμοποιείται, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης ύλης από ρύπους, μολυσματικούς παράγοντες και άλλες ακαθαρσίες (όπως βρωμιά), από ένα αντικείμενο ή το περιβάλλον, ΝΑ επιτευκτή ώστε Το καθαρό αποτέλεσμα. Η καθαρισμός πραγματοποιείται σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές μεθόδους. Θεωρείται ως  θεμελιώδης διαδικασία περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε μια συστηματική επιστημονική διαδικασία, όπου τοποθετεί το ανεπιθύμητο υλικό στην σωστή θέση του ή εκεί όπου δεν προκαλεί βλάβη ή δυσμενείς συνέπειες. Η κατανόηση της σπουδαιότητας και της αποτελεσματικότητας του καθαρισμού μας επιτρέπει να εκτιμούμε πλήρως τη χρησιμότητα και τη συμβολή του στην ποιότητα ζωής.

Ενδεικτικά οφέλη της υγιεινής:

Η αύξηση των ιων και των βακτηρίων, αλλά και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα, δημιουργούν την ύπαρξη μιας αυξανόμενης ανάγκης με απαιτήσεις περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξασφαλισμένες υπηρεσίες διαβίωσης ώστε να διατηρηθεί το περιβάλλον καθαρό και υγιεινό. 

Σκεφτείτε απολύμανση  … .το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Οι προκλήσεις για την  «μικροβιολογική ασφάλεια»  οδηγούν σε νέα πρότυπα περιβαλλοντικής και υγειονομικής αποκατάστασης. Η αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων, αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες ΜΕ ΣΕ καινοτόμες υπηρεσίες Εγγραφή υψηλής Ποιότητας ΣΤΗΝ σημερινή Εποχή κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ , ΚΑΙ το η Μιας διαφορετικότητα στις απαιτήσεις ΜΕ υψηλή την προτεραιότητα Ο ΤΗΝ αναβαθμισμένη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,   προάγει ΤΗΝ Προώθηση αγγελίας  Μιας διασφαλισμένης Ποιότητας ΤΩΝ συνθηκών Υγιεινής ΣΤΗΝ εξασφάλιση Το  Bio -Περιβάλλοντος, για μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Η υιοθέτηση της  θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς  θα πρέπει να αγγίζει όλους ανεξαιρέτως. Καθώς οι πληθυσμοί αυξάνονται και ο ένας με τον άλλο μέσω της παγκόσμιας επικοινωνίας μεταφέρουμε την ευαισθητοποίηση και την αυξανόμενη σημασία για ένα καθαρό περιβάλλον. Φυσικά, τα πρότυπα καθαριότητας δεν είναι τα ίδια σε όλο τον κόσμο, καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν με “διαφορετικές έννοιες” για καθαριότητα.

Η καθαριότητα πραγματοποιείται  σε διάφορους χώρους, οι οποίοι διαφέρουν σε κλίμακα και απαιτήσεις όπως:

Καθαρισμός νοικοκυριού : Η υπηρεσία καθαριότητας νοικοκυριού αναφέρεται στην διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας οικογένειας, σε ερεθίσματα ανάλογα με την ημερήσια, εβδομαδιαία, κ.λπ.

Επαγγελματικός καθαρισμός : Με βάση την συμφωνία, οι επιχειρήσεις καθαρισμού εμπορικών γραφείων εφαρμόζουν μια ευρεία ποικιλία μεθόδων καθαρισμού, χημικών ουσιών και εξοπλισμού για να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία καθαρισμού. Η καθαριότητα και η φροντίδα των επαγγελματικών χώρων είναι απαραίτητη όχι μόνο για λόγους ασφάλειας, αλλά κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, μιας και η ψυχολογία ενός εργαζομένου σε ένα άνετο και υγιεινό περιβάλλον εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, η οποία συνδέεται άμεσα με την αυξημένη απόδοση του.

Καθαρισμός υγειονομικής περίθαλψης : Με βάση τη συμφωνία, οι επιχειρήσεις καθαρισμού εφαρμόζουν μεθόδους καθαρισμού με πρωτόκολλα για τον έλεγχο της εξάπλωσης των λοιμώξεων στο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.

Καθαρισμός περιβαλλοντικής αποκατάστασης: Η αντιμετώπιση της απομάκρυνσης ρύπων από το φυσικό περιβάλλον, όπως το έδαφος, τα υπόγεια ύδατα κ.λπ.

Γνωρίζοντας ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός , τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με σωστή ενημέρωση μπορεί να γίνει πρόληψη, για την προάσπιση της υγείας, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε ή να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από σοβαρές ασθένειες.

Ζουμε σε μια εποχή περιβαλλοντικής ανησυχίας , όπου το ενδιαφέρον μας γίνεται μεγαλύτερο για την υγιή κατάσταση του περιβάλλοντος τους. Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί συστατικό στοιχείο της κουλτούρας κάθε κοινωνίας. Με αυτή την έννοια η αξία του περιβάλλοντος, αλλά και η ανάγκη να προστατευθεί και να διαχειριστεί σωστά, θα πρέπει να προχωρήσει σε όλες τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη της ποιότητας ζωής. Το χρέουμε λοιπόν στους εαυτούς μας, κυρίως στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται.

Η πολυπλοκότητα ενός  σύγχρονου και εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος  μπορεί να αντιμετωπιστεί με εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές. Ίσως η εφαρμογή της Ιχνηλασιμότητας από επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διαχείριση των εσωτερικών χώρων θα εξαλείψει την πολυπλοκότητα σε ένα «εξελισσόμενο εσωτερικό περιβάλλον» και, αφετέρου, με τη διασφάλιση του εύρους των πληροφοριών από ένα τέτοιο σύστημα, θα επιτύχει μια   βασική επιχειρησιακή διαδικασία διαχείρισης της ποιότητας, με τη διαφάνεια της ελέγχου της εφαρμογής, για περισσότερη ασφάλεια των καταναλωτών.

Κρατώντας το πράσινο ενώ το διατηρείτε καθαρό

Η αναγκαιότητα επίτευξης άμεσων εφαρμογών στην αποτελεσματική διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου, για την αναβαθμισμένη ποιότητα του τρόπου ζωής.

Ο ορισμός της λέξης  Bio , προέρχεται από το  Bιο (βίος = το ζείν),  όπου με το  Βιο-Περιβάλλον προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους. Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικές εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης  με  πρωτόκολλα επαγγελματικών βιο-εφαρμογών, για την αναβάθμιση ενός αναπτυσσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.

Η έννοια της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου, ιδιωτικού ή δημόσιου, είναι ζωτικής σημασίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πολλές φράσεις ή εννοιών μπορούν να συγκλίνουν προς τον οικολογικό  χώρο , αλλά δεν αναφέρονται ευλόγως και σε καμία περίπτωση στις λέξεις «οικολογικές» και «βιολογικές», καθώς η ενσωμάτωση των βιο-εφαρμογών στην επιχειρηματική πρακτική μας προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα έναντι του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος , γιατί για μας η ιδανική δράση για την προστασία του, ξεκινά από τις περιοχές που ζούμε και εργαζόμαστε.

Η Hygienichome ,  για την ανάπτυξη των καινοτόμων προγραμμάτων του Η Καθαριότητα Σήμερα , αναζητά Σύμβουλους Υγειονομικού ΚΑΙ Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος, όπως (Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγους, Βιολόγους, Βιολογικών Εφαρμογών, Περιβάλλοντος, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημικούς, Τεχνολόγους Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Περιβαλλοντική Φυσικής, κ.λπ.) που θέλουν να αναζητήσουν  “κάτι διαφορετικό” . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους, στο e-mail:  kariera@hygienichome.gr   Ένδειξη:     Η καθαριότητα σήμερα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμείνετε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Σύμβουλος Καθαρισμού

Πηγή:   http://cleaningnews.gr/η-καθαριότητα-εμερα/ 

Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!

Τρεις ‘’σύνθετες’’ λέξεις κλειδιά που θα τις συναντάμε, όλο και πιο συχνά, στην καθημερινότητα μας.

Αυτό γιατί οι προκλήσεις ,για την «μικροβιολογική ασφάλεια» , από τους κίνδυνους των  επανεμφανιζόμενων προβλημάτων  που είχαν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα μας, οδηγώντας  και  το υπουργείο υγείας στην έκδοση οδηγιών , για την προστασία μας από τους ‘‘ άγνωστους περιβαλλοντικούς κινδύνους’’. Η διασφάλιση ενός καθαρού και υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για όλους μάς. Μπορούμε να την εξασφαλίσουμε , όταν η χρήση του στην καθημερινότητα μας, αναβαθμίζεται σε υψηλότερα επίπεδα, ως μια αποτελεσματικότερη ‘’Ασπίδα προστασίας ’’.

Απορρύπανση : Είναι η ενέργεια απομάκρυνσης κάθε ορατού οργανικού ρύπου (π.χ αίμα, ιστοί) ή ανόργανου ορατού ρύπου (π.χ. σκόνη σε επιφάνεια ), ή/και μη ορατού ρύπου (π.χ. περιττώματα ακάρεων -σκόνη σε στρώμα, χαλιά, σαλόνι ), οπού βρίσκονται αντίστοιχα προσκολλημένος . Οι μέθοδοι απορρύπανσης και  εξυγίανσης αποσκοπούν στην ανάληψη ενεργειών και δράσεων για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου. Σαν διαδικασία ο καθαρισμός – απορρύπανση  και η εξυγίανση είναι απαραίτητη προϋπόθεση , να προηγούνται της απολύμανσης , αλλά και μετά αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Εξυγίανση : Η αύξηση των ιών και των βακτηρίων, μαζί με την αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικούς εχθρούς), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις . Οι παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-εφαρμογών,  απαιτούν την χρησιμοποίηση του κατοχυρωμένου συστήματος  ‘‘περιβαλλοντολογικής απολύμανσης κατά όγκο Bio-Εξυγίανσης’’ ,για τις εφαρμογές όλων των χώρων με τις πολύπλοκες επιφάνειες, ώστε να κρατήσουμε το εσωτερικό περιβάλλον καθαρό και υγιεινό’. Πιστοποιημένο για τη δέσμευση σωματιδίων και τον χαρακτηρισμό  ως Ιατρικής Συσκευής Τάξης ΙΙ , θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο” με τη βέλτιστη προστασία.

Απολύμανση :Για τους ειδικούς ο ορισμός απολύμανση, είναι η διαδικασία εφαρμογής μεθόδων για την στοχευμένη μείωση των παθογόνων μικροβίων κατά 5 λογαριθμικές μονάδες (για δε τους ιούς κατά 4 λογαριθμικές μονάδες). Μπορούμε επίσης να πούμε ότι «απολύμανση» είναι η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,999% (για δε τους ιούς κατά 99,99%).

Προσοχή: Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται για χημικές μεθόδους απολύμανσης πρέπει να έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων)

Μέσα από το  Purerefreshing, ένα  πρόγραμμα ειδικευμένων μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας – ‘’πράσινων στρατηγικών’’– για επί τόπου διεργασίες χημικής οξείδωσης (ISCO), έχουν γίνει  αναφορές για χρήση αυτών των φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών και μεθόδων σε εσωτερικούς χώρους. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση τους ως εναλλακτικές τεχνολογίες ελέγχου, μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, σπόριων μυκήτων, επιβλαβών βακτηρίων στους εσωτερικούς  χώρους , πρέπει να γίνονται  με παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σεβασμό στις ανάγκες των ανθρώπων,   σε αέρια μορφή, ή/και υδατική μορφή ( ομίχλης-αερόλυμα) , εφαρμόζοντας με απόλυτη ασφάλεια τα αυστηρά υγειονομικά πρότυπα, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής.

Οι εφαρμογές επί τόπου διεργασιών χημικής οξείδωσης (ISCO), με (συγκεκριμένη αναφορά σε χημικές διεργασίες που χρησιμοποιούν  υπεροξείδιο του υδρογόνου { ( hydrogen peroxide) (H 2 O 2 ) } και  ενισχυμένο με συνδυασμούς αργύρου  (silver), υπεροξικού οξέως (peracetic acid), διοξείδιο χλωρίου { Chloordioxide (ClO2 )} , όζοντος (O 3),  υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, ελεγχόμενη ή και τροποποιημένη ατμόσφαιρα κλπ , συνεχίζουν να κερδίζουν διαρκώς έδαφος και σε κατοικημένους χώρους. Θεωρούνται δε φιλικές προς τις ανάγκες των ανθρώπων αλλά και για το περιβάλλον. 

Οι εφαρμογές των επί τόπου διεργασιών χημικής οξείδωσης , χρησιμοποιούνται και  για την  περιβαλλοντική αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, προκειμένου να μειωθούν ως προς το πλείστον, οι συγκεντρώσεις στοχευόμενων περιβαλλοντικών ρύπων (απομάκρυνση ανεπιθύμητων συστατικών- ακαθαρσιών -ρυπογόνου μικροβιακού φορτίου, μολυσματικού υλικού κλπ), σε αποδεκτά επίπεδα.

Η μέθοδος BiOzone  εφαρμόζει την ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’, η όποια μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με συλλογικότητα η/και σε συνδυασμό, ως  ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, μυκήτων, επιβλαβών βακτήριων, σε κατοικημένους χώρους, για τα “Καθαρα Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς τη χρήση χημικών (Green Decontamination), αφού θεωρείται φιλική προς τις ανάγκες των ανθρώπων.

Το τμήμα του BioSanitizers με τις σύγχρονες και πρακτικές μεθόδους εναέριας και επιφανειακής απολύμανσης σε υδατική μορφή (ξηρής ομίχλης-αερόλυμα)  Whole Room Disinfection , ως μια αποτελεσματική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση που ξεπερνά τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Έχει υιοθέτηση μια εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση, τηρώντας τις διαδικασίες ‘‘Ιχνηλασιμότητας’’ -με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – για την αποδοτικότερη χρήση των εφαρμοσμένων εναλλακτικών λύσεων. Με αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων για τις Bio-απολυμαντικές εφαρμογές μπορεί και  παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικά ευέλικτες λύσεις, εφαρμόζοντας με απόλυτη ασφάλεια τα αυστηρά υγειονομικά πρότυπα, σε ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων, των ιών, κλπ.

Η ανάπτυξη αυτών των μεθόδων μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά σε, Ξενοδοχεία,  Εστιατόρια, Χώροι φιλοξενίας, Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Ιατρεία φροντίδας υγείας, Φαρμακεία, Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, Επαγγελματικοί χώροι, Κέντρα Αποκατάστασης (Hospitality), Χώροι συνεδριάσεων, Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί σταθμοί – σχολεία, Fitness & Αθλητικές εγκαταστάσεις, Γυμναστήρια, Καμπίνες Πλοίων, Κατοικίες -Σπίτια ,  Κτηνιατρικά ιατρεία- κλινικές,  Healthful Pets, Υπηρεσίες τροφίμων, Αποκατάσταση μούχλας,

Υ.Γ : Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν),  όπου με το Bio -Περιβάλλον  μας προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους. Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, για τις αποτελεσματικά επαγγελματικές Bio- εφαρμογές πρέπει να εφαρμόζονται, ως  εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές  για την αναβάθμιση ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος. Αυτό γιατί πολλές φράσεις  ή/και  έννοιες μπορεί να συγκλίνουν  προς τον ‘‘οικολογικό χώρο’’, αλλά δεν αναφέρομαι ευσυνείδητα και επ’ ουδενί στις λέξεις ‘’οικολογικός’’, ‘’βιολογικός’’, μιας και η ενσωμάτωση του Bιο-Περιβάλλοντος  στην επιχειρηματική πρακτική μας, προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα απέναντι στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διότι για μας η ιδανική δράση για την προστασία του, ξεκάνει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε.

Πληροφορίες με email στο vgenis@otenet.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  http://cleaningnews.gr/bio-απορρύπανση-…ση-bio-απολύμανσ/

Παρενέργειες από ”ψύλλου πήδημα”.!!

Η ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή σας στις μετακινήσεις των διακοπών σας ,  λόγο των ‘‘αυξημένων κρουσμάτων ’’ από ψύλλους, είτε λόγο των εξοχικών, είτε από τα ζωάκια στους στάβλους ,κλπ . Προσοχή λοιπόν και στην μεταφορά της ‘‘καλύτερης κοπριάς’’ ακόμα και από τον ποιο ‘’οικολογικό στάβλο’’.  Διότι οι παρενέργειες μετά την διαπίστωση ότι,  ‘‘ η επιστροφή συνοδεύεται με Ψύλλους ‘’ ή/ και βακτηριακές λοιμώξεις, δεν έχουν να κάνουν μόνο με υγεία αλλά και στην ‘’τσέπη’’!!!

Ψύλλοι: Οι ψύλλοι είναι εξωτερικά παράσιτα που τρέφονται με το αίμα των θηλαστικών και πτηνών. Έχουν μεγάλη ικανότητα αλμάτων λόγω της ιδιόμορφης κατασκευής των πίσω ποδιών τους. Επειδή μεταδίδουν ασθένειες, είναι πολύ επικίνδυνα έντομα. Το δάγκωμα από ψύλλους προκαλεί έντονο κνισμό και η επικινδυνότητά τους οφείλεται στο ότι αποτελούν ενδιάμεσους ξενιστές για πολλά παράσιτα και έτσι μπορεί να διευκολύνουν στην εξάπλωση επιδημιών.

Γενικές πληροφορίες: Οι ψύλλοι είναι μικρά, δίχως πτερά, αλλά ιδιαίτερα ευκίνητα έντομα, με τρία ζεύγη ισχυρών ποδιών, το οπίσθιο ζεύγος των οποίων είναι εξειδικευμένο για άλματα. Ανήκουν στην τάξη των Siphonaptera και τρέφονται μέσω της μυζήσεως αίματος από διάφορα ζώα αλλά και τον άνθρωπο. Είναι πρόσκαιρα παράσιτα των εκάστοτε ξενιστών τους, ενώ στερούνται μεγάλης ειδικότητας ξενιστού, γεγονός που επιτρέπει στους ψύλλους ενός είδους ζώου να μυζήσουν αίμα και από ξενιστές άλλου είδους.

Το σώμα τους είναι σκληρό, με μήκος κυμαινόμενο από 1,5 έως 4 χιλιοστά και καστανού χρώματος. Τα στοματικά τους μόρια είναι του νύσσοντος μυζητικού τύπου. Διαθέτουν την ικανότητα άλματος εις ύψος 18 εκατοστών και εις μήκος περίπου 36 εκατοστών. Στον άνθρωπο παρασιτούν κυρίως τα είδη Pulex irritans και Xenopsylla cheopis, στην γάτα το είδος Ctenocephalides felis, στον σκύλο το είδος Ctenocephalides canis και στα τρωκτικά το είδος Ceratophyllus fasciatus.

Βιολογικός κύκλος: Τα στάδια της ζωής του κύκλου είναι διαδοχικά το αυγό, η προνύμφη, η νύμφη και ο ενήλικας ψύλλος. Οι θηλυκοί ψύλλοι είναι σε θέση να εναποθέσουν αυγά όσο τρέφονται με αίμα. Γεννούν περί τα είκοσι αυγά κάθε φορά.

Μέσα σε δύο ημέρες τα αυγά εκκολάπτονται σε προνύμφες. Οι προνύμφες προτιμούν υγρά, σκοτεινά περιβάλλοντα για να αναπτυχθούν. Η προνύμφη δημιουργεί ένα κουκούλι μέσα στο οποίο μεταμορφώνεται σε νύμφη. Το στάδιο της νύμφης διαρκεί περίπου μία εβδομάδα όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι οι κατάλληλες.

Ο ενήλικος ψύλλος περιμένει μέσα στο κουκούλι έως την στιγμή της εμφανίσεως του ξενιστή. Τότε εξέρχεται από το κουκούλι του και κάνει άλμα προς τον υποψήφιο ξενιστή του. Η παρουσία ξενιστή ανιχνεύεται μέσω της εκλύσεως διοξειδίου του άνθρακα από την αναπνοή του ξενιστή, μέσω των δονήσεων του εδάφους που προκαλεί η κίνηση του ξενιστή και τέλος από την θερμότητα του ξενιστή. Η διάρκεια ζωής των ενηλίκων είναι μεταξύ 1,5 και 3 ετών και εξαρτάται από το είδος του ψύλλου. Νηστικοί δύνανται να επιζήσουν έως και τέσσερις μήνες.

Περιβάλλον ανάπτυξης : Οι ψύλλοι αναπτύσσονται όταν η μέση θερμοκρασία βρίσκεται στους 18 με 30 βαθμούς της κλίμακας Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 70 με 80%. Οι προνύμφες και οι νύμφες τους βρίσκονται στον χώρο διαβίωσης του ξενιστή. Έτσι, συναντάμε τους ψύλλους στα διάφορα στάδια ανάπτυξης τους σε χαλιά, κουβέρτες, καθώς και σε υγρές και ζεστές περιοχές του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Παθογένεια: Τα νύγματά τους προξενούν έντονο κνησμό στους ξενιστές. Στα σημεία των νυγμάτων αναπτύσσεται φλεγμονή και ερεθισμός. Σκύλοι και γάτες με χρόνια παρασίτωση από ψύλλους είναι δυνατόν να εμφανίσουν αλλεργία και σοβαρά δερματικά προβλήματα. Τα σε σύντομο χρονικά διάστημα λαμβανόμενα γεύματα αίματος, σε συνδυασμό με την συχνή μετακίνηση τους από έναν ξενιστή, του ίδιου ή άλλου είδους, σε άλλον, καθιστούν τους ψύλλους επικίνδυνους σε ό,τι αφορά την μετάδοση νοσημάτων στα ζώα αλλά και στον άνθρωπο. Οι ψύλλοι είναι σε θέση να μεταδώσουν τους εξής μικροοργανισμούς: Pasteurella pestis, Ricketsia mooseri, Salmonella typhimurium, Brucella abortus και τον ιό της μυξοματώσεως των κουνελιών. Τέλος, οι ψύλλοι είναι ενδιάμεσοι ξενιστές της ταινίας Dipylidium caninum.

Δημόσια υγεία: Εκτός από τον κνησμό, τον ερεθισμό και την φλεγμονή, στο σημείο προσβολής από το παράσιτο, ο άνθρωπος μπορεί να προσβληθεί από την ασθένεια της πανώλης της οποίας φορέας μπορεί να αποδειχθεί ο ψύλλος. Οι ψύλλοι πρώτα παρασιτούν σε μολυσμένους με το με το βακτήριο Yersinia pestis , αρουραίους και ύστερα μέσω της μυζήσεως αίματος το μεταφέρουν στον άνθρωπο. Τον 14ο αιώνα μετά Χριστόν, ενέσκηψε επιδημία πανώλης, η οποία ονομάσθηκε μαύρος θάνατος, με εκατομμύρια νεκρούς.

Διάγνωση: Η διάγνωση της προσβολής ζώων από ψύλλους πραγματοποιείται μέσω επισκόπησης περιοχών του σώματος δίχως τρίχωμα. Επίσης, τα ύποπτα ζώα ψεκάζονται με εντομοκτόνα και εν συνεχεία κτενίζονται πάνω σε άσπρο χαρτί. Με αυτό τον τρόπο οι νεκροί ψύλλοι και τα κόπρανα τους γίνονται αντιληπτά. Τέλος, τα κόπρανα των ψύλλων όταν συμπιέζονται σε υγρό διηθητικό χαρτί δημιουργούν κοκκινόμαυρα στίγματα εξαιτίας του αίματος που περιέχουν.

 

Μέθοδοι αντιμετώπισης της παρασίτωσης από ψύλλους: Η εξόντωση των ψύλλων που παρασιτούν στα ζώα πραγματοποιείται μέσω της χρήσης εντομοκτόνων ουσιών. Τέτοιες ουσίες είναι η φιπρονίλη, η σελαμεκτίνη και η περμεθρίνη. Για να υπάρξει, όμως, αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της παρασίτωσης από ψύλλους επιβεβλημένη θεωρείται και η εξόντωση των ψύλλων που ζουν στο περιβάλλον του ζώου. Για αυτό τον λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται εντομοκτόνες ουσίες και στον περιβάλλοντα χώρο του ζώου. Αναγκαία είναι και η εξολόθρευση άλλων ξενιστών όπως τα τρωκτικά.

‘‘Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση πριν ή/και μετά από οποιανδήποτε ορθή επιστημονική εφαρμογή. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου,  εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας του απαιτούμενου επιπέδου για μια ασφαλή εφαρμογή υλοποίησης, το είδος του χώρου, αλλά και την εναρμόνιση των δαπανών στο μέγιστο βαθμό στο κόστος της προτεινόμενης  μεθόδου.’’

Η  αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων με αντιρρυπαντικές τεχνολογίες στην σημερινή εποχή κρίνεται απαραίτητη,  με Διασφαλισμένη την Ποιότητα από Βεβαιωμένες  εφαρμογές  καθαρισμού, μιας Πλήρους Bioαπορρύπανσης με αναζωογόνηση και  ‘‘περιβαλλοντολογική απολύμανση κατά όγκο »-Bio-εξυγίανση ,   δίνουν την δυνατότητα για ένα ποιοτικά άρτιο αποτέλεσμα στα πρότυπα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών χώρων.

Οι εξειδικευμένες εφαρμογές με τον απαιτούμενο Επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση σε Επαγγελματικές Bio-Εφαρμογές απορρύπανσης με αναζωογόνηση και Εξυγίανση του περιβάλλοντα χώρου, ( στρώματα, σαλόνια, χαλιά και μοκέτες), κρίνεται απαραίτητη πριν ή και μετά από κάθε εφαρμογή με βιοκτόνα ή  υπέρθερμου ατμού (πίεση 4-10 bar για 184,13ο C), θερμικής απεντόμωσης, ελεγχόμενης ή και τροποποιημένης ατμόσφαιρας, ή/και με μεθόδους εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου για την Αναστολή ανάπτυξης τους, στους εσωτερικούς χώρους.

Οι εφαρμοζόμενες ειδικές προληπτικές ή κατασταλτικές μέθοδοι, πρέπει να είναι αποτελεσματικά κατάλληλες και ασφαλείς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα βιοκτόνα σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση Φυτοπροστασίας του ΥΠ.Α.Α.Τ, η δε εφαρμογή τους πρέπει να γίνεται παρουσία Επιστήμονα που θα φέρει την Αναγγελία/Γνωστοποίηση (βάσει του Ν.3919/2011) του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη βοήθεια του,  τον κύριο Κωνσταντίνο Θ. Μπουχέλο Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το εγχειρίδιο-100+1 Ζωικοί Οργανισμοί που μας  Αφορούν– που περίμεναν οι Απεντομωτές και όχι μόνο.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  http://cleaningnews.gr/παρενέργειες-από-ψύλλου-πήδημα/ 

Προετοιμασίες για την αντιμετώπιση  των ‘’απρόσκλητων εισβολέων’’.

Οι Οδηγίες  για την αντιμετώπιση των Bed Bugs, αυτών των  ‘’απρόσκλητων εισβολέων’’ , θα βοηθήσουν κατά πολύ στην μύωση των προβλημάτων αλλά και στο οικονομικό κόστος.

Πρέπει να τηρούνται, ώστε  να εξασφαλιστεί μια διεξοδική και αποτελεσματική εφαρμογή αποκατάστασης των προβλημάτων από τους Bed Bugs. Εάν οι οδηγίες  δεν το τηρηθούν ,  θα αναιρείται η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών αποκατάστασης , έως και  να την καθιστά αδύνατη . Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα,  το να γίνονται  περισσότερες εφαρμογές με την ταλαιπωρία και τις συνακόλουθες επιπτώσεις , στην υγεία, στην περιουσία αλλά και περισσότερες οικονομικές επιβαρύνσεις.

 

Πριν γίνει οποιαδήποτε εφαρμογή,  πρέπει από όλους τους χώρους να αφαιρεθούν όλο τα υφασμάτινα είδη , εκτός από τα έπιπλα και να τοποθετηθούν σε μαύρες μεγάλες σακούλες, ερμητικά κλισμένες με  δερματικά καλωδίων, ( ταϊράπ ) μεταφέροντας τες έκτος των χώρων .π.χ. στο μπαλκόνι, στο μπάνιο, στην αποθήκη .Το καθαρά με τα καθαρά, τα άπλυτα με τα άπλυτα π.χ.: αδειάστε αν όχι όλα τα συρτάρια των ρούχων, κλπ., όλα τα μικροαντικείμενα που είναι στο δάπεδο, ίσως και αντικείμενα από έπιπλα. κλπ.

Κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες, παπλώματα αλλά και τα ρούχα που έχουν αφαιρεθεί από τα δωμάτια πρέπει να πλυθούν σε θερμοκρασία 60 βαθμούς ή τα πλυμένα στο στα στεγνωτήριο  στην υψηλότερη θερμοκρασία για 30 λεπτά. Για αυτά που θέλουν χαμηλές θερμοκρασίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βιοκτόνο που έχει έγκριση για υφασμάτινες επιφάνειες και μετά στο στεγνωτήριο. Αν υπάρχει δυνατότητα κατάψυξης τα καταψύχονται για τουλάχιστον 2 ημέρες.

Λόγο ότι ο κάθε χώρος έχει τις ιδιαιτερότητες του , ένας εκπαιδευμένος σύμβουλος θα σας αναδείξει τις λεπτομέρειες.

Κατόπιν υπάρχουν  τέσσερεις εναλλακτικές λύσεις για την προεργασία, πριν από οποιανδήποτε επιστημονική εφαρμογή, ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές εφαρμογές ως τεχνολογίες ελέγχου,  με οξειδωτικούς παράγοντες, θερμική απεντόμωση, ελεγχόμενη ή και τροποποιημένη ατμόσφαιρα , μορφές ξηρού ατμού  (πίεση 4- 10 bar για 184,13⁰C).κλπ.

 • Οι διαμένοντες στον χώρο να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις γνώσεις και να κάνουν μόνοι τους την ασφαλή προεργασία πριν την επιστημονική εφαρμογή .
 • Να καλέσουν από μόνοι τους μια εταιρεία-επιχείρηση που να έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την επαγγελματική κατάρτιση για  τις επαγγελματικές Bio εφαρμογές .
 • Να καλέσουν  εταιρεία-επιχείρηση που έχει τον επαγγελματία επιστήμονα, ( ο φέρον την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος του Υ.Π.Α.ΑΤ ), για την επιστημονική εφαρμογή, να έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την επαγγελματική κατάρτιση για  τις επαγγελματικές Bio-εφαρμογές .
 • Η εταιρεία-επιχείρηση που έχει τον επαγγελματία επιστήμονα, ( ο φέρον την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος του Υ.Π.Α.ΑΤ ), για την επιστημονική εφαρμογή ή/και να συστήσει- προτείνει συνεργαζόμενη εταιρεία-επιχείρηση που να έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την επαγγελματική κατάρτιση για  τις επαγγελματικές Bio εφαρμογές .

Είναι πλέον καιρός να γίνουν βίωμα μας  οι ‘’επισφαλείς μορφές  του υποτίθεται καθαρού’’, ώστε να  απαιτούμε ένα καλύτερο  περιβάλλον, με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’, για να προστατευτούμε από τους κινδύνους της ‘‘ανεξέλεγκτης χρήσης’’ βιοκτόνων που έχουν εισέλθει στην καθημερινότητά μας, πέρα από οποία νομοθεσία, για ορθές πρακτικές εφαρμογές με ποιοτικά ασφαλείς προσφερόμενες υπηρεσίες, εναρμονισμένες στις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Η Τεχνολογία Σύμμαχος στην Προσπάθεια Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής.

Η  αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων με αντιρρυπαντικές τεχνολογίες στην σημερινή εποχή κρίνεται απαραίτητη. Η Διασφαλισμένη Ποιότητα  επιβεβαιώνεται με – απορρύπανσης , από ένα Πλήρες Σύστημα Φροντίδας Εσωτερικών Χωρών,  με Maximum απόδοση αλλά με Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, (675 watt) ,με Έγκριση “Green Label” του CRI για Αφαίρεση Ρύπων,  Συγκράτηση Σκόνης και Διατήρηση Εμφάνισης.

Οι Παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών, απαιτούν την χρησιμοποίηση του κατοχυρωμένου συστήματος  ‘‘περιβαλλοντολογικής απολύμανσης κατά όγκο Bio-Εξυγίανσης  ’’ . Πιστοποιημένο ως Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ από τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’

Η προεργασία δε των δωματίων ολοκληρώνεται,  με την χρησιμοποίηση του πατενταρισμένου συστήματος απολύμανσης που εγγυάται ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’  στους χώρους, με ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’  ως μια φυσική εναλλακτική λύση ελέγχου, αέρα και επιφανειών, σε μικροοργανισμούς, παθογόνους ιούς, επιβλαβή βακτήρια, αλλά και την ανασταλτική ανάπτυξη και στους «Bug bugs», στους  εσωτερικούς χώρους , για τα  “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, χωρίς τη χρήση χημικών (Green Decontamination).

Κατόπιν τοποθετούνται παγίδες έλεγχου (Monitoring traps) με ελκυστικό άρωμα, χωρίς τοξικές ουσίες, για κοριούς, κλπ σε όλους τους χώρους, με αναμονή 7-10 ημέρες.

Στο σύνολο των περιπτώσεων , περίπου 95%, ακολουθείται αυτή η γραμμή  των εφαρμογών . Υπάρχει και ένα 5% για ειδικές περιπτώσεις, που γίνονται πρώτα οι επιστημονικές εφαρμογές  και μετά οι επαγγελματικές Bio-εφαρμογές

Μια καινοτόμος προσπάθεια, για την ανάδειξη μιας Ολοκληρωμένης Υποστήριξης στην Περιβαλλοντική Διαχείριση με τους P.C.S. Εφαρμοστές της Περιοχή σας, ως συμβολή για την Ορθή Επαγγελματική Διαχείριση του Bio-Περιβάλλοντος. Έτσι , οι επιχειρήσεις-εταιρίες με επαγγελματίες επιστήμονες, ( οι φέροντες την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος του Υ.Π.Α.ΑΤ ), μπορούν και ενεργούν συμπληρωματικά με τα νέα πρότυπα, ως μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση’’ για την κάλυψη των αναγκών, στους τομείς μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων & Υγιεινής , με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας σας,  μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Έτσι δημιουργείται ένα καθαρό περιβάλλον, ώστε οι εφαρμογές αντιμετώπισης να γίνονται με αποτελεσματικότητα. Η απομάκρυνση, όχι μονό των αλλεργιογόνων  παραγόντων και παρασίτων, αλλά και μεγάλης ποσότητας αυγών,  θα μειώσει την αναπαραγωγή τους , έτσι ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση του χώρου από υπερβολικές χρήσεις βιοκτόνων  κατά το 1/3 περίπου,  αλλά και από τα προβλήματα της “επικίνδυνης  εσωτερικής επιμόλυνσης”, το κόστος των επισκέψεων αλλά και την ταλαιπωρία».

Προσοχή: Με την ‘’απολύμανση του σπιτιού’’ δεν γίνεται καταπολέμηση σε περίπτωση προσβολής από κάποιο παράσιτο και δεν δημιουργούμε καμιά μία προστασία στο σπίτι από ανεπιθύμητα έντομα – εισβολείς- για προληπτικούς λόγους διότι τα έντομα δεν Απολυμαίνονται. Μεγαλύτερη προσοχή  χρειάζεται και σε υποδείξεις εφαρμογών με υποκορισμό και χρήση φωσφίνης από  ’’εξειδικευμένα συνεργεία’’, διότι απαγορεύονται εφαρμογές φωσφίνης σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές, αλλά και η χρήση σε οποιοδήποτε χώρο που γειτνιάζει με χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και όταν διαχωρίζεται με τοίχο από μπετόν.

Για τους κοριούς, όπως επισημαίνεται και στα επιμορφωτικά σεμινάρια , μετά από επιστημονικές έρευνες η παρουσία των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους (περιττώματα -αποσύνθεση), σε ένα χώρο μπορεί να µην αποκλείει την μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών. Επιπλέον δε, δεν μπορεί να αποκλειστεί και η πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων , με εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών ή /και οποιασδήποτε μορφής ατμού (πίεση 4- 10 bar για 184,13⁰C), όταν  το αποτέλεσμα του ‘’ αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ ’’ (αυγά –έντομα κοριών, κλπ) και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του με την εισπνοή, έτσι ώστε να συνδεθούν άμεσα ή/και έμμεσα, µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως καταναλωτές.

Η εγγυημένη ποιότητα μέσα από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, θέτει εκτός όχι μόνο τους ‘’εγγυητές χαμηλότερης τιμής’’ αλλά και ‘’τις εκπτώσεις’’ προς την υγεία των καταναλωτών

Όλοι θα είναι ωφελημένοι:  

 • Οι καταναλωτές μιας και θα μπορούν να έχουν ένα, ποιο οικονομικά καθαρό και υγιεινό προστατευμένο περιβάλλον, αλλά και οι πάσχοντες από αλλεργικά και αναπνευστικά συμπτώματα, προληπτικά ή/και κατά την φαρμακευτική τους αγωγή, αφού θα μπορούν να περιοριστούν κατά πολύ τα προβλήματα που θα προέρχονται από τους αιωρούμενους ¨μολυσματικούς παράγοντες ¨.
 • Οι Νέοι Επιστήμονεςγιατί οι επαγγελματίες και ιδιώτες καταναλωτές τους χρειάζονται για ενημέρωση, διάγνωση, αλλά και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων περιβαλλοντολογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Οι επαγγελματίες που έχουν επενδύσει εξολοκλήρου ή συμπληρωματικά σε εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές και εφαρμόζουν τα προγράμματα, η δε  ζήτηση από τους καταναλωτές αρχίζει να είναι μεγαλύτερη,  αφού η διασφάλιση της ποιότητας τους προσφέρει περισσότερη οικονομία με ένα υγιέστερο περιβάλλον. Επιπλέον δε θα θωρακίσουν τους πελάτες τους, γιατί η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων θέτει εκτός τους ‘’εγγυητές χαμηλότερης τιμής’’.
 • Το περιβάλλον, μιας και η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τους χώρους που ζούμε η εργαζόμαστε.

Καλές διακοπές με ιδιαίτερη προσοχή  στους χώρους διαμονής σας, αλλά και στις μετακινήσεις σας , λόγο των προκλήσεων που έχει γίνει με η ‘‘αυξημένη επιστροφή’’ των απρόσκλητων φιλών μας, αλλά και πολλών παρασίτων (ζωικών εχθρών).

‘‘Όταν η επιστροφή συνοδεύεται με κοριούς, φέρνει παρενέργειες – όχι μόνο στην τσέπη- αλλά και στα κρεβάτια σας. !!!’’

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

vgenis@otenet.gr,

 Πηγή :  http://cleaningnews.gr/προετοιμασίες-για-την-αντιμετώπιση/ 

Ωφέλιμοι θηρευτές για την προστασία του αστικού πρασίνου !!!

 

Η χρήση ωφέλιμων οργανισμών όπως τα ωφέλιμα έντομα, ακάρεα, έχουν αναγνωρισθεί ως ένας σημαντικός παράγοντας για τον έλεγχο βλαβερών εχθρών. Η νέα τάση για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους φυτοπροστασίας έχει αρχίσει να εξαπλώνετε, με πολλούς ιδιώτες να χρησιμοποιούν ωφέλιμα έντομα και ακάρεα, στους κήπους, στα γκαζόν και στα φυτά τους. Σιγά-σιγά θα αρχίσει να εξαπλώνετε, σε χώρους -πλατείες και πάρκα- για την μείωση των επιβλαβών πληθυσμών, όταν οι δήμοι θα αρχίσουν να μειώνουν ή/και να αποκλείουν  την χρήση τοξικών φυτοφαρμάκων , έτσι ώστε οι κάτοικοι να απολαμβάνουν  αυτό ’’το προνόμιο’’  στους περιπάτους τους.

Ο θηρευτικός ρόλος των περισσότερων ωφέλιμων εντόμων και  αρπακτικών ακάρεων, λειτουργεί και ως Βιολογικός έλεγχος ( Biological Control ) των καλλωπιστικών φυτών αστικού πρασίνου, αλλά και ως ορθολογιστική μέθοδος αντιμετώπισης των εχθρών στις καλλιέργειες  των θερμοκηπίων, φιλική για τον άνθρωπο και το περιβάλλον γενικότερα. Αυτοί οι εισβολείς  είναι ‘‘αρπακτικά ακάρεα ’’, που ανήκουν στις οικογένειες Parasitiformes . Η προσέλκυση αυτών των ακάρεων στα σπίτια μας , δημιουργεί ένα οικολογικό αντιστάθμισμα απέναντι στα βιοκτόνα.

Τα περισσότερα από τα αρπακτικά ακάρεα της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) ,ως παράγοντες βιολογικού ελέγχου, είναι γνωστοί κυρίως ως θηρευτές σε ομάδες ακάρεων, μικρών αρθροπόδων κλπ.

Πολλά από αυτά τα είδη, σε ‘‘ελεύθερη διαβίωση’’ δρουν ως ‘‘επιθετικοί εισβολείς’’ και μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες με υψηλή υγρασία (π.χ Μούχλα στα Χαλιά), αλλά όμως μπορεί να βρεθούν σε οποιοδήποτε δείγμα υγρού περιβάλλοντος ,όπως σε  (π.χ. μούχλα στο στρώμα) ,  σε τοίχους με υγρασία- μούχλα, κλπ

Μπορεί να υπάρχουν οικολογικά οφέλη, από την καταπολέμηση με τους ‘’φυσικούς εχθρούς’’, αλλά αυτοί οι ‘’πολυποίκιλοι οργανισμοί’’ , αν δεν υπάρξει σωστή αντιμετώπιση,  μπορεί να είναι η αιτία ώστε να προκληθούν ακόμα και ‘’παρενέργειες’’ , μετά από  ‘‘ ανεξέλεγκτη χρήση βιοκτόνων’’ , ή μετά την επικίνδυνη  επιμόλυνση, αλλά και ‘’οικονομικές επιβαρύνσεις’’, μιας και η επιμόλυνση  είναι και πολυδάπανη στους εσωτερικούς χώρους.

Εκτός από την τήρηση βασικών κανόνων για ορθές πρακτικές εφαρμογών, εναρμονισμένες στις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης με περιβαλλοντικά μέτρα, πρέπει –χωρίς πανικό και ερασιτεχνισμούς– να εντοπίσουμε τις πήγες εισόδου και διατήρησης τους στους εσωτερικούς χώρους όπως:

 • Από τα γκαζόν (κήπους , αστικό πράσινο σε πλατείες , πάρκα, κλπ)
 • Από καλλωπιστικά φυτά αστικού πρασίνου.
 • Από είσοδο φυτών εσωτερικού χώρου σε γλάστρες (καλλιέργειες θερμοκηπίου).
 • Εντοπίζουμε και αφαιρούμε συνθήκες με υψηλή υγρασία (π.χ μούχλα – υγρασία σε τοίχους, χαλιά, στρώματα)
 • Αφαιρούμε κάθε πρόσφορο έδαφος , μετά από ‘’απερίσκεπτους ψεκασμούς’’ , με αποσυνθεμένα έντομα, απορρίμματα, ‘’φωλιές οικιακής σκόνης’’, κλπ

ΠΡΟΣΟΧΗ !

 • Δεν πρέπει να πανικοβάλλεστε και να παθαίνετε Εντομοφοβία.
 • Δεν ψεκάζουμε βιοκτόνα ή όποια δραστική ουσία για την εξόντωση τους και να γινόμαστε Bio – κτόνοι στο σπίτι μας.
 • Πριν από οποιονδήποτε ‘’απερίσκεπτο ψεκασμό ’’, θα βοηθούσε πολύ περισσότερο μια ερώτηση για ενημέρωση,  στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ή σε ένα από τα Γεωπονικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Όπως στην βιολογική γεωργία, πολλοί ‘’εχθροί καταπολεμούνται’’, αν εξαπολύσουμε το ‘’αντίδοτό’’ τους, έτσι θα βλέπουμε και την βιολογική προστασία με ωφέλιμα έντομα και ακάρεα,  όχι μονό από ιδιώτες στους κήπους, στα φυτά και στα γκαζόν τους, αλλά και σε πάρκα, παιδικές χαρές, γήπεδα, σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ.

Συμπεραίνοντας διαπιστώνουμε ότι, για την “Υγιεινή διαβίωση‘’  με τους ‘’ωφέλιμους συγκατοίκους μας’’ ­χρήσιμα εργαλεία της βιολογικής καταπολέμησης– χρειάζεται  μεγάλη προσοχή στις εξειδικευμένες μεθόδους,  που πρέπει να εφαρμοστούν – χωρίς να είστε ‘’επιστήμονας’’– ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

vgenis@otenet.gr

Πηγή http://cleaningnews.gr/ωφέλιμοιθηρευτέ…-τηνπροστασίατ/

Η Ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι επιπτώσεις στην υγεία μας !!

 

Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος αναφέρει ότι, κατά τα τελευταία χρόνια οι απειλές από την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους έχουν γίνει πιο εμφανείς. Ωστόσο, η πρόσφατη δημοσιευθείσα ετήσια έκθεση του για την ποιότητα του αέρα καταδεικνύει ότι, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένοι σε επιβλαβή επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Η άνοιξη μπορεί να έχει αρχίσει – η αρχή της πιο όμορφης εποχής για τους περισσότερους ανθρώπους – συμπίπτει όμως με την ‘’έμπνευση  δράσης’’ για την αναγέννηση του σπιτιού, αλλά και την ερεύνα αγοράς με τις οικονομικότερες λύσεις ,στοχεύοντας πάντα την προστασία της  Υγείας, Περιουσίας αλλά και του Περιβάλλοντος.

Επιτακτική ανάγκη έχει γίνει πλέον , η εξάλειψη των προβλημάτων από  την αέρια εσωτερική ρύπανση,  μαζί με την  επικινδυνότητα της επανεμφανιζόμενης αφρικανική σκόνης , τα προβλήματα  της πολυέξοδης εσωτερικής επιμόλυνσης  αλλά και όλων των ‘‘απρόσκλητων συγκατοίκων μας ’’. Η πολυδάπανη επιμόλυνση των εσωτερικών χώρων δεν είναι επικίνδυνη μόνο για το περιβάλλον του υπνοδωματίου και  την υγεία με τις υγειονομικές δαπάνες, αλλά και στις τεράστιες δαπάνες συντήρηση τους , όταν ανακαλύπτονται οι πολυδάπανες ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά από τον καθαρισμό στρωμάτων.

“Αέρια ρύπανση καλείται η παρουσία στην ατμόσφαιρα κάθε είδους ουσίας, σε τέτοια συγκέντρωση ή διάρκεια, που να μπορεί  να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στην υγεία του ανθρώπου και άλλων ζωντανών οργανισμών, οικοσυστήματα που αυτοί ενδιαιτούν

Η συμβατική καθαριότητα, ή ο συμβατικός τρόπος  που μέχρι τώρα γνωρίζαμε για την καθαριότητα του σπιτιού μας όπου βιώνουμε την καθημερινότητα μας, ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τους πολυποίκιλους οργανισμούς υγειονομικής και όχι μόνο σημασίας στους κατοικημένους χώρους , πέραν των πληροφοριών επί της μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας αυτών, χρειάζεται και πλήρης γνώση των διαφόρων μεθόδων και πρακτικών εφαρμογής για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα μιας ισορροπημένης καθαριότητας.

Μεγαλύτερη προσοχή  χρειάζεται και όχι να είστε ‘’επιστήμονας’’. Επενδύοντας στην ποιοτική καθαριότητα εξασφαλίζετε ένα υγιέστερο περιβάλλον, καταρρίπτοντας σύγχρονος ισχυρισμούς με ισχυρά πλεονεκτήματα εξολόθρευσης των ακάρεων  για την εξασφάλιση ενός καθαρού στρώματος .

‘’Ακόμα κι αν δεν είστε μανιακοί με την υγιεινή,

η Καθαριότητα των στρωμάτων, ως επιτακτική ανάγκη, είναι πλέον αναπόφευκτη’’

Χρειάζεται προσοχή από τους ιδιώτες καταναλωτές όταν αγοράζουν μηχανήματα καθαρισμού, ώστε να ενημερώνονται και  για την επιμόλυνση που μπορεί να δημιουργήσουν, ακόμα και με το ποιο τέλειο μηχάνημα. Οι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού , οφείλουν να ζητούν πληροφόρηση, με την Βεβαιωμένη εκπαίδευση των χειριστών για την ορθή εφαρμογή . Έτσι θα μπορέσει να μετριαστή  κατά πολύ η  ‘’παραπλανητική πληροφόρηση’’ με την  δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού,  η μη ορθή εφαρμογή σε χώρους ‘’ευάλωτων  καταναλωτών ’’ με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  με τις συνακόλουθες επιπτώσεις για την υγεία τους ,  αλλά και την ‘’αλλοίωση’’ στο Κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση ,  με τις συνακόλουθες επιπτώσεις για την υγεία  των ευάλωτων φιλοξενουμένων.

Πολύ δε περισσότερη προσοχή χρειάζεται από τους Ξενοδόχους , διότι πολλές εταιρείες – ‘’μεταφράζοντας κατά το δοκούν’’ -το Κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση , με την αγορά των μηχανημάτων τους δίνουν –Πιστοποιήσεις, Βεβαιώσεις, Βεβαιώσεις Κατοχής– ως βεβαίωση αποτελεσματικότητας,  με μερικές από τις υποχρεωτικές πιστοποιήσεις που πρέπει να έχει και αναγράφονται στην βάση του κάθε μηχανήματος, αλλά και στο έντυπο με της οδηγίες χρήσης.

Η κατασκευαστική εγγύηση των μηχανημάτων ή/και τέτοιου είδους Πιστοποιήσεις, Βεβαιώσεις, Βεβαιώσεις Κατοχής κλπ, δεν καλύπτουν  την Βεβαιωμένη κατάρτιση των χειριστών – εφαρμοστών, με αποτέλεσμα  αυτή η μορφή εξηγήσεων ,  ίσως και να ‘’ παραπλανεί’’ αλλοιώνοντας συγχρόνως και τα κριτήρια για την διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχειακών μονάδων σε αστέρια, δημιουργώντας παράλληλα και αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων ––εταιριών φιλοξενίας (Ξενοδόχων) , που είναι υπόχρεοι στα κριτήρια.

Οι Σύμβουλοι Προ-αξιολόγησης, οι Διαπιστευμένοι Φορείς αξιολόγησης, ο Διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου , πολύ δε περισσότερο οι Ενώσεις Ξενοδόχων, Σύνδεσμοι, Τουριστικοί Οργανισμοί , Ομοσπονδία Ξενοδόχων, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος αλλά και το Υπουργείο Τουρισμού, θα πρέπει να το επανεξετάσουν  μελετώντας την σοβαρότητα του κριτήριου 4.27 .

Γιατί το 4.27 είναι ένα κριτήριο –απαραίτητο για την Υγεία των φιλοξενούμενων– πολύ δε περισσότερο των ‘’ευάλωτων φιλοξενουμένων’’ , οπού με τις ασάφειες του να δημιουργεί, αμφιβολίες –αμφισβητήσεις στους φιλοξενούμενους επισκέπτες – ταξιδευτές , με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’, αλλά και ‘’παραπλάνηση ‘’με τις συνακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία των ευάλωτων φιλοξενουμένων.

Κάτω από την αναπόφευκτη επιρροή της αναγκαιότητας, με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των προβλημάτων, περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους με επιπτώσεις στην υγεία, αναδεικνύεται η σημαντικότητα για επαγγελματική συνεργασία υποστήριξης από έναν Σύμβουλο Καθαριότητας.

Η μούχλα στα στρώματαστα Χαλιά , προσελκύει τα ‘‘αρπακτικά ακάρεα ’’  στα σπίτια μας, ως ‘’νέους εισβολείς ‘’ στα σπίτια μας, δημιουργώντας  ένα οικολογικό αντιστάθμισμα απέναντι στα βιοκτόνα.

Θα συνεχίζουμε να σας υπενθυμίζουμε, πως η αναρτητέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας ως εξαιρετικά επείγουσα, οπού αναδεικνύει την αύξηση των πληθυσμών σε πολλά ειδή παράσιτων (ζωικούς εχθρούς), αλλά και την αύξηση δερματικών λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικότητας, ιών, βακτηρίων κλπ, δημιουργώντας  αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις , ώστε να εξασφαλιστεί η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής , για ένα καθαρό και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον.

Για να  χρησιμοποιηθούν τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο γενικά, πρέπει να διαβάζετε πάντα η ετικέτα και οι πληροφορίες (αντενδείξεις- αλληλοεπιδράσεις), σχετικές με το πριν από την χρήση του προϊόντος,  για την αποφυγή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, με επιπτώσεις όχι μόνο στην υγεία αλλά και σε τεράστιες οικονομικές δαπάνες .

Η τήρηση βασικών κανόνων  με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας, όπως αναφέρονται σε  ημερίδες και σεμινάρια, μέσα από τα θεμελιώδη κριτήρια ποιοτικής Bio – απορρύπανσης στα πρότυπα του ”Απόλυτα Καθαρού ”, είναι μια υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας και στο περιβάλλον.

Ο σεβασμός στις ανάγκες του Βιο-περιβάλλοντος , μαζί με την  παροχή ενσωματωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας  ( Purerefreshing) στους τομείς της εσωτερικής περιβαλλοντολογικής διαχείρισης, αναδεικνύουν την ανάγκη των επαγγελματικών Bio-εφαρμογών, μιας πλήρους απορρύπανσης μαζί με την ‘‘περιβαλλοντολογική Bio –εξυγίανσης’’. Η δε μικροβιολογική & βακτηριακή απολύμανση ,με αξιόπιστες επαγγελματικές Bio-εφαρμογές στον αέρα κατά όγκο, όπως η μέθοδος  ( Room  Unit Bio–Disinfection)  , αλλά και η μέθοδος BiOzone ως εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου με την χρήση του Ozone (όζοντος O 3), προδιαγράφονται ως τα απαραίτητα στοιχεία Υγειονομικής και Περιβαλλοντολογικής Ευαισθησίας για κάθε εσωτερικό χώρο.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

vgenis@otenet.gr

Πηγή:  http://cleaningnews.gr/η-ρύπανση-των-εσ…ν-χώρων-και-οι-ε/

Τρωκτικά οι συνήθεις ύποπτοι σε καταστροφές καλωδίων!!!

Οι καταστροφές από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες – συνήθεις ύποπτοι και της εξοχής – στα καλώδια των αυτοκινήτων και όχι μόνο. Ένα συχνό φαινόμενο όπου παρατηρούνται προβλήματα από καταστροφές στο ηλεκτρικό σύστημα, μιας και αποτελεί τον “ελκυστικό μεζέ ” των τρωκτικών, με οικονομικές επιπτώσεις.

Πολλοί για την αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, καταφεύγουν σε υψηλής αποτελεσματικότητας απωθητικά σπρέι τρωκτικών. Αυτά τα σπρέι αναφέρουν ότι, απωθούν κάθε είδους τρωκτικό, (αρουραίους, ποντίκια), σχηματίζοντας μία ελαφρώς κολλώδη επιφάνεια, για προστασία από δαγκώματα των καλωδίων και των ευαίσθητων λειτουργικών μερών του αυτοκινήτου, των μηχανημάτων εργοταξίων, βιομηχανικές μονάδες, βιοτεχνίες, υπόγεια, κλπ. Επιπλέον αναφέρουν ότι  απωθούν όχι μόνο τα ποντίκια, άλλα και μικρά αρπακτικά (νυφίτσες, κουνάβια ,σκίουρους κλπ), μιας και η δράση τους μπορεί να είναι και διπλή ( μυρωδιά – γεύση).

Με βάση τον κανονισµό  528/2012/ΤΠ 19(Απωθητικά ) τα Βιοκτόνα Σκευάσματα και Δημόσια Υγεία, εφαρμόζονται για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος .

Αν πωλούνται ως προστατευτικά καλωδίων από τρωκτικά – απωθητικά τρωκτικών- απωθητικά σπρέι για ποντίκια κλπ, για την έγκριση ή/και τον αποχαρακτηρισμό  τους , είναι  αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ , για δε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη ΔΑΟΚ της κάθε περιφέρειας ή το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, από τα καταστήματα που το εμπορεύονται αλλά και τους επαγγελματίες που το χρησιμοποιούν. Πολύ δε περισσότερο, από τους επαγγελματίες με αναγγελία  απεντομώσεων μυοκτονιών από το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Ένας επιπλέον λόγος όπου τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών σε κατοικημένους χώρους, βοηθούν και στην ενημέρωση . Και στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  που διοργανώθηκε από τον Γεωπ. Σύλλογος Μακεδονίας-Θράκης σε συνεργασία με την Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π, στο Ι.Γ.Ε (Κτήμα Συγγρού) 16, 17, 18-03-2018, η αναλυτική εισήγηση  που ανέπτυξε, ο κύριος Διονύσης Βλάχος από της Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠ.Α.Α.Τ, στα περί Νομοθεσίας για την  επαγγελματική χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, βοήθησε τους Νέους Επιστήμονες,  αλλά και τους επιχειρηματίες – επιστήμονες, που ασχολούνται σε άλλους τομείς και έχουν βλέψεις στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

Θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην ενημέρωση σας, αλλά  σε καμία περίπτωση δεν ισχυριζόμαστε ότι θα εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόληση ατόμων που προσφέρουν υπηρεσίες,  χωρίς καν ‘’επαγγελματική ιδιότητα ‘’, σε τομείς Περιβαλλοντολογικού  ή/και Υγειονομικού και Ενδιαφέροντος, στους εσωτερικούς χώρους. Απαιτούνται μακροχρόνιες και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις από όλους μας . 

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

vgenis@otenet.gr,

Πηγήhttp://cleaningnews.gr/τρωκτικάοισυνήύποπτοισεκατασ/ 

Page 1 of 221234567...20...Last »